Main / Law / Criminal law, Criminal Procedure and Criminalistics / Таусогарова Аяужан Кайртовна

Таусогарова Аяужан Кайртовна

Position Доцент
Turkology and the theory of language
Scopus author ID: 57192156038
aiauzhan@mail.ru
8(727) 377-33-39 вн:1329
File name Headline Description
General Linguistics
Fundamentals of Discourse Theory
"Дискурс теориясының негіздері" пәні бойынша силлабус
Fundamentals of Discourse Theory
Theory of Second Language Acquisition
Екінші тілді меңгеру теориясы пәні бойынша силлабус
General Linguistics
Жалпы тіл білімі пәні тіл білімінің тарихы, тіл теориясы және тіл білімінің зерттеу әдістемелері бойынша білімді қамтиды.
Fundamentals of Discourse Theory
Cognitive Paradigm of Language
Cognitive Paradigm of Language
Cognitive Paradigm of Language
Cognitive Paradigm of Language
Cognitive Paradigm of Language
General Linguistics

1

Таусогарова Аяужан Кайртовна Қорлау және жала жабу: сарапшының көзқарасы Алматы: "Әділ сөз" 2013 - г. ISBN 978-601-80030-7-3 4 - стр.

2

Таусогарова Аяужан Кайртовна Когнитивтік лингвистика теориясы " Қазақ университеті " 2014 - г. 63 - стр.

3

Таусогарова Аяужан Кайртовна Сулейменова Э.Д. Менталды маркерленген концептілер. Тілдік және этникалық сәйкестіктер Мир печати 2015 - г. ISBN 978-601-7462-61-1 10 - стр.

4

Таусогарова Аяужан Кайртовна Тілдік қақтығыс: заң тоғысы, тәжірибе, шешім " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1770-0 13 - стр.

5

Таусогарова Аяужан Кайртовна Масс-медиа: этнос имиджінің тілдік деректері " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3375 10 - стр.

6

Таусогарова Аяужан Кайртовна Мадиева Г.Б. Тіл білімі: тест тапсырмалары " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3270-3 10 - стр.

7

Таусогарова Аяужан Кайртовна Лингвоқақтығыстану негіздері " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2951 74 - стр.

8

Таусогарова Аяужан Кайртовна Сот-лингвистикалық сараптама және когнитивтік лингвистика ғылыми аппаратының сөздігі " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2950 60 - стр.

9

Таусогарова Аяужан Кайртовна Лингвистикалық бағыттағы салалық терминология сөздігі " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3268 237 - стр.

1

Таусогарова Аяужан Кайртовна Атрибуция текстов с псевдонимами 2011 - г. 6 - стр. 0

2

Таусогарова Аяужан Кайртовна Даулы мәтіндердегі эксплицитті және имплицитті синтаксистік конструкциялардың лингвистикалық талдауы 2014 - г. 6 - стр. 0

3

Таусогарова Аяужан Кайртовна Бүркеншік есімді мәтіндердің авторын анықтаудағы лингвистикалық өлшемдер 2015 - г. 8 - стр. 0

4

Таусогарова Аяужан Кайртовна Фонограмма мәтініндегі дейксистердің функционалды-семантикалық ерекшеліктері 2015 - г. 5 - стр. 0

5

Таусогарова Аяужан Кайртовна Газет жарияланымдары этностереотиптерінің контент-талдауы 2016 - г. 9 - стр. 0

6

Таусогарова Аяужан Кайртовна Этникалық ақпараттар - этностереотиптердің түзілуіне түрткі факторлардың бірі 2015 - г. 6 - стр. 0

7

Таусогарова Аяужан Кайртовна Этникалық стереотиптердің тілдік рәсімделуі (Егемен Қазақстан, Қазақия газеттері материалдары негізінде) 2015 - г. 5 - стр. 0

8

Таусогарова Аяужан Кайртовна Этникааралық қақтығысты БАҚ мәтіндерінің тілдік белгілері 2016 - г. 5 - стр. 1

9

Таусогарова Аяужан Кайртовна LINGUISTIC ASPECT OF ORNAMENTS AND PATTERNS OF MODERN CLOTHES 2015 - г. 6 - стр. 0

10

Таусогарова Аяужан Кайртовна Лингвистический анализ текстов со спорными авторами 2015 - г. 10 - стр. 0

11

Таусогарова Аяужан Кайртовна Conception of the meaning of human nature in Kazakh tales 2015 - г. 4 - стр. 0

12

Таусогарова Аяужан КайртовнаИбраева Ж.К. Ethnic stereotype in mass media of Kazakhstan 2016 - г. 5 - стр. 0

13

Таусогарова Аяужан Кайртовна Ethnic stereotype in mass media of Kazakhstan 2016 - г. 5 - стр. 0

14

Таусогарова Аяужан Кайртовна Әлем бейнесінің қазақ ертегілерінде концептуалдануы 2016 - г. 6 - стр. 0

15

Таусогарова Аяужан Кайртовна Violation of Priority in Media and Political Discourse Dialogue (on the basis of Kazakhstan talk shows) 2016 - г. 8 - стр. 0

16

Таусогарова Аяужан Кайртовна Influence of newspaper for ethnic stereotypes 2017 - г. 3 - стр. 0

17

Таусогарова Аяужан КайртовнаУтемгалиева Н.А. LEXICAL AND SEMANTIC PECULIARITIES OF AUTO- AND HETERO-STEREOTYPES IN KAZAKHIYA NEWSPAPER 2017 - г. 4 - стр. 0

18

Таусогарова Аяужан Кайртовна Сөйлеу актілері сот-лингвистикалық сараптаманың нысаны ретінде 2016 - г. 6 - стр. 0

19

Таусогарова Аяужан Кайртовна Ethnic stereotype in mass media of Kazakhstan 2016 - г. 5 - стр. 0

20

Таусогарова Аяужан Кайртовна Content analysis of the publication based on ethnic stereotypes in newspaper (on the materials of Egemen Kazkhstan, Kazakhiya newspapers) 2017 - г. 7 - стр. 0

21

Таусогарова Аяужан Кайртовна Этностереотипті газет мақалаларының контент талдауы ("Егемен Қазақстан" және "Қазақия" газеттері материалдары негізінде) 2017 - г. 7 - стр. 0

22

Таусогарова Аяужан Кайртовна Этнонимді газет тақырыпаттары баспасөз дискурсының элементі ретінде 2018 - г. 10 - стр. 0

23

Таусогарова Аяужан Кайртовна Этнонимді газет тақырыпаттары масс медиа дискурсы элементі ретінде 2018 - г. 10 - стр. 0

24

Таусогарова Аяужан Кайртовна Контент-талдау тілдік санадағы этностереотиптерді зерттеу әдісі ретінде 2017 - г. 7 - стр. 0

25

Таусогарова Аяужан Кайртовна Newspaper headings as language factor of formation of ethnic stereotype 2018 - г. 10 - стр. 0

26

Таусогарова Аяужан КайртовнаБектемирова С.Б., Мусаева Г.А. ETHNONYMIC HEADLINES AS AN ELEMENT OF MEDIA DISCOURSE 2018 - г. 12 - стр. 5

27

Таусогарова Аяужан Кайртовна Newspaper headings as language factor of formation of ethnic stereotype 2018 - г. 10 - стр. 0

28

Таусогарова Аяужан Кайртовна Ақпараттық даулы жарнама мәтініне лингвистикалық талдау жүргізу тәжірибесінен 2017 - г. 5 - стр. 0

29

Таусогарова Аяужан Кайртовна Шетелдік тілдік санадағы этностереотиптерді зерттеу тәжірибесінен 2017 - г. 9 - стр. 0

30

Таусогарова Аяужан Кайртовна Шетелдік тілдік санадағы этностереотиптерді зерттеу тәжірибесінен 2017 - г. 9 - стр. 0

31

Таусогарова Аяужан КайртовнаБектемирова С.Б. Газеттердегі этникалық стереотиптерге негізделген жариялаудың мазмұны бойынша талдау («Егемен Қазақстан», «Казахстанская газета» материалдары бойынша). 2017 - г. 8 - стр. 1

32

Таусогарова Аяужан КайртовнаБектемирова С.Б. Анимациялық-мифтік кейіпкерлердің тілдік санадағы көрінісі. 2017 - г. 6 - стр. 2

33

Таусогарова Аяужан Кайртовна Анимациялық-мифтік кейіпкерлердің тілдік санадағы көрінісі 2017 - г. 6 - стр. 0

34

Таусогарова Аяужан Кайртовна Газет такырыпаттары этникалық стереотиптер қалыптасуының факторы ретінде 2018 - г. 10 - стр. 0

35

Таусогарова Аяужан Кайртовна Ономастика ғылымының тауарлық таңбалармен байланысты қазіргі мәселелері 2018 - г. 10 - стр. 0

36

Таусогарова Аяужан Кайртовна MODERN PROBLEMS OF ONOMASTICS IN THE SPHERE OF TRADEMARKS 2018 - г. 10 - стр. 0

37

Таусогарова Аяужан Кайртовна KAZAKH AND ENGLISH IDEONIMS 2018 - г. 4 - стр. 0

38

Таусогарова Аяужан Кайртовна Әлем кеңістігіндегі түркі тілдерінің лингвогеографиялық негізі 2019 - г. 8 - стр. 0

39

Таусогарова Аяужан КайртовнаАвакова Р.А. THE LINGUOGEOGRAPHIC BASIS THE TURKIC LANGUAGES IN WORLD SPACE 2019 - г. 8 - стр. 0

40

Таусогарова Аяужан Кайртовна ЭТНИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫПТАҒЫ ҒАЛАМТОР ЖАРИЯЛАНЫМНЫҢ ТІЛДІК ЫҚПАЛЫН ТАЛДАУ 2019 - г. 8 - стр. 0

41

Таусогарова Аяужан КайртовнаБектемирова С.Б. The Linguogeographic Basis the Turkic Languages in World Space. 2019 - г. 9 - стр. 1

42

Таусогарова Аяужан Кайртовна Этникалық имидждің тілдік бірліктердегі көріністері 2018 - г. 3 - стр. 0

43

Таусогарова Аяужан Кайртовна ЭТНИКАЛЫҚ ТАҚЫРЫПТАҒЫ ҒАЛАМТОР ЖАРИЯЛАНЫМНЫҢ ТІЛДІК ЫҚПАЛЫН ТАЛДАУ 2019 - г. 8 - стр. 0

44

Таусогарова Аяужан КайртовнаБектемирова С.Б., Мусаева Г.А. Ethnonimic headlines as an element of media discourse 2018 - г. 13 - стр. 0

45

Таусогарова Аяужан КайртовнаБектемирова С.Б., Искакова Г.Н. ЭТНОНИМДІ ТАҚЫРЫПАТТАРДЫ ЗЕРТТЕУ ТӘЖІРИБЕСІНЕН 2020 - г. 9 - стр. 0

46

Таусогарова Аяужан Кайртовна FROM THE EXPERIENCE OF ETHNONYMIC HEADLINES RESEARCH 2020 - г. 9 - стр. 0

47

Таусогарова Аяужан Кайртовна FROM THE EXPERIENCE OF ETHNONYMIC HEADLINES RESEARCH 2020 - г. 9 - стр. 0

48

Таусогарова Аяужан Кайртовна Қателер мәтін авторын анықтаудағы өлшем ретінде 2019 - г. 6 - стр. 0

49

Таусогарова Аяужан Кайртовна CODE SWITCHING IN MEDIA DISCOURSE 2020 - г. 6 - стр. 0

50

Таусогарова Аяужан Кайртовна Этнонимді газет тақырыпаттарының коммуникативтік-прагматикалық аспектісі 2020 - г. 9 - стр. 0

51

Таусогарова Аяужан Кайртовна From the experience of studying the image of the state in the linguistic consciousness 2021 - г. 9 - стр. 0

52

Таусогарова Аяужан Кайртовна Шақ категориясын меңгеру үдерісіндегі оң және теріс интерференция 2020 - г. 8 - стр. 0

53

Таусогарова Аяужан Кайртовна Халықаралық аренадағы Қазақстан имиджі: шетелдік БАҚ мәтіндерінің мониторингі 2020 - г. 7 - стр. 0

54

Таусогарова Аяужан Кайртовна Quest as an educational - pedagogical technology 2020 - г. 6 - стр. 0

55

Таусогарова Аяужан Кайртовна Фонетикалық интерференция – коммуникативтік сәтсіздіктің факторы 2020 - г. 6 - стр. 0

1

Таусогарова Аяужан Кайртовна Нұқсан келтіретін мәліметтер: тұрмыстық және құқықтық санадағы көріністері 2013 - г. 2 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

2

Таусогарова Аяужан Кайртовна Синтаксистік құрылымдардың семантика-функционалдық ерекшеліктерінің сөз қақтығыстарындағы көріністері 2013 - г. 4 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

3

Таусогарова Аяужан Кайртовна Баспасөз жарияланымдарының юрислингвистикалық аспектісі 2013 - г. 5 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

4

Таусогарова Аяужан Кайртовна Оскорбления в конфликтной речи как объект лингвистического анализа 2013 - г. 4 - стр. НОУ ДПО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА»

5

Таусогарова Аяужан Кайртовна Сөз қақтығыстарындағы қорлау деректері лингвистикалық талдауы нысаны ретінде 2014 - г. 4 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

6

Таусогарова Аяужан Кайртовна Сөз қақтығыстарының когнитивтік және этномәдени аспектісі 2014 - г. 5 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

7

Таусогарова Аяужан Кайртовна Қақтығысты мәтіндердің прагматикалық сипаты 2014 - г. 6 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

8

Таусогарова Аяужан Кайртовна Тілдік тұлғаны этникалық сәйкестендіру: диахрониялық және синхрониялық тұрғы 2014 - г. 5 - стр. әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

9

Таусогарова Аяужан Кайртовна Жағымсыз бағалауыштық лексиканың менталдық сипаты 2013 - г. 5 - стр. Алматы, әл-Фараби ат. ҚазҰУ

10

Таусогарова Аяужан Кайртовна Мадиева Г.Б. 2015 - г. 1 - стр. Кипр

11

Таусогарова Аяужан Кайртовна Мадиева Г.Б., Таева Р.М. Innovations in Teaching Linguistic Disciplines 2015 - г. 8 - стр. Кирения,Кипр

12

Таусогарова Аяужан Кайртовна Lexical and semantic peculiarities of auto- and hetero- stereotypes in Kazakhiya newspaper 2017 - г. 5 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

13

Таусогарова Аяужан Кайртовна lexical and semantic peculiarities of auto- and hetero- stereotypes in Kazakhiya newspaper 2017 - г. 5 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

14

Таусогарова Аяужан Кайртовна Мусаева Г.А., Бектемирова С.Б. ETNONYMIC HEADLINES AS AN ELEMENT OF MEDIA DISCOURSE 2018 - г. 12 - стр. HOFBURG Congress Centre, Vienna, Austria

15

Таусогарова Аяужан Кайртовна Искакова Г.Н., Бектемирова С.Б. Ethnonymic Headlines as an Element of Media Discourse 2018 - г. 12 - стр. Вена

16

Таусогарова Аяужан Кайртовна Бектемирова С.Б., Искакова Г.Н. Ethnonymic headlines as an element of media discourse. 2018 - г. 12 - стр. АВСТРИЯ
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0