Main / Faculty for Pre-College Education / pre-University Training / Нусупбаева Салтанат Адировна

Нусупбаева Салтанат Адировна

Position Ст.пpеподаватель
Кафедра довузовской подготовки
Is hidden
       Born in 1982 in the Uygur district, Sharyn village, Almaty region. Graduated from Kazakh secondary school in 2000. Nusupbaeva Saltanat Adyrovna in 2001 entered the full-time department of the Faculty of History of Al-Farabi Kazakh National University, in 2005 graduated with honors in the specialty History of Kazakhstan. In 2005-2007, he studied at the Master's program of this university, where he graduated with honors. Since 2007-2008 academic year, he taught the subject of universal history at the Department of Kazakh and Russian Languages of the Preparatory Faculty for foreign citizens. In 2008-2020 he taught the history of Kazakhstan, the history of the world, law to Kazakh and Afghan groups. Saltanat Nusupbaeva is the author of 1 methodological manual, about 20 scientific, about 30 methodological, about 70 image articles. He regularly attended methodological seminars, open lessons, and replenished his teaching experience. From the first day of visiting the faculty, he actively participates in public cultural events. "Armys, Az-Nauryz Since 2009, he has been one of the organizers of the Student Spring Festival. One of the organizers of the Republican scientific and methodological seminar "effective methods of modern education". From 2008 to 2013, at international scientific conferences of students "Earth is our common home", from 2013 to 2019, "Farabi Readings" was supervised by about 100 listeners and annually won prizes. In 2008-2021 he is the organizer of the international scientific conference of students and young scientists "Earth is our common home", "Scientific knowledge and search", "Farabi readings" at the faculty and one of the authors of the conference proceedings. One of the leaders of the literary club "Parasat" named after S. Ashimbayev, circles "Start", "Kazakh cinema" and "local history". Along with teaching, Saltanat Adyrovna Nusupbaeva successfully held positions at the department, faculty. He worked as a senior curator of the department for 4 years, and as a senior curator of the faculty for 5 years. Nusupbaeva Saltanat Adyrovna was also awarded a letter of thanks from the rector of the university, a letter of thanks from the Consul General of Afghanistan in Almaty, diplomas for her services in educational work.
File name Headline Description
History of Kazakhstan

1

Нусупбаева Салтанат Адировна Ибраимова Ж.Т. Жер біздің ортақ үйіміз Асыл кітап 2012 - г. ISBN удк 378 ббк 74.58 ж 139 - стр.

2

Нусупбаева Салтанат Адировна "Жер біздің ортақ үйіміз" атты ХХҮІІ халықаралық студенттердің ғылыми конференциясы Асыл кітап 2012 - г. ISBN удк 378 ббк74.58 ж 139 - стр.

3

Нусупбаева Салтанат Адировна Жер біздің ортақ үйіміз" атты ХХҮІІІ халықаралық студенттік конференция Ғылым ордасы 2013 - г. ISBN 978-601-247-918-8 9 - стр.

1

Нусупбаева Салтанат Адировна Ақ Орда мемлекетінің саяси тарихы 2014 - г. 6 - стр. 1

2

Нусупбаева Салтанат Адировна Әмір Темірдің Моғолстанға жасаған жорықтары 2014 - г. 8 - стр. 0

3

Нусупбаева Салтанат Адировна Темірлік шығармалар жайлы белгілі шығыстанушы В.П.Юдиннің көзқарасы. 2014 - г. 6 - стр. 0

4

Нусупбаева Салтанат Адировна HISTORY OF THE TRIBES OCCUPIED IN CENTRAL ASIA IN THE MIDDLE AGES 2014 - г. 4 - стр. 0

5

Нусупбаева Салтанат АдировнаИбрагимова М.Н. Темір ұрпақтары шығармаларының зерттелуі 2016 - г. 3 - стр. 0

6

Нусупбаева Салтанат АдировнаИбраимова Ж.Т., Мәтбек Н.Қ., Ибрагимова М.Н. Tuvan literary language 2016 - г. 2 - стр. 0

7

Нусупбаева Салтанат АдировнаИбрагимова М.Н. Орта Азияда мекен еткен қыпшақтар тарихы жайлы кейбір мәселелер 2016 - г. 2 - стр. 0

8

Нусупбаева Салтанат АдировнаИбрагимова М.Н. Барақ ханның саясаты 2016 - г. 2 - стр. 0

9

Нусупбаева Салтанат Адировна Қазақ-ауған ынтымақтастық байланыстарын одан әрі жетілдіру-бүгінгі күннің міндеті. 2016 - г. 6 - стр. 0

10

Нусупбаева Салтанат АдировнаТасилова Н.А., Ибрагимова М.Н. AMIR TEMUR AND HIS INVASIONS 2017 - г. 2 - стр. 1

11

Нусупбаева Салтанат АдировнаИбрагимова М.Н. Ақ Орда хандары әулетінің шығу тарихы жайлы кейбір мәселелер 2016 - г. 4 - стр. 0

12

Нусупбаева Салтанат АдировнаИбрагимова М.Н. Әмір Темір деректеріндегі қоңырат тайпаларының тарихы 2016 - г. 4 - стр. 0

13

Нусупбаева Салтанат АдировнаШанбаева У.С., Саткенова Ж.Б. Қазақ және қырғыз тілдерінің тарихи тамырластығы 2017 - г. 3 - стр. 1

14

Нусупбаева Салтанат АдировнаТастемирова Г.А., Саткенова Ж.Б., Ибрагимова М.Н. «Маджма ' ат-таварих-и Султанийа» шығармасы – Қазақстан тарихының дерек көзі 2017 - г. 5 - стр. 0

15

Нусупбаева Салтанат АдировнаТастемирова Г.А., Ибрагимова М.Н. Абд ар-Раззак Самаркандидің «Матла ' ас-са ' дайн ва маджма 'ал-бахрайны» шығармасы– ортағасырлық Қазақстан тарихының дерек көзі 2017 - г. 4 - стр. 0

16

Нусупбаева Салтанат АдировнаМашинбаева Г.А., Азнабакиева М.А., Ибрагимова М.Н. ТАРИХ САБАҚТАРЫНДА СТУДЕНТТЕРДІҢ ТАНЫМДЫҚ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ 2017 - г. 4 - стр. 0

17

Нусупбаева Салтанат АдировнаСаткенова Ж.Б., Айтуарова Б.М., Бегалиева А.К. 2018 - г. 1 - стр. 0

18

Нусупбаева Салтанат АдировнаШанбаева У.С., Айтуарова Б.М., Бегалиева А.К. САҚ ТАЙПАСЫНЫҢ ТАРИХЫ 2018 - г. 2 - стр. 0

1

Нусупбаева Салтанат Адировна Азнабакиева М.А. 1.«Қожалар шежіресі ҮІІ-ХІІ ғғ Қазақстан тарихының дерегі» «Өзге тілді аудиторияда оқытудың инновациялық бағыттары», атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары 2012 - г. 3 - стр. КазНУ им Аль -

2

Нусупбаева Салтанат Адировна 2. «Императорлық орыс географиялық қоғамының қазақ өлкесін зерттеудегі қосқан үлесі» //«Өзге тілді аудиторияда оқытудың инновациялық бағыттары», атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары 2012 - г. 5 - стр. КазНУ им Аль -Фараби

3

Нусупбаева Салтанат Адировна Мажиқызы Н.. «Сарайшық қаласының тарихы» 2012 - г. 10 - стр. Әл - Фараби атындағы ҚазҰУ, ЖОО-ға дейінгі дайындыө факультеті

4

Нусупбаева Салтанат Адировна Азнабакиева М.А. Императорлық Орыс Географиялық қоғамының қазақ өлкесін зерттеуге қосқан үлесі. 2012 - г. 6 - стр. КазНУ

5

Нусупбаева Салтанат Адировна Ежелгі Грекия тарихын оқытуда ақпараттық технологияны пайдалану тәсілі 2013 - г. 5 - стр. КазНУ

6

Нусупбаева Салтанат Адировна Ахметжанов Д.Г. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE WORLD Science Proceedings of the conference Scientific and Practical Results in 2014. (December 22-24, 2014). Dubai. 2014. Ибрагимова М. Н., Нусупбаева С. А., Ахметжанов Д. Г. Шетелдік тыңдаушыларға тарих сабағын үйретудің әдістері. 86-88 беттер 2014 - г. 3 - стр. Дубай

7

Нусупбаева Салтанат Адировна Мажиқызы Н.., Ибрагимова М.Н. Оқу үрдісінде Қазақстан тарихын оқытудың тиімді әдістерін қолдану 2016 - г. 2 - стр.

8

Нусупбаева Салтанат Адировна Мажиқызы Н.., Ибрагимова М.Н. Тарихи танымдық сайыс сабақтарын ұйымдастырудың жолдары 2016 - г. 3 - стр.

9

Нусупбаева Салтанат Адировна Мажиқызы Н.., Ибрагимова М.Н. Тарихты оқытудың әдістері 2016 - г. 2 - стр.

10

Нусупбаева Салтанат Адировна Ибрагимова М.Н., Мажиқызы Н.. Қазақстан тарихын оқытуда ақпараттық-коммуникативтік технологияларды қолдану 2016 - г. 2 - стр.

11

Нусупбаева Салтанат Адировна Мажиқызы Н.., Ибрагимова М.Н. «Дебат» технологиясын пайдалана отырып Қазақстан тарихы пәнін жүргізудің тимділігі 2016 - г. 2 - стр.

12

Нусупбаева Салтанат Адировна Мажиқызы Н.., Ибрагимова М.Н. 1916 жылғы ұлт - азаттық көтерілісті түсіндірудің тиімді жолдары 2016 - г. 3 - стр.

13

Нусупбаева Салтанат Адировна Мажиқызы Н.., Ибрагимова М.Н. Ауған тыңдаушыларына Қазақстан тарихын оқытудың әдіс-тәсілдері 2016 - г. 3 - стр.

14

Нусупбаева Салтанат Адировна Мажиқызы Н.., Ибрагимова М.Н. Тарих пәнін оқытуда ойын элементтерін қолданудың тиімділігі 2016 - г. 2 - стр.

15

Нусупбаева Салтанат Адировна Мажиқызы Н.., Ибрагимова М.Н. СӨЖ-дің оқу-танымдық іс-әрекет ретіндегі ерекшеліктері 2016 - г. 2 - стр.

16

Нусупбаева Салтанат Адировна Мажиқызы Н.., Ибрагимова М.Н. Жастарды патриотизмге тәрбиелеудегі Қазақстан тарихы пәнінің маңызы 2016 - г. 2 - стр.

17

Нусупбаева Салтанат Адировна Ибрагимова М.Н. Тарих пәнін оқытуда қолданылатын әдістердің ерекшеліктері 2016 - г. 3 - стр.

18

Нусупбаева Салтанат Адировна Ибрагимова М.Н. Қазақстан тарихы сабағында жаңа технологияларды пайдаланудың маңызы 2016 - г. 2 - стр.

19

Нусупбаева Салтанат Адировна Тастемирова Г.А. Білім мен тәрбиені ұштастырудың тиімділігі 2016 - г. 5 - стр. КазНУ

20

Нусупбаева Салтанат Адировна Онгарова Ш.С., Амирканов М.Б. АУҒАН ТЫҢДАУШЫЛАРЫНА ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫН ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ 2017 - г. 4 - стр. КазНу
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0