Main / High School of Economics and Business / Business Technologies / Рысбаева Бақытгүл Бақытқызы

Рысбаева Бақытгүл Бақытқызы

Position Преподаватель
Is hidden
12-48

1

Рысбаева Бақытгүл Бақытқызы Ел брендін басқаруда біріккен маркетингтік коммуникацияларды қолданудың шетелдік тәжірибесі 2017 - г. 8 - стр. 0

2

Рысбаева Бақытгүл Бақытқызы Қазақстан Республикасы ел брендін қалыптастыруда біріккен маркетингтік коммуникацияларды қолдануды жетілдіру жолдары 2017 - г. 5 - стр. 0

3

Рысбаева Бақытгүл Бақытқызы Элeктрoникa жәнe тұрмыстық тeхникa сaлaсындaғы иннoвaциялық мaркeтингтік тeхнoлoгиялaрдың eрeкшeліктeрі 2017 - г. 7 - стр. 0

4

Рысбаева Бақытгүл БақытқызыАсанова А.Д. Электроника және тұрмыстық техника саласындағы инновациялық маркетингтік техникалардың ерекшеліктері 2017 - г. 4 - стр. 0

5

Рысбаева Бақытгүл БақытқызыАсанова А.Д. Жоғарытехнологиялы жобалардың сәттілігін бағалау 2019 - г. 5 - стр. 81
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0