Main / Journalism / UNESCO, international journalism and media in society / Нуржанова Шарипа Сыздыковна

Нуржанова Шарипа Сыздыковна

Position Ст.пpеподаватель
UNESCO, international journalism and media in society
nurgans@mail.ru
      
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 1988

1

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Education technology discipline "Diplomatic service and journalism" "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. 37 - стр.

2

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Education technology discipline "Diplomatic service and journalism" "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. 37 - стр.

3

Нуржанова Шарипа Сыздыковна ЖУРНАЛИСТ, PR-МАМАНЫ ЖӘНЕ БҰҚАРАЛЫҚ AҚПАРАТТЫҚ ҚҰРАЛДАРЫ.. "Қазақ университеті" 2013 - г. 30 - стр.

4

Нуржанова Шарипа Сыздыковна ЖУРНАЛИСТ, PR-МАМАНЫ ЖӘНЕ БҰҚАРАЛЫҚ AҚПАРАТТЫҚ ҚҰРАЛДАРЫ.. "Қазақ университеті" 2013 - г. 30 - стр.

5

Нуржанова Шарипа Сыздыковна " Қазақ университеті " 2016 - г. 12 - стр.

6

Нуржанова Шарипа Сыздыковна " Қазақ университеті " 2016 - г. 12 - стр.

7

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Коммуникаций Шелковая нить? Центральная Азия-Китай " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2074-8 159 - стр.

8

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Коммуникаций Шелковая нить? Центральная Азия-Китай " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2074-8 159 - стр.

9

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Информационное развитие ХХІ века "Қазақ университеті" 2014 - г. ISBN 978-601-7367-21-3 10 - стр.

10

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Информационное развитие ХХІ века "Қазақ университеті" 2014 - г. ISBN 978-601-7367-21-3 10 - стр.

1

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Ежелгі кезеңдегі публицистика 2012 - г. 4 - стр. 0

2

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Ежелгі кезеңдегі публицистика 2012 - г. 4 - стр. 0

3

Нуржанова Шарипа Сыздыковна СИСТЕМА ГАРАНТИЙ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ИССЛЕДУЕМЫХ СТРАНАХ 2012 - г. 9 - стр. 1

4

Нуржанова Шарипа Сыздыковна СИСТЕМА ГАРАНТИЙ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ИССЛЕДУЕМЫХ СТРАНАХ 2012 - г. 9 - стр. 1

5

Нуржанова Шарипа Сыздыковна nd the authorities of Kazhakhstan Nurzhanova Sh Penza 2014 - г. 5 - стр. 1

6

Нуржанова Шарипа Сыздыковна nd the authorities of Kazhakhstan Nurzhanova Sh Penza 2014 - г. 5 - стр. 1

7

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Наблюдения за демагогическими текстами казахстанских русскоязычных газет революционного времени. 2015 - г. 14 - стр. 0

8

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Наблюдения за демагогическими текстами казахстанских русскоязычных газет революционного времени. 2015 - г. 14 - стр. 0

9

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Ұжымдық имидж типологиясы және оны оқытудың әдістері 2016 - г. 7 - стр. 0

10

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Ұжымдық имидж типологиясы және оны оқытудың әдістері 2016 - г. 7 - стр. 0

11

Нуржанова Шарипа СыздыковнаСадуакасов А.А. Ұжымдық имидж типологиясы және оны оқытудың әдістемесі 2016 - г. 7 - стр. 0

12

Нуржанова Шарипа СыздыковнаСадуакасов А.А. Ұжымдық имидж типологиясы және оны оқытудың әдістемесі 2016 - г. 7 - стр. 0

13

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Наблюдения за демагогическими текстами казахстанских русскоязычных газет революционного времени. 2015 - г. 14 - стр. 0

14

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Наблюдения за демагогическими текстами казахстанских русскоязычных газет революционного времени. 2015 - г. 14 - стр. 0

15

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Әлім Ә.А.Ш.С.Нұржанова Журналист пен қаламгердің өзіндік стилінің қалыптасуына негіз болатын критериилер 2017 - г. 4 - стр. 1

16

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Әлім Ә.А.Ш.С.Нұржанова Журналист пен қаламгердің өзіндік стилінің қалыптасуына негіз болатын критериилер 2017 - г. 4 - стр. 1

17

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Ұлттық өнерді насихаттаудағы маркетинг 2017 - г. 5 - стр. 1

18

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Ұлттық өнерді насихаттаудағы маркетинг 2017 - г. 5 - стр. 1

19

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Дағдарыстағы PR және оның шешу әдістері 2016 - г. 6 - стр. 0

20

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Дағдарыстағы PR және оның шешу әдістері 2016 - г. 6 - стр. 0

21

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Әлім Ә.А., Нұржaновa Ш.С. Қaзaқ тілін бaспaсөз мaтериaлдaрындa сaуaтты қолдaнa білу мaшығы 2017 - г. 5 - стр. 5

22

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Әлім Ә.А., Нұржaновa Ш.С. Қaзaқ тілін бaспaсөз мaтериaлдaрындa сaуaтты қолдaнa білу мaшығы 2017 - г. 5 - стр. 5

23

Нуржанова Шарипа Сыздыковна XVIII ғасырдың екінші жартысы мен XIX ғасырдың басында. (1765-1820) 2017 - г. 2 - стр. 0

24

Нуржанова Шарипа Сыздыковна XVIII ғасырдың екінші жартысы мен XIX ғасырдың басында. (1765-1820) 2017 - г. 2 - стр. 0

1

Нуржанова Шарипа Сыздыковна БАҚ-ғы -Елбасы имиджі 2011 - г. 7 - стр. Әл-фараби атындағы ҚазМУ

2

Нуржанова Шарипа Сыздыковна БАҚ-ғы -Елбасы имиджі 2011 - г. 7 - стр. Әл-фараби атындағы ҚазМУ

3

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Қазақ телеарналарындағы халықаралық шолудың берілу пішіні мен стилі 2011 - г. 7 - стр. Әл-фараби атындағы ҚазМУ

4

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Қазақ телеарналарындағы халықаралық шолудың берілу пішіні мен стилі 2011 - г. 7 - стр. Әл-фараби атындағы ҚазМУ

5

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Ішкі фирмалық PR 2011 - г. 5 - стр. факультет журналистики КазНУ им. ль-Фараби

6

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Ішкі фирмалық PR 2011 - г. 5 - стр. факультет журналистики КазНУ им. ль-Фараби

7

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Қазақстан Республикасындағы өзін-өзі басқару жүйесі және БАҚ 2011 - г. 5 - стр. Алматы

8

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Қазақстан Республикасындағы өзін-өзі басқару жүйесі және БАҚ 2011 - г. 5 - стр. Алматы

9

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Эволюция политико-правовой мысли о местном самоуправлениии. 2012 - г. 14 - стр. Кыргызско-китайский институт при КНУ им.Ж.Баласагына

10

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Эволюция политико-правовой мысли о местном самоуправлениии. 2012 - г. 14 - стр. Кыргызско-китайский институт при КНУ им.Ж.Баласагына

11

Нуржанова Шарипа Сыздыковна 1.1. История развития и становления основ местного самоуправления Кыргызской Республики и Республики Казахстан 2012 - г. 10 - стр. алматы

12

Нуржанова Шарипа Сыздыковна 1.1. История развития и становления основ местного самоуправления Кыргызской Республики и Республики Казахстан 2012 - г. 10 - стр. алматы

13

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Некоторые особенности структуры органов местного самоуправления Кыргызской Республики и Республики Казахстан 2012 - г. 10 - стр. Центр непрерывного образования и повышения квалификации КНУ им.Баласагына

14

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Некоторые особенности структуры органов местного самоуправления Кыргызской Республики и Республики Казахстан 2012 - г. 10 - стр. Центр непрерывного образования и повышения квалификации КНУ им.Баласагына

15

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Камал Смайылов -публицист 2012 - г. 4 - стр. факультет журналистики КазНУ им. аль-Фараби

16

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Камал Смайылов -публицист 2012 - г. 4 - стр. факультет журналистики КазНУ им. аль-Фараби

17

Нуржанова Шарипа Сыздыковна PR- жобалар көздері 2012 - г. 9 - стр. Әл-фараби атындағы ҚазМУ

18

Нуржанова Шарипа Сыздыковна PR- жобалар көздері 2012 - г. 9 - стр. Әл-фараби атындағы ҚазМУ

19

Нуржанова Шарипа Сыздыковна СИСТЕМА ГАРАНТИЙ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ИССЛЕДУЕМЫХ СТРАНАХ 2012 - г. 9 - стр. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

20

Нуржанова Шарипа Сыздыковна СИСТЕМА ГАРАНТИЙ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ИССЛЕДУЕМЫХ СТРАНАХ 2012 - г. 9 - стр. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

21

Нуржанова Шарипа Сыздыковна СИСТЕМА ГАРАНТИЙ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ИССЛЕДУЕМЫХ СТРАНАХ 2012 - г. 9 - стр. г.Москва

22

Нуржанова Шарипа Сыздыковна СИСТЕМА ГАРАНТИЙ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ИССЛЕДУЕМЫХ СТРАНАХ 2012 - г. 9 - стр. г.Москва

23

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Публицистика Казахстана: история и современности 2013 - г. 4 - стр. Пензинский государственный университет им.В.Г.Белинского

24

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Публицистика Казахстана: история и современности 2013 - г. 4 - стр. Пензинский государственный университет им.В.Г.Белинского

25

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Тунгатаров Н.Н. 2015 - г. 4 - стр. г.Алматы

26

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Тунгатаров Н.Н. 2015 - г. 4 - стр. г.Алматы

27

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Тунгатаров Н.Н. Модернизация образовательных программ с учетом компетентностных требований выпускника вуза 2016 - г. 4 - стр. г. Алматы

28

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Тунгатаров Н.Н. Модернизация образовательных программ с учетом компетентностных требований выпускника вуза 2016 - г. 4 - стр. г. Алматы

29

Нуржанова Шарипа Сыздыковна СЕМАНТИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ КАЗАХИЗМОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ ИЗ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ГАЗЕТ КАЗАХСТАНА ВО II ПОЛОВИНЕ ХIХ И КОНЦА ХХ В.В . 2015 - г. 5 - стр. Шымкент

30

Нуржанова Шарипа Сыздыковна СЕМАНТИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ КАЗАХИЗМОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ ИЗ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ГАЗЕТ КАЗАХСТАНА ВО II ПОЛОВИНЕ ХIХ И КОНЦА ХХ В.В . 2015 - г. 5 - стр. Шымкент

31

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Садуакасов А.А. The Role of Marketing in the Promotion of National Culture 2016 - г. 6 - стр. KIMEP, Almaty

32

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Садуакасов А.А. The Role of Marketing in the Promotion of National Culture 2016 - г. 6 - стр. KIMEP, Almaty

33

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Садуакасов А.А. ¥лттық өнерді насихаттаудағы маркетингтің ролі 2015 - г. 5 - стр. Шымкент

34

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Садуакасов А.А. ¥лттық өнерді насихаттаудағы маркетингтің ролі 2015 - г. 5 - стр. Шымкент

35

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Имидж Казахстана в массмедиа Турции 2015 - г. 4 - стр. Пенза

36

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Имидж Казахстана в массмедиа Турции 2015 - г. 4 - стр. Пенза

37

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Радио және тележурналистердің кәсіби жоғары білімін жетілдірудің проблемалары 2015 - г. 4 - стр. КазНУ

38

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Радио және тележурналистердің кәсіби жоғары білімін жетілдірудің проблемалары 2015 - г. 4 - стр. КазНУ

39

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Модернизация образовательных программ с учетом компетентностых требований выпускника вуза 2016 - г. 4 - стр. алматы

40

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Модернизация образовательных программ с учетом компетентностых требований выпускника вуза 2016 - г. 4 - стр. алматы

41

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Дағдарыс кезіндегі PR 2016 - г. 2 - стр.

42

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Дағдарыс кезіндегі PR 2016 - г. 2 - стр.

43

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Саяси PR 2016 - г. 1 - стр. КазНУ

44

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Саяси PR 2016 - г. 1 - стр. КазНУ

45

Нуржанова Шарипа Сыздыковна PR ВУЗ-ах страны 2016 - г. 2 - стр. КазНУ имени аль-Фараби.

46

Нуржанова Шарипа Сыздыковна PR ВУЗ-ах страны 2016 - г. 2 - стр. КазНУ имени аль-Фараби.

47

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Садуакасов А.А. Радио және тележурналистердің кәсіби жоғары білімін жетілдіру проблемалары 2015 - г. 4 - стр. Алматы

48

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Садуакасов А.А. Радио және тележурналистердің кәсіби жоғары білімін жетілдіру проблемалары 2015 - г. 4 - стр. Алматы

49

Нуржанова Шарипа Сыздыковна СЕМАНТИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ КАЗАХИЗМОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ ИЗ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ГАЗЕТ КАЗАХСТАНА ВО II ПОЛОВИНЕ XIX И КОНЦА XX В.В 2015 - г. 8 - стр. Шымкент

50

Нуржанова Шарипа Сыздыковна СЕМАНТИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ КАЗАХИЗМОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ ИЗ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ГАЗЕТ КАЗАХСТАНА ВО II ПОЛОВИНЕ XIX И КОНЦА XX В.В 2015 - г. 8 - стр. Шымкент

51

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Информационная безопасность как составляющая национальной безопасности государства 2016 - г. 2 - стр. Slubise

52

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Информационная безопасность как составляющая национальной безопасности государства 2016 - г. 2 - стр. Slubise

53

Нуржанова Шарипа Сыздыковна 2016 - г. 5 - стр. Якутск

54

Нуржанова Шарипа Сыздыковна 2016 - г. 5 - стр. Якутск

55

Нуржанова Шарипа Сыздыковна 2017 - г. 5 - стр. Москва МГУ

56

Нуржанова Шарипа Сыздыковна 2017 - г. 5 - стр. Москва МГУ

57

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Қазақтың Сәулесі 2016 - г. 3 - стр. Алматы

58

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Қазақтың Сәулесі 2016 - г. 3 - стр. Алматы

59

Нуржанова Шарипа Сыздыковна 2017 - г. 5 - стр. Москва МГУ

60

Нуржанова Шарипа Сыздыковна 2017 - г. 5 - стр. Москва МГУ

61

Нуржанова Шарипа Сыздыковна 2016 - г. 5 - стр. Якутск

62

Нуржанова Шарипа Сыздыковна 2016 - г. 5 - стр. Якутск

63

Нуржанова Шарипа Сыздыковна 2016 - г. 4 - стр. Алматы

64

Нуржанова Шарипа Сыздыковна 2016 - г. 4 - стр. Алматы

65

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Жұлдыздардың имиджі 2016 - г. 5 - стр. Алматы

66

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Жұлдыздардың имиджі 2016 - г. 5 - стр. Алматы

67

Нуржанова Шарипа Сыздыковна 2016 - г. 4 - стр. Алматы

68

Нуржанова Шарипа Сыздыковна 2016 - г. 4 - стр. Алматы

69

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Елеуов А.А., Тунгатаров Н.Н. 2017 - г. 4 - стр.

70

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Елеуов А.А., Тунгатаров Н.Н. 2017 - г. 4 - стр.

71

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Білімнің бәсекеге қабілеттілігі және бейіндік мектептер 2017 - г. 2 - стр. КазНУ имени Аль-фараби

72

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Білімнің бәсекеге қабілеттілігі және бейіндік мектептер 2017 - г. 2 - стр. КазНУ имени Аль-фараби

73

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Саяси процестер және жергілікті Қазақстанда өзін-өзі басқару Қазақстандық және шетелдік БАҚ аясында 2017 - г. 2 - стр. Санкт-Петербург

74

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Саяси процестер және жергілікті Қазақстанда өзін-өзі басқару Қазақстандық және шетелдік БАҚ аясында 2017 - г. 2 - стр. Санкт-Петербург

75

Нуржанова Шарипа Сыздыковна ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК МӘСЕЛЕЛЕРІ 2016 - г. 2 - стр. КазНУ имени Аль-фараби

76

Нуржанова Шарипа Сыздыковна ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК МӘСЕЛЕЛЕРІ 2016 - г. 2 - стр. КазНУ имени Аль-фараби

77

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Қырғыз Республикасының жергілікті өзін-өзі басқарудың қалыптасуы мен мәселелері Қазақстан Республикасы мен олардың қызметін саяси бақылау 2017 - г. 2 - стр. Poznan

78

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Қырғыз Республикасының жергілікті өзін-өзі басқарудың қалыптасуы мен мәселелері Қазақстан Республикасы мен олардың қызметін саяси бақылау 2017 - г. 2 - стр. Poznan

79

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Current Problems of Formation of Local Government of the Kyrgyz Republic and the Republic of Kazakhstan Regulation of Their Activities 2016 - г. 2 - стр. Kazan Federal Universit

80

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Current Problems of Formation of Local Government of the Kyrgyz Republic and the Republic of Kazakhstan Regulation of Their Activities 2016 - г. 2 - стр. Kazan Federal Universit

81

Нуржанова Шарипа Сыздыковна МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: РАЗВИТИЯ И ПРОБЛЕМЫ 2017 - г. 1 - стр. Tourn

82

Нуржанова Шарипа Сыздыковна МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН: РАЗВИТИЯ И ПРОБЛЕМЫ 2017 - г. 1 - стр. Tourn

83

Нуржанова Шарипа Сыздыковна “Current Problems of Formation of Local Government of the Kyrgyz Republic and the Republic of Kazakhstan Regulation of Their Activities 2016 - г. 1 - стр. Kazan Federal University

84

Нуржанова Шарипа Сыздыковна “Current Problems of Formation of Local Government of the Kyrgyz Republic and the Republic of Kazakhstan Regulation of Their Activities 2016 - г. 1 - стр. Kazan Federal University

85

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Международный казахский журнал «Аманат»................................ 2017 - г. 2 - стр. Факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова

86

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Международный казахский журнал «Аманат»................................ 2017 - г. 2 - стр. Факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова

87

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Әлім Ә.А., Тунгатаров Н.Н. Modern requirements of educational programs of graduates of the higher 2017 - г. 5 - стр. Алматы

88

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Әлім Ә.А., Тунгатаров Н.Н. Modern requirements of educational programs of graduates of the higher 2017 - г. 5 - стр. Алматы

89

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Әлім Ә.А., Тунгатаров Н.Н. Formation of professional competence of bachelor technics and technology for various structures in business 2016 - г. 2 - стр. Астана

90

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Әлім Ә.А., Тунгатаров Н.Н. Formation of professional competence of bachelor technics and technology for various structures in business 2016 - г. 2 - стр. Астана

91

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Тунгатаров Н.Н. 2018 - г. 4 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

92

Нуржанова Шарипа Сыздыковна Тунгатаров Н.Н. 2018 - г. 4 - стр. КазНУ им.аль-Фараби
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0