Main / Philological / Department of Kazakh linguistics named after A. Baytursinuly / Жузбаева Арай Сабитбековна

Жузбаева Арай Сабитбековна

Position Зам.зав.каф.по учебной, метод. и воспитательной работе, Преподаватель
Department of Kazakh linguistics named after A. Baytursinuly
Is hidden
8(727) 377-33-39 вн:1327
      
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
КазНУ им. аль-Фараби Магистратура 2013
КазНУ им. аль-Фараби Бакалавриат 2010
Academic degree

1

Жузбаева Арай Сабитбековна Қазақ тіліндегі сына дыбыстар 2017 - г. 4 - стр. 0

2

Жузбаева Арай Сабитбековна Қазақ тіліндегі сына дыбыстар 2017 - г. 4 - стр. 0

3

Жузбаева Арай СабитбековнаРамазанов Т.Б. Өзге тілді аудиторияға қазақ тілін меңгертуде мәтіндердің алатын орны 2018 - г. 3 - стр. 0

4

Жузбаева Арай СабитбековнаРамазанов Т.Б. Өзге тілді аудиторияға қазақ тілін меңгертуде мәтіндердің алатын орны 2018 - г. 3 - стр. 0

5

Жузбаева Арай СабитбековнаРамазанов Т.Б. Диалог прагматикасының сипаты 2018 - г. 3 - стр. 0

6

Жузбаева Арай СабитбековнаРамазанов Т.Б. Диалог прагматикасының сипаты 2018 - г. 3 - стр. 0

1

Жузбаева Арай Сабитбековна Ұлттық тәрбие - ұлт болашағының көрінісі 2018 - г. 4 - стр. КазНАИ им.Т.Жургенева

2

Жузбаева Арай Сабитбековна Ұлттық тәрбие - ұлт болашағының көрінісі 2018 - г. 4 - стр. КазНАИ им.Т.Жургенева

3

Жузбаева Арай Сабитбековна Түркі тілдеріндегі космонимдер 2022 - г. 5 - стр.

4

Жузбаева Арай Сабитбековна Түркі тілдеріндегі космонимдер 2022 - г. 5 - стр.

5

Жузбаева Арай Сабитбековна ТЫНЫС АЛУ ҚЫЗМЕТІН АТҚАРАТЫН ДЕНЕ МҮШЕЛЕРІНІҢ ТҮРКІ ТІЛДЕРІНДЕ ВАРИАНТТАЛУЫ 2021 - г. 5 - стр.

6

Жузбаева Арай Сабитбековна ТЫНЫС АЛУ ҚЫЗМЕТІН АТҚАРАТЫН ДЕНЕ МҮШЕЛЕРІНІҢ ТҮРКІ ТІЛДЕРІНДЕ ВАРИАНТТАЛУЫ 2021 - г. 5 - стр.

7

Жузбаева Арай Сабитбековна КЕЙБІР ФОНЕТИКАЛЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАРДЫҢ СӨЗ ЖАСАУДАҒЫ РӨЛІ 2022 - г. 6 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

8

Жузбаева Арай Сабитбековна КЕЙБІР ФОНЕТИКАЛЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАРДЫҢ СӨЗ ЖАСАУДАҒЫ РӨЛІ 2022 - г. 6 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0