Main / of Physics and Technology / Solid state physics and nonlinear physics / Наурзбаева Айша Жетибаевна

Наурзбаева Айша Жетибаевна

Position Ст.пpеподаватель
Solid state physics and nonlinear physics
Scopus author ID: 35300380700

1

Наурзбаева Айша Жетибаевна ҒС физикасына кіріспе " Қазақ университеті " 2017 - г. 9 - стр.

2

Наурзбаева Айша Жетибаевна Изтлеуов Н.Т., Бейсебаева А.С. Учебно-методическое пособие по курсу «Общая астрономия» " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2228-5 6 - стр.

3

Наурзбаева Айша Жетибаевна Алимгазинова Н.Ш., Манапбаева А.Б., Медетов Б.Ж. Сигналдарды бейсызық өңдеу " Қазақ университеті " 2017 - г. 14 - стр.

4

Наурзбаева Айша Жетибаевна Изтлеуов Н.Т., Бейсебаева А.С. “Жалпы астрономия” пәні бойынша әдістемелік нұсқаулық " Қазақ университеті " 2017 - г. 6 - стр.

1

Наурзбаева Айша ЖетибаевнаМедетов Б.Ж. Выявление предвестников землетрясений по сигналам от сейсмической активности методом информационно-энтропийного анализа 2012 - г. 4 - стр. 41

2

Наурзбаева Айша ЖетибаевнаМедетов Б.Ж. Идентификация звуковых сигналов на основе нелинейного анализа 2012 - г. 5 - стр. 41

3

Наурзбаева Айша ЖетибаевнаАлимгазинова Н.Ш., Жанабаев З.Ж. 2005 - г. 6 - стр. 0

4

Наурзбаева Айша ЖетибаевнаАлимгазинова Н.Ш., Жанабаев З.Ж., Бейсебаева А.С. 2009 - г. 10 - стр. 1

5

Наурзбаева Айша ЖетибаевнаМанапбаева А.Б., Медетов Б.Ж. 2013 - г. 7 - стр. 1

6

Наурзбаева Айша ЖетибаевнаМанапбаева А.Б., Медетов Б.Ж. 2013 - г. 5 - стр. 1

7

Наурзбаева Айша ЖетибаевнаАлимгазинова Н.Ш., Жанабаев З.Ж., Бейсебаева А.С. 2010 - г. 3 - стр. 1

8

Наурзбаева Айша ЖетибаевнаЖанабаев З.Ж., Иманбаева А.К., Темирбаев А.А., Налибаев Е.Д. 2014 - г. 7 - стр. 438

9

Наурзбаева Айша ЖетибаевнаАлимгазинова Н.Ш., Манапбаева А.Б., Медетов Б.Ж., Әлібек А.Ә. ГАЛАКТИКАНЫҢ ӘРТҮРЛІ ТИПІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫН БЕЙСЫЗЫҚ ТАЛДАУ 2018 - г. 9 - стр. 1

10

Наурзбаева Айша ЖетибаевнаАлимгазинова Н.Ш., Манапбаева А.Б., Медетов Б.Ж., Әлібек А.Ә. СЕЙСМИКАЛЫҚ БЕЛСЕНДІЛІКТЕН УАҚЫТ ҚАТАРЛАРЫН ЭНТРОПИЯЛЫҚ ТАЛДАУ 2015 - г. 5 - стр. 1

11

Наурзбаева Айша ЖетибаевнаАлимгазинова Н.Ш., Манапбаева А.Б., Куратов К.С. А study of mass loss and dust formation near hot stars 2015 - г. 4 - стр. 1

12

Наурзбаева Айша ЖетибаевнаМанапбаева А.Б., Медетов Б.Ж., Албанбай Н.. 2013 - г. 7 - стр. 1

13

Наурзбаева Айша Жетибаевна 2016 - г. 8 - стр. 5

14

Наурзбаева Айша Жетибаевна 2016 - г. 6 - стр. 58

15

Наурзбаева Айша ЖетибаевнаАлимгазинова Н.Ш., Садуев Н.О., Каликулов О.А. 2016 - г. 4 - стр. 0

16

Наурзбаева Айша ЖетибаевнаАлимгазинова Н.Ш., Манапбаева А.Б., Тлеубаева И.С. 2016 - г. 7 - стр. 3

17

Наурзбаева Айша ЖетибаевнаАлимгазинова Н.Ш., Манапбаева А.Б., Медетов Б.Ж. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ АНСАМБЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ МЕЖДУ СОБОЙ АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 2016 - г. 6 - стр. 2

18

Наурзбаева Айша Жетибаевна 2016 - г. 6 - стр. 0

19

Наурзбаева Айша ЖетибаевнаАлимгазинова Н.Ш., Манапбаева А.Б., Куратов К.С. Observations of Newly Found Objects With the B[e] Phenomenon 2017 - г. 2 - стр. 508

20

Наурзбаева Айша ЖетибаевнаАлимгазинова Н.Ш., Манапбаева А.Б., Куратов К.С. A Search for New Objects with the B[e] Phenomenon 2017 - г. 4 - стр. 508

21

Наурзбаева Айша ЖетибаевнаАлимгазинова Н.Ш., Садуев Н.О., Каликулов О.А., Жумабаев А.И., Искаков Б.А. 2016 - г. 3 - стр. 7

22

Наурзбаева Айша Жетибаевна 2016 - г. 9 - стр. 0

23

Наурзбаева Айша Жетибаевна 2017 - г. 7 - стр. 0

24

Наурзбаева Айша ЖетибаевнаАлимгазинова Н.Ш., Икрамова С.Б. Күн белсенділігі мен ғарыштық сәулеленудің жердің жаһандық климатына әсері 2018 - г. 7 - стр. 64

25

Наурзбаева Айша ЖетибаевнаАлимгазинова Н.Ш., Икрамова С.Б. Күннің рентгендік сәулелену сигналдарын талдауда рекуренттік диаграмма әдісін қолдану 2017 - г. 7 - стр. 63

26

Наурзбаева Айша ЖетибаевнаАлимгазинова Н.Ш., Изтлеуов Н.Т., Икрамова С.Б. ЮПИТЕР АТМОСФЕРАСЫ ҚҰРЫЛЫМЫН МУЛЬТИФРАКТАЛДЫ ТАЛДАУ 2018 - г. 8 - стр. 3

27

Наурзбаева Айша ЖетибаевнаШукиргалиев Б.Т., Қаламбай М.Т. Оқшауланған жұлдыздық шоғырлардың қарқынды релаксациясы 2019 - г. 14 - стр. 0

28

Наурзбаева Айша Жетибаевна 2019 - г. 9 - стр. 325

29

Наурзбаева Айша ЖетибаевнаАлимгазинова Н.Ш., Демесинова А.М., Кызгарина М.Т., Куратова А.К. Жас жұлдыздар спектрлеріндегі энергия таралуын бақылау және моделдеу 2019 - г. 10 - стр. 69

30

Наурзбаева Айша ЖетибаевнаАлимгазинова Н.Ш., Манапбаева А.Б., Демесинова А.М., Майлыбаев А.Т., Кызгарина М.Т. Бұрыштық моменттері аз протогалактикалардың даму көрінісін протошоғырлар мен протожұлдыздар қалыптасатын каскадты фрагментация арқылы графикалық теория негізінде сипаттау 2020 - г. 13 - стр. 72

1

Наурзбаева Айша Жетибаевна Нелинейный анализ солнечной активности 2011 - г. 2 - стр. Алматы

2

Наурзбаева Айша Жетибаевна Медетов Б.Ж. Применение нелинейного анализа сигналов в задачах распознавания образов 2012 - г. 2 - стр. Караганды

3

Наурзбаева Айша Жетибаевна Энтропийно-информационный анализ сейсмической активности 2012 - г. 1 - стр. Алматы

4

Наурзбаева Айша Жетибаевна Күндегі бейстационар процестержәне олармен тудырылатын Жер маңындағы ұйытқулардыңбейсызық талдауы 2012 - г. 1 - стр. Алматы. КазНУ имени аль-Фараби.

5

Наурзбаева Айша Жетибаевна Алимгазинова Н.Ш., Жанабаев З.Ж. 2005 - г. 1 - стр. Алматы

6

Наурзбаева Айша Жетибаевна Алимгазинова Н.Ш. 2006 - г. 1 - стр. Алматы

7

Наурзбаева Айша Жетибаевна Алимгазинова Н.Ш., Жанабаев З.Ж., Бейсебаева А.С. 2007 - г. 1 - стр. Саратов

8

Наурзбаева Айша Жетибаевна Алимгазинова Н.Ш., Жанабаев З.Ж., Бейсебаева А.С. 2007 - г. 1 - стр. Алматы

9

Наурзбаева Айша Жетибаевна Алимгазинова Н.Ш., Жанабаев З.Ж., Бейсебаева А.С. 2008 - г. 5 - стр. Астана

10

Наурзбаева Айша Жетибаевна Алимгазинова Н.Ш., Жанабаев З.Ж., Бейсебаева А.С. 2009 - г. 2 - стр. Севастополь

11

Наурзбаева Айша Жетибаевна Медетов Б.Ж. Автотербелмелі жүйелердің сигналдарында екі жиілікті Хопф бифуркациясын эксперимент арқылы анықтау 2013 - г. 3 - стр.

12

Наурзбаева Айша Жетибаевна Медетов Б.Ж. 2013 - г. 2 - стр.

13

Наурзбаева Айша Жетибаевна Иманбаева А.К., Темирбаев А.А., Налибаев Е.Д. 2014 - г. 4 - стр.

14

Наурзбаева Айша Жетибаевна Алимгазинова Н.Ш., Жанабаев З.Ж., Изтлеуов Н.Т. 2007 - г. 2 - стр. Алматы

15

Наурзбаева Айша Жетибаевна Алимгазинова Н.Ш., Бейсебаева А.С., Куратов К.С. 2015 - г. 1 - стр. Одесса

16

Наурзбаева Айша Жетибаевна Алимгазинова Н.Ш., Манапбаева А.Б., Куратов К.С. Observations of newly found objects with the B[e] phenomenon 2016 - г. 1 - стр. Прага

17

Наурзбаева Айша Жетибаевна Алимгазинова Н.Ш. 2016 - г. 1 - стр. Афины

18

Наурзбаева Айша Жетибаевна Алимгазинова Н.Ш., Манапбаева А.Б., Куратов К.С. A search for new objects with the B[e] phenomenon 2016 - г. 1 - стр. Прага

19

Наурзбаева Айша Жетибаевна Алимгазинова Н.Ш., Медетов Б.Ж., Албанбай Н.. 2016 - г. 2 - стр. Алматы

20

Наурзбаева Айша Жетибаевна Алимгазинова Н.Ш., Манапбаева А.Б., Куратов К.С. 2016 - г. 1 - стр. Одесса

21

Наурзбаева Айша Жетибаевна Алимгазинова Н.Ш., Бейсебаева А.С., Манапбаева А.Б., Куратов К.С., Майлыбаев А.Т. 2016 - г. 2 - стр. Алматы

22

Наурзбаева Айша Жетибаевна Алимгазинова Н.Ш., Садуев Н.О., Каликулов О.А. 2016 - г. 2 - стр. Алматы

23

Наурзбаева Айша Жетибаевна Алимгазинова Н.Ш. 2016 - г. 2 - стр. Алматы

24

Наурзбаева Айша Жетибаевна 2017 - г. 4 - стр.

25

Наурзбаева Айша Жетибаевна 2017 - г. 3 - стр.

26

Наурзбаева Айша Жетибаевна АСАМАССИВТІ ҚАРА ҚҰРДЫМЫ БАР ОРТАЛЫҚ ЖҰЛДЫЗДЫҚ КЛАСТЕРЛЕРДІҢ ЖҰЛДЫЗДЫҚ ДИНАМИКАСЫ 2019 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

27

Наурзбаева Айша Жетибаевна Шукиргалиев Б.Т. ГАЛАКТИКАЛАР ДИСКІЛЕРІНДЕГІ ЖҰЛДЫЗДЫ ШОҒЫРЛАРДЫҢ ТОЛЫСУ ҚҰЙРЫҚТАРЫНДАҒЫ ЖҰЛДЫЗДАРДЫ АНЫҚТАУ 2019 - г. 1 - стр.

28

Наурзбаева Айша Жетибаевна Алимгазинова Н.Ш., Манапбаева А.Б., Ташкеева Г.К., Икрамова С.Б. Innovative methods of training disciplines of the electrotechnical cycle 2018 - г. 7 - стр.

29

Наурзбаева Айша Жетибаевна 2020 - г. 1 - стр. Алматы
Author Documents

5

Citations

3 по 3
documents

h-index

1

Innovative methods of training disciplines of the electrotechnical cycle

Alimgazinova, N., Tashkeyeva, G., Naurzbayeva, A., Manapbayeva, A., Ikramova, S.

2018

International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM
18, с. 153-160

1

Цитирований
Innovative methods of training disciplines of the electrotechnical cycle

Alimgazinova, N., Tashkeyeva, G., Naurzbayeva, A., Manapbayeva, A., Ikramova, S.

2018

International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM
18, с. 153-160

2

Цитирований
Investigation of humidity using the muon component of cosmic rays

Oskomov, V., Sedov, A., Saduyev, N., Kalikulov, O., Kenzhina, I., Naurzbayeva, A., Alimgazinova, N., Zhumabaev, A., Shinbulatov, S., Erezhep, N.

2017

Journal of Physics: Conference Series
936, с.

0

Цитирований
Cosmic rays intensity and atmosphere humidity at near earth surface

Oskomov, V.V., Sedov, A.N., Saduyev, N.O., Kalikulov, O.A., Naurzbayeva, A.Z., Alimgazinova, N.S., Kenzhina, I.E.

2016

Journal of Physics: Conference Series
738, с.

0

Цитирований
Experiments on an ensemble of globally and nonlinearly coupled oscillators

Temirbayev, A.A., Zhanabaev, Z.Z., Nalibayev, Y., Naurzbayeva, A.Z., Imanbayeva, A.K.

2014

Communications in Computer and Information Science
438, с. 30-36

1

Цитирований
Entropic-metric characteristics of astrophysical signals

Zhanabaev, Z.Z., Alimgazinova, N.S., Beisebayeva, A.S., Naurzbayeva, A.Z.

2009

KpbiMuKo 2009 CriMiCo - 2009 19th International Crimean Conference Microwave and Telecommunication Technology, Conference Proceedings
, с. 935-936

0

Цитирований