Main / Chemistry and Chemical Technology / Analytical, colloidal chemistry and technology of rare elements / Галеева Алина Кулбаевна

Галеева Алина Кулбаевна

Position Доцент
Analytical, colloidal chemistry and technology of rare elements
Scopus author ID: 56436524000
      
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
КазНУ им. аль-Фараби Магистратура 1999
Academic degree

Academic rank
Name of academic title Date of assignment
Ассоциированный профессор (доцент) 21/08/2020
File name Headline Description
Physical-Chemical Methods on Analysis of Substances
Electroplating technologies

1

Галеева Алина Кулбаевна «Электрохимиялық өндіріс технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 01. Электрохимиялық технологиялар туралы жалпы ақпарат - 2020 - г. 1 - стр.

2

Галеева Алина Кулбаевна «Электрохимиялық өндіріс технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 02. Электродтардың потенциалы. Гальваникалық элементтер. ЭҚК - 2020 - г. 1 - стр.

3

Галеева Алина Кулбаевна «Электрохимиялық өндіріс технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 03. Электрмен қаптау технологиялары. Электркристаллизация - 2020 - г. 1 - стр.

4

Галеева Алина Кулбаевна «Электрохимиялық өндіріс технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 04. Өнеркәсіптегі анодтық процестер. Жылтырату және электрохимиялық өлшемдер - 2020 - г. 1 - стр.

5

Галеева Алина Кулбаевна «Электрохимиялық өндіріс технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 05. Әр түрлі бейорганикалық заттар мен жабдықтар өндірісі - 2020 - г. 1 - стр.

6

Галеева Алина Кулбаевна «Электрохимиялық өндіріс технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 06. Электрохимиялық өндірістің экологиялық мәселелері - 2020 - г. 1 - стр.

7

Галеева Алина Кулбаевна «Электрохимиялық өндіріс технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 07. Электролизерлер - 2020 - г. 1 - стр.

8

Галеева Алина Кулбаевна «Электрохимиялық өндіріс технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 08. Талдаудың электрохимиялық әдістері. Потенциометрия - 2020 - г. 1 - стр.

9

Галеева Алина Кулбаевна «Электрохимиялық өндіріс технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 09. Талдаудың вольтамметриялық әдістері - 2020 - г. 1 - стр.

10

Галеева Алина Кулбаевна «Электрохимиялық өндіріс технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 10. Алғашқы химиялық ток көздері - 2020 - г. 1 - стр.

11

Галеева Алина Кулбаевна «Электрохимиялық өндіріс технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 11. Литий батареялары - 2020 - г. 1 - стр.

12

Галеева Алина Кулбаевна «Электрохимиялық өндіріс технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 12. Қорғасын қышқылының батареялары - 2020 - г. 1 - стр.

13

Галеева Алина Кулбаевна «Электрохимиялық өндіріс технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 13. Қазіргі заманғы дәстүрлі емес энергияны сақтау - 2020 - г. 1 - стр.

14

Галеева Алина Кулбаевна «Химиялық ток көздерінің технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 01. Энергияны электрохимиялық конверсиялау негіздері - 2018 - г. 1 - стр.

15

Галеева Алина Кулбаевна «Химиялық ток көздерінің технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 02. Химиялық ток көздерінің түрлері - 2018 - г. 1 - стр.

16

Галеева Алина Кулбаевна «Химиялық ток көздерінің технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 03. Батареялардың негізгі сипаттамалары - 2018 - г. 1 - стр.

17

Галеева Алина Кулбаевна «Химиялық ток көздерінің технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 04. Тұзды және сілтілі батареялар - 2018 - г. 1 - стр.

18

Галеева Алина Кулбаевна «Химиялық ток көздерінің технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 05. Заманауи алғашқы химиялық қуат көздері - 2018 - г. 1 - стр.

19

Галеева Алина Кулбаевна «Химиялық ток көздерінің технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 06. Қорғасын қышқылды батареялар. - 2018 - г. 1 - стр.

20

Галеева Алина Кулбаевна «Химиялық ток көздерінің технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 07. Никельді металл гидридті батареялар - 2018 - г. 1 - стр.

21

Галеева Алина Кулбаевна «Химиялық ток көздерінің технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 08. Литий ток көздері - 2018 - г. 1 - стр.

22

Галеева Алина Кулбаевна «Химиялық ток көздерінің технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 09. Ағынды аккумуляторлар - 2018 - г. 1 - стр.

23

Галеева Алина Кулбаевна «Химиялық ток көздерінің технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 10. Жанармай жасушалары - 2018 - г. 1 - стр.

24

Галеева Алина Кулбаевна «Бейорганикалық заттардың электрохимиялық технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 01. Электрохимиялық технологиялар туралы жалпы ақпарат - 2019 - г. 1 - стр.

25

Галеева Алина Кулбаевна «Бейорганикалық заттардың электрохимиялық технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 02. Ғылыми-техникалық құжаттама туралы - 2019 - г. 1 - стр.

26

Галеева Алина Кулбаевна «Бейорганикалық заттардың электрохимиялық технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 03. Электродтардың потенциалы. Гальваникалық элементтер. ЭҚК - 2019 - г. 1 - стр.

27

Галеева Алина Кулбаевна «Бейорганикалық заттардың электрохимиялық технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 04. Электрмен қаптау технологиялары. Электркристаллизация - 2019 - г. 1 - стр.

28

Галеева Алина Кулбаевна «Бейорганикалық заттардың электрохимиялық технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 05. Гальванопластика - 2019 - г. 1 - стр.

29

Галеева Алина Кулбаевна «Бейорганикалық заттардың электрохимиялық технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 06. Электрлік қаптау өндірісін бақылау - 2019 - г. 1 - стр.

30

Галеева Алина Кулбаевна «Бейорганикалық заттардың электрохимиялық технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 07. Балқымалардан металдар алу - 2019 - г. 1 - стр.

31

Галеева Алина Кулбаевна «Бейорганикалық заттардың электрохимиялық технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 08. Ұнтақтардың электрохимиялық өндірісі - 2019 - г. 1 - стр.

32

Галеева Алина Кулбаевна «Бейорганикалық заттардың электрохимиялық технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 09. Әр түрлі бейорганикалық заттар мен жабдықтар өндірісі - 2019 - г. 1 - стр.

33

Галеева Алина Кулбаевна «Бейорганикалық заттардың электрохимиялық технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 10. Электрохимиялық өңдеу - 2019 - г. 1 - стр.

34

Галеева Алина Кулбаевна «Бейорганикалық заттардың электрохимиялық технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 11. Электролизерлер - 2019 - г. 1 - стр.

35

Галеева Алина Кулбаевна «Бейорганикалық заттардың электрохимиялық технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 12. Электрохимиялық өндірістің экологиялық мәселелері - 2019 - г. 1 - стр.

36

Галеева Алина Кулбаевна «Бейорганикалық заттардың электрохимиялық технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 13. Металдардың коррозиясы - 2019 - г. 1 - стр.

37

Галеева Алина Кулбаевна «Бейорганикалық заттардың электрохимиялық технологиясы» пәні бойынша дәрістер курсы. Дәріс 14. Наноматериалдардың электрохимиялық өндірісі - 2019 - г. 1 - стр.

1

Галеева Алина КулбаевнаКурбатов А.П. 2014 - г. 7 - стр. 0

2

Галеева Алина КулбаевнаНаурызбаев М.К., Кенесов Б.Н. Рецензирование научных статей – важнейшее звено в развитии науки 2015 - г. 4 - стр. 0

3

Галеева Алина Кулбаевна 2014 - г. 11 - стр. 16

4

Галеева Алина КулбаевнаКурбатов А.П. 2016 - г. 9 - стр. 0

5

Галеева Алина КулбаевнаКурбатов А.П. 2017 - г. 5 - стр. 0

6

Галеева Алина КулбаевнаКамысбаев Д.Х., Курбатов А.П. 2018 - г. 9 - стр. 54

7

Галеева Алина КулбаевнаКурбатов А.П., Камысбаев Д.Х. Chemical Oxidation of LiFePO4 in Aqueous Medium as a Method for Studying Kinetics of Delithiation 2018 - г. 9 - стр. 3

8

Галеева Алина КулбаевнаКурбатов А.П. 2014 - г. 10 - стр. 0

9

Галеева Алина КулбаевнаСоколов А.Ю., Курбатов А.П. 2017 - г. 2 - стр. 0

1

Галеева Алина Кулбаевна 2011 - г. 1 - стр. г. Волгоград

2

Галеева Алина Кулбаевна Курбатов А.П., Соколов А.Ю. 2014 - г. 2 - стр. Beijing

3

Галеева Алина Кулбаевна Курбатов А.П. 2016 - г. 1 - стр. Суздаль

4

Галеева Алина Кулбаевна Курбатов А.П. 2016 - г. 1 - стр. Алматы

5

Галеева Алина Кулбаевна Курбатов А.П. 2016 - г. 1 - стр. Алматы

6

Галеева Алина Кулбаевна Курбатов А.П. 2016 - г. 1 - стр. С-Петербург

7

Галеева Алина Кулбаевна Курбатов А.П. 2016 - г. 1 - стр. Суздаль

8

Галеева Алина Кулбаевна Курбатов А.П. 2016 - г. 1 - стр. Алматы

9

Галеева Алина Кулбаевна Курбатов А.П. 2016 - г. 1 - стр. Алматы

10

Галеева Алина Кулбаевна Курбатов А.П. 2016 - г. 1 - стр. Алматы

11

Галеева Алина Кулбаевна Курбатов А.П. 2016 - г. 1 - стр. Алматы

12

Галеева Алина Кулбаевна Курбатов А.П. Органикалық аккумуляторлық электролиттерге арналған түрлі дегидрататорларды салыстыру 2019 - г. 4 - стр.

13

Галеева Алина Кулбаевна Курбатов А.П. 2019 - г. 8 - стр.

14

Галеева Алина Кулбаевна Курбатов А.П. 2019 - г. 8 - стр.
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0