Main / of Physics and Technology / Thermal physics and technical physics / Данлыбаева Актолкын Кентаевна

Данлыбаева Актолкын Кентаевна

Position Ст.пpеподаватель
Thermal physics and technical physics
Scopus author ID: 6507195267

1

Данлыбаева Актолкын Кентаевна Сапаны бақылау және басқарудың статистикалық әдістері " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2485-2 124 - стр.

2

Данлыбаева Актолкын Кентаевна Шортанбаева Ж.К., Болегенова С.А., Бекетаева М.Т. Онім сапасын басқару. Сапа менеджментінің әдістері мен тәсілдері " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN кбж 65.290-2 я 73 14 - стр.

1

Данлыбаева Актолкын Кентаевна ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУР В НЕЛИНЕЙНОЙ КВАРК-ГЛЮОННОЙ ЭВОЛЮЦИИ 2014 - г. 7 - стр. 0

2

Данлыбаева Актолкын Кентаевна АНАЛИЗ ТЕПЛОУСВОЕНИЯ БЕТОНА 2015 - г. 3 - стр. 110

3

Данлыбаева Актолкын Кентаевна ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ СОСТАВА БЕТОНА 2015 - г. 4 - стр. 110

4

Данлыбаева Актолкын Кентаевна АНАЛИЗ КАРБОНИЗАЦИИ БЕТОНА 2015 - г. 3 - стр. 110

5

Данлыбаева Актолкын Кентаевна Технеций-99m негізіндегі радиофарм дәрі-дәрмектерді қолданудағы позитронды-электронды томография және бірфотонды эмиссионды компьютерлі томография нәтижелерін математикалық моделдеу 2015 - г. 5 - стр. 111

6

Данлыбаева Актолкын Кентаевна Развитие солнечной энергетики на основе тонкопленочных элементов. 2015 - г. 6 - стр. 111

7

Данлыбаева Актолкын Кентаевна «Ақсай-нан» кәсіпорынның үлгісінде нан-тоқаш өнімдерінің сапасын арттыру жолдары. 2015 - г. 6 - стр. 112

8

Данлыбаева Актолкын Кентаевна Энергетика, экология жағынан тиімді биогаз жағуды қолдану. 2015 - г. 6 - стр. 112

9

Данлыбаева Актолкын Кентаевна Анализ продуктов биогазовой установки. 2016 - г. 4 - стр. 113

10

Данлыбаева Актолкын Кентаевна Энергиямен қамтамасыз етудің тиімділігін арттыру мақсатында кремний негізді фотоэлектрлік түрлендіргіштерді (фэт) пайдалану. 2016 - г. 4 - стр. 113

11

Данлыбаева Актолкын Кентаевна Жылуэлектрстанцияларының бу-газ қондырғыларын талдау. 2016 - г. 4 - стр. 114

12

Данлыбаева Актолкын Кентаевна Бу-газ қондырғының техникалық қызмет көрсетуін талдау. 2016 - г. 3 - стр. 114

13

Данлыбаева Актолкын КентаевнаНурмуханова А.З. Бу-газ қондырғының техникалық қызмет көрсетуін талдау 2016 - г. 3 - стр. 114

14

Данлыбаева Актолкын КентаевнаНурмуханова А.З. 2016 - г. 4 - стр. 113

15

Данлыбаева Актолкын КентаевнаНурмуханова А.З. Энергиямен қамтамасыз етудің тиімділігін арттыру мақсатында кремний негізінде фотоэлектлік түрлендіргіштерді пайдалану 2016 - г. 4 - стр. 113

16

Данлыбаева Актолкын КентаевнаНурмуханова А.З. Энергетика, экология жағынан тиімді биогаз жағуды қолдану 2015 - г. 5 - стр. 112

17

Данлыбаева Актолкын КентаевнаКуйкабаева А.А., Турсынбаева А.Е. Технеций-99m негізіндегі радиофарм дәрі-дәрмектерді қолданудағы позитронды-электронды томография және бірфотонды эмиссионды компьютерлі томография нәтижелерін математикалық моделдеу 2015 - г. 5 - стр. 111

18

Данлыбаева Актолкын КентаевнаБорибаева М.А., Зульбухарова Э.М., Куйкабаева А.А., Турсынбаева А.Е. Қазақстанның мәдени, әлеуметтік және саяси дамуының деңгейін жастардың бағалауы нәтижесімен талдау 2015 - г. 7 - стр. 111

19

Данлыбаева Актолкын КентаевнаКуйкабаева А.А., Нурмуханова А.З. КЕРАМИКАЛЫҚ КІРПІШТІ СЫНАУ НӘТИЖЕЛЕРІН ӨҢДЕУ 2017 - г. 6 - стр. 0

20

Данлыбаева Актолкын КентаевнаНурмуханова А.З. ЭЛЕКТР СТАНЦИЯЛАРЫНДА БУ-ГАЗДЫ ЖӘНЕ ГАЗ ШЫҒЫРЛЫ ҚОНДЫРҒЫЛАРЫН ОРНАТУ 2017 - г. 4 - стр. 0

21

Данлыбаева Актолкын КентаевнаКуйкабаева А.А., Зульбухарова Э.М., Нурмуханова А.З. КЕРАМИКАЛЫҚ КІРПІШТІ СЫНАУ НӘТИЖЕЛЕРІН ӨҢДЕУ 2017 - г. 9 - стр. 120

22

Данлыбаева Актолкын КентаевнаНурмуханова А.З. ЭЛЕКТР СТАНЦИЯЛАРЫНДА БУ-ГАЗДЫ ЖӘНЕ ГАЗ ШЫҒЫРЛЫ ҚОНДЫРҒЫЛАРЫН ОРНАТУ 2017 - г. 3 - стр. 120

23

Данлыбаева Актолкын Кентаевна Кварк-глюонды каскадтың бейсызық теңдеуі 2017 - г. 6 - стр. 0

24

Данлыбаева Актолкын Кентаевна Кварк-глюонды каскадтың бейсызық теңдеуі 2017 - г. 6 - стр. 0

25

Данлыбаева Актолкын КентаевнаНурмуханова А.З., Куйкабаева А.А., Зульбухарова Э.М. ПЛАСТМАССА ҚҰБЫРЛАРДЫ СЫНАУ НӘТИЖЕЛЕРІН ӨҢДЕУ 2017 - г. 8 - стр. 0

26

Данлыбаева Актолкын КентаевнаБодыкбаева М.К., Куйкабаева А.А. МЕТАЛДЫҢ РЕПЕРЛІК НҮКТЕСІНДЕГІ ТЕРМОМЕТР КЕДЕРГІСІНІҢ КЕҢЕЙТІЛГЕН АНЫҚТАЛМАҒАНДЫҒЫНЫҢ ЕСЕБІ 2017 - г. 6 - стр. 0

27

Данлыбаева Актолкын КентаевнаНурмуханова А.З. Реконструкция существующих электростанций на основе газотурбинных установок 2017 - г. 6 - стр. 124

28

Данлыбаева Актолкын КентаевнаСариева А.К. Methodological bases of studying condenser matter physics in the higher technical school 2017 - г. 5 - стр. 2

29

Данлыбаева Актолкын Кентаевна Nonlinear equation of quark-gluon cascade. 2017 - г. 5 - стр. 0

30

Данлыбаева Актолкын КентаевнаСариева А.К., Кенжебекова А.И., Мухтарова М.Н. Instruments used for the visual determination of the parameters for color change 2017 - г. 4 - стр. 9

31

Данлыбаева Актолкын КентаевнаЗульбухарова Э.М., Сариева А.К., Мухтарова М.Н. Structure of the technological complex 2017 - г. 4 - стр. 10

32

Данлыбаева Актолкын Кентаевна Pedagogical issues of studying professional english for specific purposes. 2018 - г. 4 - стр. 59

33

Данлыбаева Актолкын Кентаевна ЖЕКЕ КҮН ЭЛЕКТР СТАНЦИЯЛАРЫН ТИІМДІ ҚОЛДАНУ 2018 - г. 6 - стр. 130

34

Данлыбаева Актолкын Кентаевна КЕШЕНДІ СТАНДАРТТАУ НЕГІЗІНДЕ МЕКЕМЕДЕ ІШКІ АУДИТ ЖҮРГІЗУ ӘДІСТЕМЕЛЕРІН ЖЕТІЛДІРУ 2019 - г. 5 - стр. 131

35

Данлыбаева Актолкын КентаевнаСариева А.К. Pedagogical issues of studying professional english for specific purposes. 2018 - г. 6 - стр. 1

36

Данлыбаева Актолкын Кентаевна Жылу электрстанцияларындағы су даярлаудың технологиялық процестерін бақылауды және басқаруды зерттеу 2019 - г. 6 - стр. 133

37

Данлыбаева Актолкын Кентаевна «Green economy» as a non-waste production in the service of nature and society 2019 - г. 4 - стр. 133

38

Данлыбаева Актолкын Кентаевна Жылу электр орталығына жақын жерлердегі ауа атмосферасының үлгілеріндегі H2S, SO2, NO2, CO шамаларын бақылау 2019 - г. 6 - стр. 136

39

Данлыбаева Актолкын Кентаевна СПИНДІК ЖҮЙЕЛЕРДІҢ ӘРТҮРЛІ ФОРМАЛАРЫ 2020 - г. 6 - стр. 138

1

Данлыбаева Актолкын Кентаевна 2012 - г. 3 - стр. Алматы, КазНУ, физико-технический факультет

2

Данлыбаева Актолкын Кентаевна ДИНАМИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ ХАОТИЧНОСТЬ В СИЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ 2013 - г. 1 - стр. Алматы

3

Данлыбаева Актолкын Кентаевна ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУР В НЕЛИНЕЙНОЙ КВАРК-ГЛЮОННОЙ ЭВОЛЮЦИИ 2014 - г. 1 - стр.

4

Данлыбаева Актолкын Кентаевна Кенжебекова А.И., Сариева А.К., Мухтарова М.Н. «Instruments used for the visual determination of the parameters for color change» 2017 - г. 4 - стр. Прага

5

Данлыбаева Актолкын Кентаевна Зульбухарова Э.М., Сариева А.К., Мухтарова М.Н. «Structure of the technological complex» 2017 - г. 4 - стр. Прага
Author Documents

3

Citations

70 по 64
documents

h-index

2

Sedimentological method for nano-polycomposite coating

Mukhtarova, M.N., Nurseytova, A.K., Ermaganbetova, S.D., Beketayeva, M.T., Zulbuharova, E.M., Kuikabayeva, A.A., Danlybayeva, A.K., Kyzgaryna, M.T., Nauryzbayeva, G.K., Sarsenbayeva, S.N.

2019

Journal of Engineering and Applied Sciences
14, с. 8-12

1

Цитирований
Geometry and multidimensional soliton equations

Myrzakulov, R., Danlybaeva, A.K., Nugmanova, G.N.

1999

Theoretical and Mathematical Physics
118, с. 347-356

11

Цитирований
Motion of curves and surfaces and nonlinear evolution equations in (2+1) dimensions

Lakshmanan, M., Myrzakulov, R., Vijayalakshmi, S., Danlybaeva, A.K.

1998

Journal of Mathematical Physics
39, с. 3765-3771

55

Цитирований