Main / Biology and Biotechnology / Biodiversity and bioresources / Кегенова Гүлнар Болатқызы

Кегенова Гүлнар Болатқызы

Position Ст.пpеподаватель
Кафедра биоразнообразия и биоресурсов
gulnar.kegenova@mail.ru
3(773) 334-12-12 вн:1221
      
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
КазГосСельскохоз.ин-т Магистратура 2002
КазГосСельскохоз.ин-т Высшее 2001
Academic degree

1

Кегенова Гүлнар Болатқызы Өнеркәсіптік балық аулау негіздері. (Оқулық). - Алматы. 2013 - 400 бет. "Нұр-принт" 2013 - г. ISBN 978-601-241-268-0 25 - стр.

2

Кегенова Гүлнар Болатқызы Есжанов Б.., Сапарғалиева Н.С. Методические указания по выполнению дипломных работ для студентов специальности "Рыбное хозяйство и пр. рыболовство" "Қазақ университеті" 2012 - г. ISBN 978-601-247-755-9 16 - стр.

3

Кегенова Гүлнар Болатқызы Минсаринова Б.К., Есжанов Б.., Кобегенова С.С., Кожабаева Э.Б., Сапарғалиева Н.С., Баймурзаев Н.Б., Орманова Г.Ж., Шарахметов С.Е. Методическое пособие для проведения учебной практики по гидробиологии и ихтиологии " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2019-9 6 - стр.

4

Кегенова Гүлнар Болатқызы Минсаринова Б.К., Есжанов Б.., Кобегенова С.С., Кожабаева Э.Б., Сапарғалиева Н.С., Баймурзаев Н.Б., Орманова Г.Ж., Шарахметов С.Е. ГИДРОБИОЛОГИЯ ЖӘНЕ ИХТИОЛОГИЯ БОЙЫНША ОҚУ ПРАКТИКАСЫН ЖҮРГІЗУГЕ АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ОҚУ ҚҰРАЛЫ "Қазақ университеті" 2016 - г. ISBN 978-601-04-1986-5 5 - стр.

5

Кегенова Гүлнар Болатқызы Өнеркәсіптік балық аулау негіздері " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3149-2 12 - стр.

1

Кегенова Гүлнар Болатқызы ІЛЕ-БАЛҚАШ БАССЕЙНІНДЕГІ БІРТҮСТІ ТАЛМА-БАЛЫҚТЫҢ NOEMACHEILUS LABIATUS (KESSLER, 1874) МОРФОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ КАРИОЛОГИЯСЫ БОЙЫНША БАСТАПҚЫ МӘЛІМЕТТЕРІ 2014 - г. 3 - стр. 1

2

Кегенова Гүлнар Болатқызы Ертіс бассейніндегі кейбір кіші өзендерінің балықтар алуантүрлілігі 2014 - г. 2 - стр. 0

3

Кегенова Гүлнар БолатқызыЕрубаева Г.К. Қаратал өзендер жүйесінде таралған тибет талма балығының Triplophysa stoliczkai морфологиясы және биологиясы 2013 - г. 8 - стр. 39

4

Кегенова Гүлнар БолатқызыСапарғалиева Н.С. Пути рационального использования прудового фонда Казахстана 2015 - г. 4 - стр. 2

5

Кегенова Гүлнар БолатқызыНуртазин С.Т., Сапарғалиева Н.С., Орманова Г.Ж., Кожабаева Э.Б. Biotechnics of cultivation of aquaculture’s valuable objects in conditions of basin farm 2016 - г. 1 - стр. 0

6

Кегенова Гүлнар БолатқызыСапарғалиева Н.С. КЕКІРЕНІҢ RHODEUS SERICEUS БИОЛОГИЯСЫ ЖӘНЕ МОРФОЛОГИЯЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ 2016 - г. 5 - стр. 0

7

Кегенова Гүлнар БолатқызыМамилов Н.Ш., Сапарғалиева Н.С., Таныбаева А.К., Шарахметов С.Е. 2022 - г. 15 - стр. 14

1

Кегенова Гүлнар Болатқызы Шелек тоған шаруашылығындағы кәсіптік маңызы жоқ балықтардың түрлік құрамы. В сб. Тезисов Международной конференции студентов и молодых ученых «Мир науки», 17-19 апреля 2013 г. – Алматы: Казахский национальный университет им. Аль – Фараби, 2013. – 359 с. СС.312-313. 2013 - г. 1 - стр. Казахский национальный униеврситет им. аль - Фараби

2

Кегенова Гүлнар Болатқызы Шелек тоған шаруашылығындағы көксерке балығының SANDER LUCIOPERCA LINNEUS биологиясы және морфологиясы. 2013 - г. 1 - стр. г. Алматы, КазНУ имени аль-Фараби

3

Кегенова Гүлнар Болатқызы Кожабаева Э.Б., Сатыбалдиева Г.К., Шарахметов С.Е., Кобегенова С.С., Баймурзаев Н.Б., Кан О.., Есжанов Б.., Орманова Г.Ж. Далалық және кәсіби практикалардың студенттердің зияткерлік әлеуеттігі жоғары және бәсекеге қабілетті маман ретінде қалыптасуындағы маңызы 2014 - г. 5 - стр. КазНУ им.аль-фараби

4

Кегенова Гүлнар Болатқызы Сапарғалиева Н.С., Кобегенова С.С. 2013 - г. 5 - стр. Алматы

5

Кегенова Гүлнар Болатқызы Шарахметов С.Е., Мамилов Н.Ш. 2020 - г. 3 - стр. Российский государственный аграрный университет –МСХА имени К. А. Тимирязева
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0