Main / of Physics and Technology / Solid state physics and nonlinear physics / Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич

The point for questioning teaching staff through the eyes of students - {point} out of 5.0 - Rating results teaching staff

- Rating results teaching staff

Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич

Position Профессоp
Кафедра физики твердого тела и нелинейной физики
Scopus author ID: 7003316404
kh.abdullin@gmail.com
File name Headline Description
Technology of semiconductor films structures
Technology of semiconductor films structures
Technology of semiconductor films structures
Technology of semiconductor films structures
Technology of semiconductor films structures
Technology of semiconductor films structures
Technology of semiconductor films structures
Technology of semiconductor films structures
Technology of semiconductor films structures
Technology of semiconductor films structures
Technology of semiconductor films structures
Technology of semiconductor films structures
Technology of semiconductor films structures
Technology of semiconductor films structures
Technology of semiconductor films structures
Technology of semiconductor films structures

1

Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич Алпысбаева Б.Е., Калкозова Ж.К. LAP Lambert Academic Publishing 2015 - г. ISBN 978-3-659-77503-1 5 - стр.

1

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичАлпысбаева Б.Е., Калкозова Ж.К. 2013 - г. 5 - стр. 0

2

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичАлпысбаева Б.Е., Калкозова Ж.К. 2014 - г. 5 - стр. 48

3

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичКалкозова Ж.К. 2014 - г. 7 - стр. 0

4

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичГусейнов Н.Р., Алпысбаева Б.Е., Калкозова Ж.К. Алюминий оксиді наноталшықтарын алу мен құрылымдық ерекшеліктері 2015 - г. 5 - стр. 51

5

Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич Properties of ZnO nanorods grown by hydrothermal synthesis on conductive layers 2014 - г. 6 - стр. 49

6

Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич Obtaining of Multi-Walled and Single-Walled Carbon Nanotubes and Nanocomposites 2014 - г. 6 - стр. 92

7

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичГабдуллин М.Т., Тогамбаева А.К., Чихрай Е.В. 2014 - г. 6 - стр. 92

8

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичРамазанов Т.С., Габдуллин М.Т. 2015 - г. 6 - стр. 52

9

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичРамазанов Т.С., Габдуллин М.Т. 2015 - г. 6 - стр. 52

10

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичРамазанов Т.С., Габдуллин М.Т. ГАЗДЫ ЖӘНЕ СҮЙЫҚ ОРТАДА ПЛАЗМАЛЫ-ХИМИЯЛЫҚ ҚОНДЫРУ ӘДІСІМЕН (PCVD) КӨМІРТЕГІ НАНОТҮТІКШЕЛЕРІН СИНТЕЗДЕУ 2015 - г. 8 - стр. 3

11

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичРамазанов Т.С., Габдуллин М.Т., Тогамбаева А.К., Чихрай Е.В. CVD ӘДІСІМЕН КӨПДЕҢГЕЙЛІ КӨМІРТЕКТІ НАНОТҮТІКШЕЛЕР МЕН ОЛАРДЫҢ КОМПОЗИТТІН СИНТЕЗДЕУ 2015 - г. 7 - стр. 3

12

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичРамазанов Т.С., Габдуллин М.Т., Чихрай Е.В. БІРҚАБАТТЫ ЖӘНЕ КӨПҚАБАТТЫ КӨМІРТЕГІ НАНОТҮТІКШЕЛЕРІН ГАЗДЫҚ ФАЗАДАН ПИРОЛИТИКАЛЫҚ ҚОНДЫРУ ӘДІСІМЕН СИНТЕЗДЕУ 2015 - г. 7 - стр. 3

13

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичТулегенова А.Т., Мархабаева А.А. 2016 - г. 5 - стр. 0

14

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичКалкозова Ж.К., Гриценко Л.В. 2015 - г. 6 - стр. 0

15

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичКалкозова Ж.К., Гриценко Л.В. 2015 - г. 6 - стр. 0

16

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичКалкозова Ж.К., Гриценко Л.В. 2015 - г. 7 - стр. 0

17

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичРамазанов Т.С., Габдуллин М.Т., Чихрай Е.В., Батрышев Д.Г. 2015 - г. 6 - стр. 0

18

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичРамазанов Т.С., Габдуллин М.Т., Батрышев Д.Г. 2015 - г. 4 - стр. 0

19

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичГусейнов Н.Р., Калкозова Ж.К. 2015 - г. 5 - стр. 51

20

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичГабдуллин М.Т., Калкозова Ж.К., Гриценко Л.В. 2017 - г. 12 - стр. 457

21

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичГабдуллин М.Т., Калкозова Ж.К., Гриценко Л.В. 2016 - г. 6 - стр. 50

22

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичГабдуллин М.Т., Калкозова Ж.К., Гриценко Л.В. 2016 - г. 5 - стр. 0

23

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичКалкозова Ж.К. 2016 - г. 6 - стр. 0

24

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичКалкозова Ж.К., Гриценко Л.В. 2016 - г. 7 - стр. 0

25

Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич 2016 - г. 7 - стр. 0

26

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичГриценко Л.В. 2016 - г. 4 - стр. 0

27

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичГриценко Л.В. 2016 - г. 5 - стр. 0

28

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичГусейнов Н.Р., Гриценко Л.В. 2016 - г. 6 - стр. 0

29

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичТулегенова А.Т. 2016 - г. 5 - стр. 712

30

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичРамазанов Т.С., Габдуллин М.Т., Батрышев Д.Г. 2015 - г. 6 - стр. 1

31

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичРамазанов Т.С., Габдуллин М.Т., Батрышев Д.Г. 2015 - г. 6 - стр. 1

32

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичРамазанов Т.С., Габдуллин М.Т., Тогамбаева А.К., Батрышев Д.Г. 2015 - г. 7 - стр. 301

33

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичРамазанов Т.С., Габдуллин М.Т., Батрышев Д.Г. 2015 - г. 7 - стр. 301

34

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичРамазанов Т.С., Габдуллин М.Т., Батрышев Д.Г. 2015 - г. 8 - стр. 301

35

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичМархабаева А.А. 2016 - г. 5 - стр. 59

36

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичБуркитбаев М.., Уралбеков Б.М. 2017 - г. 6 - стр. 0

37

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичБуркитбаев М.., Уралбеков Б.М., Болатов А.К. 2017 - г. 5 - стр. 0

38

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичКалкозова Ж.К. Фотокатализдік процестерге арналған TiO2 және ZnO наноқұрылымдалған материалдарды синтездеужәне олардың фотоактивтілік қасиеттерін зерттеу 2016 - г. 5 - стр. 2

39

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичРамазанов Т.С., Габдуллин М.Т., Калкозова Ж.К. 2016 - г. 10 - стр. 83

40

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичМархабаева А.А. 2017 - г. 7 - стр. 60

41

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичТулегенова А.Т., Мархабаева А.А. 2017 - г. 6 - стр. 4

42

Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич 2016 - г. 5 - стр. 712

43

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичТулегенова А.Т. 2017 - г. 5 - стр. 0

44

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичТулегенова А.Т. 2017 - г. 8 - стр. 5

45

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичКалкозова Ж.К. Селективті химиялық жеміру әдісімен беті наноқұрылымдалған кремнийді жасау 2017 - г. 4 - стр. 87

46

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичКалкозова Ж.К. 2017 - г. 4 - стр. 62

47

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичЯр-Мухамедова Г.Ш., Калкозова Ж.К. Fabrication of Nanostructured Silicon Surface Using Selective Chemical Etching 2017 - г. 7 - стр. 62

48

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичЯр-Мухамедова Г.Ш., Калкозова Ж.К. 2017 - г. 6 - стр. 62

49

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичМархабаева А.А. 2018 - г. 7 - стр. 52

50

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичКалкозова Ж.К. ГИДРОТЕРМАЛДЫ СИНТЕЗ ӘДІСІ АРҚЫЛЫ МЫРЫШ ОКСИДІ НАНОБІЛІКТЕРІ МАССИВІНІҢ БАҚЫЛАНЫП ӨСУІ 2018 - г. 5 - стр. 125

51

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичГабдуллин М.Т., Исмаилов Д.В. Hydrogenization of fullerene as a method of storage of hydrogen 2018 - г. 7 - стр. 0

52

Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ГИДРОТЕРМАЛЬНОГО СИНТЕЗА НА СВОЙСТВА СЛОЁВ СУЛЬФИДА КАДМИЯ 2017 - г. 5 - стр. 123

53

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичКалкозова Ж.К. ZnO нанотүтікшелерінің массивтері мен жұқа пленкалар синтезі 2018 - г. 5 - стр. 0

54

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичМархабаева А.А. 2017 - г. 7 - стр. 121

55

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичГабдуллин М.Т., Исмаилов Д.В., Чихрай Е.В. Получение гибкого электрода из графена и малослойного графита 2018 - г. 3 - стр. 88

56

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичГабдуллин М.Т., Исмаилов Д.В., Чихрай Е.В. Flexible Electrode Made of Graphene and Few-Layer Graphite 2013 - г. 3 - стр. 63

57

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичГабдуллин М.Т., Исмаилов Д.В., Чихрай Е.В. Flexible Electrode Made of Graphene and Few-Layer Graphite 2018 - г. 3 - стр. 63

58

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичГабдуллин М.Т., Исмаилов Д.В., Керимбеков Д.С., Щур Д.. Hydrogenization of fullerene as a method of storage of hydrogen 2018 - г. 7 - стр. 0

59

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичГабдуллин М.Т. The Influence of Ultraviolet Exposure and Humidity on the Photoluminescence Spectra of Zinc Oxide 2018 - г. 4 - стр. 44

60

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичГриценко Л.В. ВЛИЯНИЕ ПРИМЕСНЫХ АТОМОВ НА ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ СЛОЁВ ОКСИДА ЦИНКА 2018 - г. 8 - стр. 128

61

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичГриценко Л.В. ВЛИЯНИЕ ОТЖИГА И ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ НА КИНЕТИКУ ЗАТУХАНИЯ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ ZnO 2018 - г. 7 - стр. 129

62

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичКалкозова Ж.К. ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ТОНКИХ ПЛЕНОК ZnO ГИДРОТЕРМАЛЬНЫМ МЕТОДОМ 2018 - г. 7 - стр. 129

63

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичГабдуллин М.Т., Калкозова Ж.К. СИНТЕЗ НАНОПОРОШКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ВОЛЬФРАМА 2018 - г. 6 - стр. 128

64

Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТЖИГА НА РАЗМЕРЫ ЧАСТИЦ И ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ НАНОПОРОШКОВ ОКСИДА ВОЛЬФРАМА 2018 - г. 9 - стр. 128

65

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичГабдуллин М.Т., Калкозова Ж.К. Получение наноразмерных порошков оксида вольфрама и вольфрама 2019 - г. 6 - стр. 61

66

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичГабдуллин М.Т., Калкозова Ж.К. Preparation of Nanosized Tungsten and Tungsten Oxide Powders 2018 - г. 6 - стр. 60

67

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичАйтжанов М.Б. 2018 - г. 6 - стр. 0

68

Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич Hydrogenation of p-Nitrobenzoic Acid by Gold and Palladium Nanoparticles Immobilized Within Macroporous Amphoteric Cryogels in Aqueous Solution 2018 - г. 12 - стр. 0

69

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичМархабаева А.А., Калкозова Ж.К. Core-Shell (W@WO3) Nanostructure to Improve Electrochemical Performance 2019 - г. 7 - стр. 0

70

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичИсмаилов Д.В. 2017 - г. 1 - стр. 1

71

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичГабдуллин М.Т., Исмаилов Д.В., Батрышев Д.Г. 2017 - г. 5 - стр. 1

72

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичАйтжанов М.Б. 2019 - г. 1 - стр. 510

73

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичГусейнов Н.Р. 2019 - г. 4 - стр. 0

74

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичГусейнов Н.Р. 2019 - г. 4 - стр. 0

75

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичТулегенова А.Т. 2018 - г. 6 - стр. 0

76

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичКалкозова Ж.К. Разработка методов синтеза наноструктурированного оксида цинка и получение материалов для фотокатализаторов 2019 - г. 9 - стр. 132

77

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичИсмайлова Г.А., Калкозова Ж.К. 2019 - г. 8 - стр. 0

78

Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич Features of the mechanism of gas sensitivity of the zinc oxide nanorods arrays to carbon monoxide 2018 - г. 5 - стр. 0

79

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичРамазанов Т.С., Габдуллин М.Т., Батрышев Д.Г. Influence of dispersion of catalytic carrier for growth mechanism of carbon nanotubes 2018 - г. 6 - стр. 5

80

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичГабдуллин М.Т., Чихрай Е.В., Исмаилов Д.В., Кенжина И.Е. A Cheap Flexible Electrode of Few-layer Graphite for Supercapacitors 2018 - г. 6 - стр. 5

81

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичТулегенова А.Т., Исмаилов Д.В., Калкозова Ж.К. ГИДРОТЕРМАЛДЫ ӘДІСПЕН ӨСІРІЛГЕН ZnO НАНОСТЕРЖЕНДЕРІНІҢ БӨЛМЕ ТЕМПЕРАТУРАСЫНДАҒЫ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТТІ СЕНСОРЛЫ ҚАСИЕТТЕРІ 2019 - г. 6 - стр. 0

82

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичГабдуллин М.Т., Исмаилов Д.В., Хамитова К.К. 2019 - г. 9 - стр. 0

83

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичТулегенова А.Т., Исмаилов Д.В., Калкозова Ж.К., Гриценко Л.В. 2019 - г. 6 - стр. 0

84

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичКалкозова Ж.К. 2019 - г. 7 - стр. 0

85

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичТулегенова А.Т., Калкозова Ж.К. Белсендi фотолюминесценциялы цериймен легирленген (Y 3 Al 5 O 12 :Ce3+) алюмоиттрийлiк гранаттың жоғары дисперсиялық ұнтағын алу 2019 - г. 8 - стр. 128

86

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичМархабаева А.А., Калкозова Ж.К. ZnO нанобөлшектерiнiң гидротермалды синтезi және олардың фотокаталитикалық қасиеттерi 2019 - г. 8 - стр. 128

87

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичИсмайлова Г.А., Калкозова Ж.К., Жумагулов С.К. Синтез гетерогенных наноструктур ZnO/Co3O4 методом химического осаждения из растворов 2020 - г. 5 - стр. 0

88

Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич Study of the influence of the electrophysical properties of ZnO nanorods grown on glass on their gas-sensitive properties 2019 - г. 6 - стр. 0

89

Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич Temperature Dependence of Electrical Properties of ZnO Nanorods Array 2019 - г. 5 - стр. 0

90

Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич Gas sensitive properties of ZnO nanorods formed on silicon and glass substrates 2019 - г. 7 - стр. 0

91

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичНемкаева Р.Р., Тулегенова А.Т. Aerosol Synthesis of Highly Dispersed Y3Al5O12:Ce3+ Phosphor with Intense Photoluminescence 2019 - г. 6 - стр. 61

92

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичИсмайлова Г.А., Калкозова Ж.К. 2020 - г. 5 - стр. 90

93

Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич Thermodynamic Analysis of the Mechanism of Interaction of Carbon(II) Oxide with an Array of Nanorods of ZnO 2020 - г. 4 - стр. 0

94

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичГабдуллин М.Т., Тулегенова А.Т., Калкозова Ж.К., Нұрболат Ш.Т., Аханова Н.Е. Improvement of the pseudocapacitive performance of cobalt oxide-based electrodes for electrochemical capacitors 2020 - г. 16 - стр. 0

95

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичИсмайлова Г.А., Калкозова Ж.К., Жумагулов С.К. Synthesis of Heterogeneous ZnO/Co3O4 Nanostructures by Chemical Deposition from Solutions 2020 - г. 5 - стр. 65

96

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичТулегенова А.Т. Photo and cathodoluminescence of commercial YAG:Ce based phosphors in UV region 2020 - г. 5 - стр. 0

97

Абдуллин Хабибулла АбдуллаевичМархабаева А.А. Designing of WO3@Co3O4Heterostructure to Enhance Photoelectrochemical Performances 2020 - г. 19 - стр. 124

1

Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич ZnO nanorods-CuO composite nanostructures 2014 - г. 4 - стр.

2

Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич Габдуллин М.Т. 2014 - г. 2 - стр. Алматы

3

Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич Рамазанов Т.С., Габдуллин М.Т. 2014 - г. 1 - стр. Алматы

4

Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич Рамазанов Т.С., Габдуллин М.Т. 2015 - г. 6 - стр. Усть-Каменогорск

5

Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич Габдуллин М.Т., Тогамбаева А.К., Чихрай Е.В. 2014 - г. 7 - стр. г. Курск

6

Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич Калкозова Ж.К., Гриценко Л.В. 2015 - г. 1 - стр.

7

Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич Калкозова Ж.К., Гриценко Л.В. 2015 - г. 1 - стр.

8

Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич Габдуллин М.Т., Гусейнов Н.Р., Калкозова Ж.К., Гриценко Л.В. 2015 - г. 1 - стр.

9

Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич Гусейнов Н.Р., Калкозова Ж.К., Гриценко Л.В. 2015 - г. 1 - стр.

10

Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич Рамазанов Т.С., Габдуллин М.Т., Батрышев Д.Г. 2015 - г. 1 - стр.

11

Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич Буркитбаев М.., Уралбеков Б.М. 2016 - г. 1 - стр. Нагоя

12

Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич Буркитбаев М.., Уралбеков Б.М., Болатов А.К. 2016 - г. 1 - стр. Нагоя

13

Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич Габдуллин М.Т., Калкозова Ж.К., Сагындыков А.Б. 2016 - г. 7 - стр.

14

Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич Тулегенова А.Т., Калкозова Ж.К. 2016 - г. 2 - стр.

15

Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич Рамазанов Т.С., Габдуллин М.Т., Батрышев Д.Г. 2015 - г. 1 - стр.

16

Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич Рамазанов Т.С., Габдуллин М.Т., Батрышев Д.Г. 2015 - г. 4 - стр. Усть-Каменогорск

17

Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич Рамазанов Т.С., Габдуллин М.Т., Батрышев Д.Г. 2015 - г. 5 - стр. Усть-Каменогорск

18

Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич Рамазанов Т.С., Габдуллин М.Т., Батрышев Д.Г. 2016 - г. 1 - стр. Авейро

19

Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич Рамазанов Т.С., Габдуллин М.Т., Батрышев Д.Г. 2016 - г. 1 - стр. Aveiro, Portugal

20

Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич Рамазанов Т.С., Габдуллин М.Т., Батрышев Д.Г. 2016 - г. 5 - стр. Курск, Россия

21

Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич Габдуллин М.Т., Батрышев Д.Г. 2016 - г. 6 - стр. Курск, Россия

22

Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич Рамазанов Т.С., Габдуллин М.Т., Батрышев Д.Г. 2016 - г. 2 - стр. Алматы

23

Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич Габдуллин М.Т., Батрышев Д.Г. 2016 - г. 2 - стр. Алматы

24

Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич Рамазанов Т.С., Габдуллин М.Т., Батрышев Д.Г. 2016 - г. 2 - стр. Алматы

25

Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич Габдуллин М.Т., Батрышев Д.Г. 2016 - г. 3 - стр. г. Алматы, КазНИТУ им. К.И. Сатпаева

26

Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич Рамазанов Т.С., Габдуллин М.Т., Батрышев Д.Г. 2016 - г. 4 - стр. г. Алматы

27

Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич Мархабаева А.А. 2016 - г. 4 - стр. Алматы

28

Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич Мархабаева А.А. 2016 - г. 2 - стр. Алматы

29

Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич Мархабаева А.А. 2016 - г. 3 - стр. г. Павлодар

30

Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич 2017 - г. 5 - стр.

31

Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич 2016 - г. 5 - стр. г. Павлодар

32

Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич 2016 - г. 1 - стр. Томский политехнический университет

33

Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич Яр-Мухамедова Г.Ш., Габдуллин М.Т., Калкозова Ж.К. Nanostructured silicon for solar cells 2017 - г. 5 - стр.

34

Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич Калкозова Ж.К. 2018 - г. 5 - стр. Польша, Варшава

35

Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич 2018 - г. 1 - стр. Бурятия

36

Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич Исмайлова Г.А., Калкозова Ж.К. 2014 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

37

Абдуллин Хабибулла Абдуллаевич Исмайлова Г.А., Калкозова Ж.К. 2019 - г. 1 - стр. Al Farabi Kazakh National University
Author Documents

81

Citations

343 по 264
documents

h-index

9