Main / Biology and Biotechnology / Department of Biophysics, Biomedicine and Neuroscience / Жолдасова Манзура Кенесбеккызы

Жолдасова Манзура Кенесбеккызы

Position Ст.пpеподаватель
Department of Biophysics, Biomedicine and Neuroscience
Scopus author ID: 57211453898
manzur777@gmail.com
File name Headline Description
Psychology of coaching
Psychology and Pedagogy
Задания СРС
Psychology and Pedagogy
Силлабус Педагогика

1

Жолдасова Манзура Кенесбеккызы Калымбетова Э.К. Төлеген Тәжібаев "Қазақ университеті" 2016 - г. ISBN 978-601-04-1168-5 22 - стр.

2

Жолдасова Манзура Кенесбеккызы Баймолдина Л.О., Мун М.В., Камзанова А.Т. Сот психологиясы Казақстан республикасы білім және ғылым министрлігі 2017 - г. ISBN 978-601-217-606-3 364 - стр.

3

Жолдасова Манзура Кенесбеккызы Мадалиева З.Б. Психологиялық кеңес берудің негіздері: оқу кұралы "Казак университетi" 2018 - г. ISBN 978-601-04-3518-6 9 - стр.

4

Жолдасова Манзура Кенесбеккызы Кудайбергенова С.К., Кустубаева А.М., Камзанова А.Т., Мадалиева З.Б. " Қазақ университеті " 2020 - г. 98 - стр.

5

Жолдасова Манзура Кенесбеккызы Мадалиева З.Б. Балалармен жұмыс жасаудағы арт-технологиялар " Қазақ университеті " 2021 - г. ISBN 978-601-04-5514-6 136 - стр.

1

Жолдасова Манзура КенесбеккызыДжакупов С.М., Кустубаева А.М. 2012 - г. 6 - стр. 0

2

Жолдасова Манзура КенесбеккызыДжакупов С.М., Кустубаева А.М. 2012 - г. 6 - стр. 0

3

Жолдасова Манзура КенесбеккызыДжакупов С.М., Камзанова А.Т., Кустубаева А.М. Данди стресс сұрақнамасының қазақ тілді нұсқасын бейімдеу туралы 2011 - г. 4 - стр. 0

4

Жолдасова Манзура Кенесбеккызы 2014 - г. 11 - стр. 48

5

Жолдасова Манзура Кенесбеккызы 2014 - г. 10 - стр. 48

6

Жолдасова Манзура Кенесбеккызы 2014 - г. 13 - стр. 49

7

Жолдасова Манзура КенесбеккызыТолегенова А.А., Кустубаева А.М., Камзанова А.Т. Emotional and Cognitive Self-Regulation 2013 - г. 12 - стр. 0

8

Жолдасова Манзура КенесбеккызыСадвакасова З.М., Мадалиева З.Б., Мынбаева А.К. Correction of Burnout in Teachers 2015 - г. 8 - стр. 0

9

Жолдасова Манзура КенесбеккызыАймаганбетова О.Х., Нурбекова Ж.А. Empirical Research of Psychological Readiness for Student Psychologists’ Professional Activity 2015 - г. 8 - стр. 0

10

Жолдасова Манзура КенесбеккызыДуйсенбеков Д.Д., Баймолдина Л.О., Калымбетова Э.К., Садыкова Н.М. Psychological features of personality training for professional activity 2015 - г. 5 - стр. 0

11

Жолдасова Манзура КенесбеккызыМадалиева З.Б. The Motivational Features of Interpreters Influence on the Degree of Interpreters’ Exposure to Stress 2015 - г. 5 - стр. 0

12

Жолдасова Манзура КенесбеккызыКамзанова А.Т., Баймолдина Л.О., Калымбетова Э.К., Амитов С.А. 2014 - г. 13 - стр. 51

13

Жолдасова Манзура КенесбеккызыЖаназарова З.Ж., Нурбекова Ж.А. Әлеуметтік жұмысшының этикалық аспектілері 2014 - г. 8 - стр. 0

14

Жолдасова Манзура Кенесбеккызы 2015 - г. 8 - стр. 55

15

Жолдасова Манзура КенесбеккызыРизулла А.Р., Ташимова Ф.С. 2015 - г. 6 - стр. 55

16

Жолдасова Манзура КенесбеккызыБаймолдина Л.О., Дуйсенбеков Д.Д., Калымбетова Э.К. Тастанды балалардың әлеуметтік ортаға бейімделуінің психологиялық ерекшеліктері. 2016 - г. 8 - стр. 56

17

Жолдасова Манзура КенесбеккызыРизулла А.Р., Ташимова Ф.С. Психологические основы формирования субъекта инновационной деятельности и его детерминанты 2015 - г. 5 - стр. 55

18

Жолдасова Манзура КенесбеккызыБаймолдина Л.О., Файзуллина А.К., Калымбетова Э.К., Сатыбалдина Н.К. Социально-Психологические Особенности Проблемы Профессиональной Адаптации 2015 - г. 7 - стр. 55

19

Жолдасова Манзура Кенесбеккызы 2016 - г. 6 - стр. 58

20

Жолдасова Манзура КенесбеккызыДуйсенбеков Д.Д., Баймолдина Л.О., Калымбетова Э.К. Psychological peculiarities of abandoned children’s social adaptation 2016 - г. 1 - стр. 0

21

Жолдасова Манзура КенесбеккызыКамзанова А.Т., Баймолдина Л.О., Калымбетова Э.К. Social Psychological factors of adaptation among migrants to urban city Almaty 2016 - г. 1 - стр. 0

22

Жолдасова Манзура Кенесбеккызы 2016 - г. 7 - стр. 59

23

Жолдасова Манзура КенесбеккызыСадыкова Н.М., Баймолдина Л.О., Дуйсенбеков Д.Д., Калымбетова Э.К. Psychological features of personality traning for professional activity 2017 - г. 5 - стр. 1

24

Жолдасова Манзура КенесбеккызыКалымбетова Э.К., Дуйсенбеков Д.Д., Баймолдина Л.О. Psychological peculiarities of abandoned children’s social adaptation 2016 - г. 1 - стр. 0

25

Жолдасова Манзура КенесбеккызыКалымбетова Э.К., Камзанова А.Т., Амитов С.А., Баймолдина Л.О. Social Psychological factors of adaptation among migrants to urban city Almaty 2016 - г. 1 - стр. 0

26

Жолдасова Манзура Кенесбеккызы Қазіргі заманғы мектепте оқыту: когнитивтік-конструктивті ағымды қодануды талдау 2018 - г. 6 - стр. 2

27

Жолдасова Манзура КенесбеккызыКудайбергенова С.К., Кустубаева А.М., Камзанова А.Т., Мадалиева З.Б., Борбасова Г.Н. Психофизиологические диагностические исследования эмоциональных и депрессивных состояний 2018 - г. 10 - стр. 65

28

Жолдасова Манзура КенесбеккызыКустубаева А.М., Борбасова Г.Н. «ҮЛКЕН БЕСТІК» БЕС ФАКТОРЛЫ ТҰЛҒАЛЫҚ САУАЛНАМАСЫНЫҢ ҚАЗАҚ ТІЛДІ НҰСҚАСЫН БЕЙіМДЕУ ТУРАЛЫ 2018 - г. 10 - стр. 67

29

Жолдасова Манзура КенесбеккызыКустубаева А.М., Борбасова Г.Н. ЭКЗЕКУТИВТІ БАҚЫЛАУДАҒЫ ИНДИВИДУАЛДЫ ЕРЕКШЕЛІКТЕР 2019 - г. 10 - стр. 70

30

Жолдасова Манзура Кенесбеккызы ТІЛ МЕН МИ НЕЙРОЛИНГВИСТИКА АСПЕКТІСІНДЕ 2020 - г. 6 - стр. 0

31

Жолдасова Манзура КенесбеккызыКудайбергенова С.К., Кустубаева А.М., Камзанова А.Т., Борбасова Г.Н., Билдебаева Д.А. «Депрессиялық күйді бағалау сауалнамасының» (IDS) қазақ тілді нұсқасын қолданып университет студенттерінің депрессиялық күйін зерттеу 2020 - г. 10 - стр. 64

32

Жолдасова Манзура КенесбеккызыКудайбергенова С.К., Кустубаева А.М., Камзанова А.Т., Мадалиева З.Б. ДЕПРЕССИЯ МЕН ЖЕКЕ ЕРЕКШЕЛІКТЕРДІҢ ӨЗАРА БАЙЛАНЫСЫН ЗЕРТТЕУ 2020 - г. 11 - стр. 0

33

Жолдасова Манзура КенесбеккызыКамзанова А.Т., Кустубаева А.М. 2021 - г. 10 - стр. 76

34

Жолдасова Манзура КенесбеккызыКамзанова А.Т., Кустубаева А.М. 2021 - г. 7 - стр. 337

35

Жолдасова Манзура КенесбеккызыКустубаева А.М., Камзанова А.Т., Датхабаева Г.К. 2021 - г. 10 - стр. 68

36

Жолдасова Манзура КенесбеккызыБорбасова Г.Н., Кустубаева А.М. 2022 - г. 17 - стр. 0

1

Жолдасова Манзура Кенесбеккызы 2012 - г. 6 - стр. Amsterdam

2

Жолдасова Манзура Кенесбеккызы Жаһандану жағдайындағы стрестік жағдайларға жастар белсенділігінің ерекшеліктері 2011 - г. 5 - стр. Аламты

3

Жолдасова Манзура Кенесбеккызы 2012 - г. 4 - стр.

4

Жолдасова Манзура Кенесбеккызы Аймаганбетова О.Х. 2012 - г. 4 - стр.

5

Жолдасова Манзура Кенесбеккызы 2013 - г. 6 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

6

Жолдасова Манзура Кенесбеккызы ИНДИГЕНДІК ПСИХОЛОГИЯНЫҢ ЖАҺАНДАНУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ РӨЛІ 2013 - г. 8 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

7

Жолдасова Манзура Кенесбеккызы 2014 - г. 4 - стр. әл-Фараби ат. ҚазҰУ

8

Жолдасова Манзура Кенесбеккызы 2014 - г. 5 - стр. әл-Фараби ат. ҚазҰУ

9

Жолдасова Манзура Кенесбеккызы Камзанова А.Т. Концепция совместно-диалогической познавательной деятельности и компетентностный подход в современном вузе 2014 - г. 4 - стр. Алматы

10

Жолдасова Манзура Кенесбеккызы 2014 - г. 4 - стр.

11

Жолдасова Манзура Кенесбеккызы Нурбекова Ж.А. Empirical Research of Psychological Readiness for Student Psychologists’ Professional Activity ☆ 2014 - г. 7 - стр. Kyrenia

12

Жолдасова Манзура Кенесбеккызы Аймаганбетова О.Х., Жубаназарова Н.С., Болтаева А.М. Студенттің оқытушымен өзіндік жұмысы негізінде студенттердің қарым-қатынасын қалыптастыру жолдары 2015 - г. 4 - стр.

13

Жолдасова Манзура Кенесбеккызы Лиясова А.А., Камзанова А.Т. Гуманизация образования в вузе посредством гештальт-технологий 2015 - г. 4 - стр. Алматы

14

Жолдасова Манзура Кенесбеккызы Файзуллина А.К., Дуйсенбеков Д.Д., Калымбетова Э.К., Баймолдина Л.О. Түлектердің құзыреттілігін дамыту - еңбек әрекеті өнімділігінің жемісі ретінде 2015 - г. 4 - стр.

15

Жолдасова Манзура Кенесбеккызы Жоғары сынып оқушыларының қарым-қатынаста зейін қасиеттерінің ерекшеліктері 2015 - г. 4 - стр. Алматы

16

Жолдасова Манзура Кенесбеккызы ҚАЗАҚСТАН ҚОҒАМЫНДАҒЫ ЕРЕКШЕ БАЛАЛАР ЖАҒДАЙЫ 2015 - г. 5 - стр. Алматы

17

Жолдасова Манзура Кенесбеккызы Дуйсенбеков Д.Д., Баймолдина Л.О., Калымбетова Э.К. Psychological peculiarities of abandoned children’s social adaptation 2016 - г. 1 - стр.

18

Жолдасова Манзура Кенесбеккызы Баймолдина Л.О., Амитов С.А., Калымбетова Э.К., Камзанова А.Т. Social Psychological factors of adaptation among migrants to urban city Almaty 2016 - г. 1 - стр. Yokohama
Author Documents

3

Citations

8 по 7
documents

h-index

2

Temporal changes in ERP amplitudes during sustained performance of the Attention Network Test

Kustubayeva, A., Zholdassova, M., Borbassova, G., Matthews, G.

2022

International Journal of Psychophysiology
182, с. 142-158

0

Цитирований
The ANT Executive Control Index: No Evidence for Temporal Decrement

Zholdassova, M., Kustubayeva, A., Matthews, G.

2021

Human Factors
63, с. 254-273

6

Цитирований
Influence of involvement in an experimental task on stability of attention

Kamzanova, A.T., Jakupov, S.M., Kustubayeva, A.M., Matthews, G., Zholdasova, M.M.

2012

Voprosy Psikhologii
0, с. 121-131

2

Цитирований