Main / Geography and Environmental Sciences / Unesco chair in sustainable development / Керимкулова Айгерим Бериковна

Керимкулова Айгерим Бериковна

Position Ст.пpеподаватель
Unesco chair in sustainable development
      
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
КазНУ им. аль-Фараби Магистратура 2013
КазНУ им. аль-Фараби Бакалавриат 2010

1

Керимкулова Айгерим Бериковна Таныбаева А.К., Абубакирова К.Д., Рысмагамбетова А.А. ЖАРАТЫЛЫСТАНУДЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ " Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN 978-601-04-4407 300 - стр.

2

Керимкулова Айгерим Бериковна Воронова Н.., Таныбаева А.К., Рысмагамбетова А.А. АЗЫҚ-ТҮЛІК ЭКОЛОГИЯСЫ " Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN 978-601-04-4408 180 - стр.

1

Керимкулова Айгерим БериковнаБияшева З.М. ЭКОЖҮЙЕЛЕРДІҢ БҰЗЫЛУ ДЕҢГЕЙІН АНЫҚТАУДА БИОИНДИКАЦИЯ ӘДIСТЕРIН ҚОЛДАНУ ҚАҒИДАЛАРЫ 1-шi бөлім. Солтүстік Каспий биотасының индикаторы ретінде гидробионт - айнакөз табанды қолдану 2011 - г. 8 - стр. 32

2

Керимкулова Айгерим Бериковна The principle of methods in determining level of bioindication of damaged ecosystems 2012 - г. 8 - стр. 0

3

Керимкулова Айгерим БериковнаБияшева З.М. Влияние хвостохранилища свинцово-цинкового горно-обогатительного комбината г.Текели на окружающую среду 2012 - г. 5 - стр. 0

4

Керимкулова Айгерим БериковнаБияшева З.М. ЭКОЖҮЙЕЛЕРДІҢ БҰЗЫЛУ ДЕҢГЕЙІН АНЫҚТАУДА БИОИНДИКАЦИЯ ӘДIСТЕРIН ҚОЛДАНУ ПРИНЦИПТЕРІ 2-шi бөлім. Солтүстік Каспийдің мұнаймен ластанудағы индикаторы ретінде таутан және көксерке гидробионт түрлерін қолдану 2012 - г. 8 - стр. 32

5

Керимкулова Айгерим БериковнаБияшева З.М. жоңғар алатау мысалында қазақстан республикасының ұлттық саябақтарын кұру арқылы тұрақты дамуға өту 2013 - г. 6 - стр. 38

6

Керимкулова Айгерим БериковнаБияшева З.М. Prolonged accumulation of wastewater and its treatment at the Tekeli lead and zinc mining complex 2013 - г. 5 - стр. 8

7

Керимкулова Айгерим БериковнаТемирбаева К.А. Алматы қаласы беттік суларының экологиялық жағдайын зерттеу 2015 - г. 4 - стр. 1

8

Керимкулова Айгерим БериковнаМамутов Ж.У., Базарбаева Т.А., Темирбаева К.А. Филогеографиялық зерттеулерге қысқаша шолу 2015 - г. 6 - стр. 1

9

Керимкулова Айгерим БериковнаРысмагамбетова А.А. Атырау облысының мұнай игеру аймағының экологиялық жағдайы 2015 - г. 5 - стр. 1

10

Керимкулова Айгерим Бериковна АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ КІШІ ӨЗЕНДЕРІНІҢ ЛАСТАНУЫ ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ЖАҚСАРТУ БОЙЫНША ҰСЫНЫСТАР 2017 - г. 6 - стр. 119

11

Керимкулова Айгерим Бериковна Текелі таукен байыту комбинатының өндірістік қалдықтарының қоршаған ортаға әсерін бағалау 2017 - г. 8 - стр. 44

1

Керимкулова Айгерим Бериковна Бияшева З.М. BIOLOGICAL INDICATION TO DETERMINE THE EXTENT OF DISTURBED ECOSYSTEMS 2012 - г. 1 - стр.
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0