Main / Law / Customs, Financial and Environmental Law / Есекеева Айнаш Акимсаловна

Есекеева Айнаш Акимсаловна

Position Ст.пpеподаватель
Customs, Financial and Environmental Law
Scopus author ID: 55975365900
      
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
КазГЮУ Магистратура 2001
Гуманит.университет Высшее 1997

1

Есекеева Айнаш Акимсаловна Айгаринова Г.Т. Қазақстан Республикасында шаруа фермер қожалығының қызметін құқықтық реттеу қазақ университеті 2013 - г. 9 - стр.

2

Есекеева Айнаш Акимсаловна Қазақстан Республикасының Жер құқығы Наука: день сегодняшний, завтрашній (научно-популярный сборник) –Алматы, 2012. 3 2012 - г. 20 - стр.

3

Есекеева Айнаш Акимсаловна Қазақстан Республикасының шаруа немесе фермер қожалығы қызметін құқықтық реттеу " Қазақ университеті " 2014 - г. 5 - стр.

4

Есекеева Айнаш Акимсаловна u-conferences.org 2015 - г. 133 - стр.

5

Есекеева Айнаш Акимсаловна КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ АУЫЛДЫК АУМАКТАР ЖЕРЛЕРіНіҢ КҰКЫКТЫҚ ЖАҒДАЙЫ "Print master" 2016 - г. ISBN 978-601-7047-68-9 145 - стр.

6

Есекеева Айнаш Акимсаловна Қазақстан Республикасының жер құқығы сұрақтар мен жауаптар " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-0806-7 148 - стр.

7

Есекеева Айнаш Акимсаловна Жерге құқықтарды мемлекеттік тіркеуді құқықтық реттеу " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1301-6 122 - стр.

8

Есекеева Айнаш Акимсаловна Жерге құқықтарды мемлекеттік тіркеуді құқықтық реттеу " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1301-6 122 - стр.

9

Есекеева Айнаш Акимсаловна Қазақстан Республикасының жер құқығы сұрақтар мен жауаптар " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-0806-7 148 - стр.

10

Есекеева Айнаш Акимсаловна Қазіргі педагогикадағы тәрбие әдістері,құралдары «Қазақ университеті» Алматы 2016 - г. 51 - стр.

11

Есекеева Айнаш Акимсаловна Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі " Қазақ университеті " 2016 - г. 31 - стр.

1

Есекеева Айнаш Акимсаловна Ауылдық аумақтар туралы заңдарды жетілдіру мәселелері 2011 - г. 5 - стр. 0

2

Есекеева Айнаш Акимсаловна Қазақстан Республикасындағы ауыл шаруашылығына қатысты заң жүйелерінің ерекшеліктері 2011 - г. 4 - стр. 0

3

Есекеева Айнаш Акимсаловна Қазақстан Республикасының аграрлық сектор аясындағы халықаралық ынтымақтастықты құқықтық қамтамасыз ету мәселелері 2011 - г. 3 - стр. 0

4

Есекеева Айнаш Акимсаловна Нормы международного права, действующие в сфере охраны окружающей среды от загрязнения отходами производства и потребления 2013 - г. 6 - стр. 1

5

Есекеева Айнаш Акимсаловна Адам мен азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғауды қамтамасыз етудегі мемлекеттің рөлі. 2013 - г. 3 - стр. 1

6

Есекеева Айнаш Акимсаловна Нарықтық экономика жағдайында жер қатынастарын құқықтық реттеу 2012 - г. 4 - стр. 1

7

Есекеева Айнаш Акимсаловна Диплом жұмыстарын орындау туралы әдістемелік нұсқаулар 2012 - г. 4 - стр. 1

8

Есекеева Айнаш Акимсаловна Қазақстан Республикасындағы ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жерлерінің құқықтық жағдайы 2012 - г. 5 - стр. 1

9

Есекеева Айнаш Акимсаловна Оқытудың интерактивті әдістерін қолданудың ерекшеліктері 2012 - г. 3 - стр. 1

10

Есекеева Айнаш Акимсаловна Жерге құқықтарды мемлекеттік тіркеу мәселесі 2012 - г. 5 - стр. 1

11

Есекеева Айнаш Акимсаловна Тенденции развития аграрного права Франции 2012 - г. 6 - стр. 1

12

Есекеева Айнаш Акимсаловна Тенденции развития аграрного права Франции 2012 - г. 7 - стр. 1

13

Есекеева Айнаш Акимсаловна Экологичеcкaя безопacноcть при иcпользовaнии aтомной энергии 2013 - г. 5 - стр. 1

14

Есекеева Айнаш Акимсаловна The norms of international law operating in the sphere of environmental protection from pollution with production wastes and consumption 2013 - г. 4 - стр. 1

15

Есекеева Айнаш Акимсаловна Improving the legal mechanisms for quality legal assistance – a constitutional requirement 2012 - г. 3 - стр. 1

16

Есекеева Айнаш Акимсаловна Қазақстан Республикасындағы азық-түлік қауіпсіздігін құқықтық реттеу мәселесі 2012 - г. 7 - стр. 1

17

Есекеева Айнаш Акимсаловна Шетел инвесторларының Қазақстан Республикасының жер қойнауын пайдаланудағы құқықтық жағдайы 2012 - г. 5 - стр. 1

18

Есекеева Айнаш Акимсаловна Қазақстан Республикасындағы шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың құқықтық негіздері 2012 - г. 7 - стр. 1

19

Есекеева Айнаш Акимсаловна 2012 - г. 5 - стр. 1

20

Есекеева Айнаш Акимсаловна Қазақстан Республикасында азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің құқықтық негіздері 2012 - г. 7 - стр. 1

21

Есекеева Айнаш Акимсаловна Қазақстан Республикасындағы азық-түлік қауіпсіздігін құқықтық реттеу мәселесі 2012 - г. 5 - стр. 1

22

Есекеева Айнаш Акимсаловна Қазақстан Республикасының азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі шетел мемлекеттерінің іс-тәжірибесі 2012 - г. 5 - стр. 1

23

Есекеева Айнаш Акимсаловна Аграрлық сектордағы азық – түлік қауіпсіздігі 2012 - г. 5 - стр. 1

24

Есекеева Айнаш Акимсаловна Болашақтың іргесін бірге қалаймыз 2012 - г. 4 - стр. 1

25

Есекеева Айнаш Акимсаловна АЗЫҚ-ТҮЛІК ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕРІ 2014 - г. 6 - стр. 5

26

Есекеева Айнаш Акимсаловна Азық-түлік қауіпсіздігі саласындағы құқықтық реттеуді жетілдіру тетігі. Түйіндеме. 2014 - г. 7 - стр. 0

27

Есекеева Айнаш Акимсаловна Қазақстан Республикасындағы жер қатынастарын құқықтық реттеудің кейбір мәселелері. 2014 - г. 8 - стр. 0

28

Есекеева Айнаш Акимсаловна Қазіргі Қазақстандағы азық-түлік қауіпсіздігінің мәселелері. 2014 - г. 7 - стр. 0

29

Есекеева Айнаш АкимсаловнаАшим А.М. АЗЫҚ-ТҮЛІК ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕРІ 2014 - г. 4 - стр. 0

30

Есекеева Айнаш Акимсаловна 2014 - г. 7 - стр. 0

31

Есекеева Айнаш Акимсаловна АГРОӨНЕРКӘСІПТІК КЕШЕННІҢ ШАРУАШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТІН ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ 2014 - г. 6 - стр. 0

32

Есекеева Айнаш Акимсаловна Проблемы совершенствования законов о государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий 2015 - г. 5 - стр. 301

33

Есекеева Айнаш Акимсаловна Қазақстан Республикасындағы міндетті агросақтандырудың тәжірибесі мен ерекшеліктері 2015 - г. 5 - стр. 0

34

Есекеева Айнаш Акимсаловна Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы заңдарды жетілдіру мәселелері 2015 - г. 5 - стр. 0

35

Есекеева Айнаш Акимсаловна ПРАКТИКА И ОСОБЕННОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АГРОСТРАХОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 2015 - г. 7 - стр. 0

36

Есекеева Айнаш Акимсаловна ҚАРЖЫЛЫҚ БАҚЫЛАУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРАТЫН ОРГАНДАРДЫҢ УӘКІЛЕТТІГІ 2015 - г. 3 - стр. 0

37

Есекеева Айнаш Акимсаловна Практика и особенности обязательного агрострахования в Республике Казахстан 2015 - г. 6 - стр. 76

38

Есекеева Айнаш Акимсаловна Повышение эффективности государственного регулирования агропромышленного комплекса как фактора обеспечения продовольственной безопасности 2015 - г. 5 - стр. 73

39

Есекеева Айнаш Акимсаловна Совершенствование механизма правового регулирования в сфере продовольственной безопасности 2015 - г. 5 - стр. 73

40

Есекеева Айнаш Акимсаловна PRACTICE AND FEATURES OF COMPULSORY INSURANCE IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 2015 - г. 5 - стр. 2

41

Есекеева Айнаш Акимсаловна Problems of insurance of agricultural production of the Republic of Kazakhstan 2016 - г. 3 - стр. 65

42

Есекеева Айнаш Акимсаловна Qeustions of insurance of agricultural production of Kazakhstan 2016 - г. 3 - стр. 66

43

Есекеева Айнаш Акимсаловна 2016 - г. 6 - стр. 80

44

Есекеева Айнаш Акимсаловна 2016 - г. 4 - стр. 24

45

Есекеева Айнаш Акимсаловна 2016 - г. 4 - стр. 159

46

Есекеева Айнаш Акимсаловна 2016 - г. 5 - стр. 159

47

Есекеева Айнаш Акимсаловна 2016 - г. 4 - стр. 159

48

Есекеева Айнаш Акимсаловна 2016 - г. 5 - стр. 159

49

Есекеева Айнаш Акимсаловна 2016 - г. 5 - стр. 159

50

Есекеева Айнаш Акимсаловна 2016 - г. 5 - стр. 159

51

Есекеева Айнаш Акимсаловна 2016 - г. 5 - стр. 0

52

Есекеева Айнаш Акимсаловна 2016 - г. 5 - стр. 0

53

Есекеева Айнаш Акимсаловна 2016 - г. 5 - стр. 0

54

Есекеева Айнаш Акимсаловна 2016 - г. 5 - стр. 0

55

Есекеева Айнаш Акимсаловна 2016 - г. 5 - стр. 0

56

Есекеева Айнаш Акимсаловна 2016 - г. 5 - стр. 0

57

Есекеева Айнаш Акимсаловна 2016 - г. 5 - стр. 0

58

Есекеева Айнаш Акимсаловна 2016 - г. 4 - стр. 0

59

Есекеева Айнаш Акимсаловна 2017 - г. 3 - стр. 0

60

Есекеева Айнаш Акимсаловна 2017 - г. 6 - стр. 0

61

Есекеева Айнаш Акимсаловна АҚШ ЖОҒАРҒЫ СОТЫ КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ ИНСТИТУТЫ РЕТІНДЕ 2020 - г. 7 - стр. 2

1

Есекеева Айнаш Акимсаловна Тенденции развития аграрного права Франции 2012 - г. 7 - стр.

2

Есекеева Айнаш Акимсаловна Тенденции развития аграрного права Франции 2012 - г. 5 - стр.

3

Есекеева Айнаш Акимсаловна курс обучения по программе международного научно-практического семинара «Применение интерактивной доски,как современного технического средства в процессе обучения» 2011 - г. 1 - стр.

4

Есекеева Айнаш Акимсаловна ҚазҰУ-дың профессор-оқытушылар құрамына арналган «Қазіргі Қазақстандағы мемлекет пен дін ара қатынасы» семинар 2012 - г. 1 - стр.

5

Есекеева Айнаш Акимсаловна ЖЕР УЧАСКЕСІН МЕМЛЕКЕТ МҰҚТАЖЫ ҮШІН АЛЫП ҚОЮ ТӘРТІБІ 2012 - г. 3 - стр.

6

Есекеева Айнаш Акимсаловна Жерге құқықтарды мемлекеттік тіркеу мәселесі 2012 - г. 3 - стр.

7

Есекеева Айнаш Акимсаловна Мемлекеттік органдардың жер қатынастары саласындағы құзыреті 2012 - г. 3 - стр.

8

Есекеева Айнаш Акимсаловна ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ШАРУА НЕМЕСЕ ФЕРМЕР ҚОЖАЛЫҒЫМЕН АЙНАЛЫСУ ҮШІН ЖЕР УЧАСКІЛЕРІН АЛУ ТӘРТІБІ 2012 - г. 4 - стр.

9

Есекеева Айнаш Акимсаловна Қазақстан Республикасы су қоры жерлерінің құқықтық жағдайы 2012 - г. 4 - стр.

10

Есекеева Айнаш Акимсаловна Радиоактивті ластануға ұшыраған жерлерді құқықтық реттеу мәселесі 2012 - г. 4 - стр.

11

Есекеева Айнаш Акимсаловна Темір жол көлігі жерлерінің құқықтық жағдайы 2012 - г. 3 - стр.

12

Есекеева Айнаш Акимсаловна Елді мекендер жерінің құқықтық жағдайы 2012 - г. 3 - стр.

13

Есекеева Айнаш Акимсаловна The Al-Farabi Kazakh national university the research center for crime combating problems American college of dubai THIS CERTIFICATE is issued to attendee of the winter session “Modern Law Tendencies” DUBAI 2012 2012 - г. 1 - стр.

14

Есекеева Айнаш Акимсаловна Экологичеcкaя безопacноcть при иcпользовaнии aтомной энергии 2013 - г. 5 - стр. Атырау

15

Есекеева Айнаш Акимсаловна The norms of international law operating in the sphere of environmental protection from pollution with production wastes and consumption 2013 - г. 5 - стр.

16

Есекеева Айнаш Акимсаловна Аграрлық сектордағы азық – түлік қауіпсіздігі 2012 - г. 4 - стр.

17

Есекеева Айнаш Акимсаловна Қазақстан Республикасының азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі шетел мемлекеттерінің іс-тәжірибесі 2012 - г. 5 - стр. Алматы

18

Есекеева Айнаш Акимсаловна Қазақстан Республикасындағы азық-түлік қауіпсіздігін құқықтық реттеу мәселесі 2012 - г. 3 - стр. Алматы

19

Есекеева Айнаш Акимсаловна Қазақстан Республикасында жер қойнауын пайдалануды құқықтық реттеудің кейбір мәселелері 2012 - г. 4 - стр. Талдықорған

20

Есекеева Айнаш Акимсаловна Қазақстан Республикасында азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің құқықтық негіздері 2012 - г. 7 - стр. Талдықорған

21

Есекеева Айнаш Акимсаловна Джангабулова А.К. Еnhancing the efficiency of government control over agroindustrial sector to maintain food security 2012 - г. 5 - стр. Анталья

22

Есекеева Айнаш Акимсаловна Қазақстан Республикасындағы шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың құқықтық негіздері 2012 - г. 7 - стр. Талдықорған

23

Есекеева Айнаш Акимсаловна Шетел инвесторларының Қазақстан Республикасының жер қойнауын пайдаланудағы құқықтық жағдайы 2012 - г. 6 - стр. Талдықорған

24

Есекеева Айнаш Акимсаловна Қазақстан Республикасындағы азық-түлік қауіпсіздігін құқықтық реттеу мәселесі 2012 - г. 7 - стр. Талдықорған

25

Есекеева Айнаш Акимсаловна Improving the legal mechanisms for quality legal assistance – a constitutional requirement 2012 - г. 3 - стр. Stuttgart

26

Есекеева Айнаш Акимсаловна Диплом жұмыстарын орындау туралы әдістемелік нұсқаулар 2012 - г. 4 - стр. Алматы

27

Есекеева Айнаш Акимсаловна Қазақстан Республикасындағы ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жерлерінің құқықтық жағдайы 2012 - г. 5 - стр. Алматы

28

Есекеева Айнаш Акимсаловна Ұстазы жақсының ұстамы жақсы 2013 - г. 2 - стр. Тюбинген

29

Есекеева Айнаш Акимсаловна Тәрбие жұмыстарын ұйымдастырудың әдістемесі 2012 - г. 3 - стр. алматы

30

Есекеева Айнаш Акимсаловна 2014 - г. 6 - стр. Германия

31

Есекеева Айнаш Акимсаловна Оқытудың интерактивті әдістерін қолданудың ерекшеліктері 2016 - г. 5 - стр. Алматы

32

Есекеева Айнаш Акимсаловна Антропогендік әсердің қоршаған ортаға зияны 2016 - г. 2 - стр.

33

Есекеева Айнаш Акимсаловна Мемлекеттен жеке тұрғын үй соғуға тегін жер алу туралы заң және оның мүмкіншіліктері және жаңа ұсыныстар 2016 - г. 2 - стр. Алматы

34

Есекеева Айнаш Акимсаловна Ауыл шаруашылығы жерлерін мелиорациялаудың проблемалары және оларды шешу жолдары 2016 - г. 2 - стр. КазНУ

35

Есекеева Айнаш Акимсаловна Жер кадастры:кемшіліктер мен проблемалық мәселелері және шешу жолдары 2016 - г. 2 - стр. КазНУ

36

Есекеева Айнаш Акимсаловна Қазақстан Республикасындағы трансшекаралық өзендер проблемасы 2016 - г. 2 - стр. КазНУ

37

Есекеева Айнаш Акимсаловна Қорлар мен ұлттық парктер жерінің құқықтық режимі 2016 - г. 2 - стр. КазНУ

38

Есекеева Айнаш Акимсаловна Қоршаған ортаны қорғау саласындағы халықаралық ынтымақтастық 2016 - г. 2 - стр. КазНУ

39

Есекеева Айнаш Акимсаловна Жер құқық қатынастарын мемлекеттік реттеуді жетілдіру механизмдері 2016 - г. 2 - стр. КазНУ

40

Есекеева Айнаш Акимсаловна экологиялық мониторинг 2016 - г. 2 - стр. КазНУ

41

Есекеева Айнаш Акимсаловна Экологиялық заңдарды бұзғаны үшін құқықтық жауапкершілік 2016 - г. 2 - стр.

42

Есекеева Айнаш Акимсаловна Қазақстан Республикасындағы ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың экологиялық жағдайлары 2016 - г. 2 - стр.

43

Есекеева Айнаш Акимсаловна Жер заңдарын бұзғаны үшін жауаптылық 2016 - г. 2 - стр.

44

Есекеева Айнаш Акимсаловна Экологиялық қауіпсіздікті халықаралық құқықтық қамтамасыз ету мәселелері 2016 - г. 2 - стр.

45

Есекеева Айнаш Акимсаловна Жерді нысаналы мақсатына сай пайдаланбаудың зардабы және бұл мәселені шешу жолдары 2016 - г. 2 - стр. Алматы,КазНУ

46

Есекеева Айнаш Акимсаловна Жерді халықаралық құқықтық қорғау 2016 - г. 2 - стр.

47

Есекеева Айнаш Акимсаловна Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану 2016 - г. 3 - стр.

48

Есекеева Айнаш Акимсаловна Ортақ үлестік және ортақ пайдаланудағы жер учаскелерінің құқықтық жағдайы 2016 - г. 2 - стр.

49

Есекеева Айнаш Акимсаловна Ауыл щаруашылығы мақсатындағы жерлерді пайдаланудың құқықтық жағдайы 2016 - г. 2 - стр.

50

Есекеева Айнаш Акимсаловна Бүгінгі күннің өзекті мәселесі- жер дауы 2016 - г. 2 - стр.

51

Есекеева Айнаш Акимсаловна Жерді пайдалану кезіндегі экологиялық талаптар 2016 - г. 2 - стр.

52

Есекеева Айнаш Акимсаловна Қазіргі таңдағы ғаламдық экологиялық мәселелер 2016 - г. 2 - стр.

53

Есекеева Айнаш Акимсаловна Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің құқықтық жағдайы 2016 - г. 2 - стр.

54

Есекеева Айнаш Акимсаловна Семей аймағының экологиялық құқықтық жағдайы 2016 - г. 2 - стр.

55

Есекеева Айнаш Акимсаловна Жер салығының экологиялық мәні 2016 - г. 2 - стр.

56

Есекеева Айнаш Акимсаловна Экологиялық таңбалау(гендік модификациялық өнімдер) 2016 - г. 2 - стр.

57

Есекеева Айнаш Акимсаловна Табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдай кезіндегі қызметті жүзеге асырудың құқықтық ерекшеліктері 2016 - г. 2 - стр.

58

Есекеева Айнаш Акимсаловна Рассмотрение сложных и дискуссионных вопросов в правовом образовании 2015 - г. 3 - стр. г Алматы

59

Есекеева Айнаш Акимсаловна Основные задачи методики преподавания юридических дисциплин 2016 - г. 7 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

60

Есекеева Айнаш Акимсаловна 2015 - г. 5 - стр. алматы
Author Documents

3

Citations

6 по 6
documents

h-index

2

Enhancing the efficiency of government control over agroindustrial sector to maintain food security

Esekeeva, A.A., Dzhangabulova, A.K., Nakisheva, M.K., Kuderin, I.K., Tuyakbayeva, N.S.

2014

Life Science Journal
11, с. 86-89

0

Цитирований
Access to environmental information in legislation of the republic of Kazakhstan

Tynybekov, S., Yerezhepkyzy, R., Berdibayeva, A.K., Esekeeva, A.A., Mynbatyrova, N.K., Akopova, E.

2014

Life Science Journal
11, с. 231-238

3

Цитирований
2013

Life Science Journal
10, с. 2924-2929

3

Цитирований