Main / Journalism / Print and electronic media / Мектеп Амангос Култанулы

Мектеп Амангос Култанулы

Position Ст.пpеподаватель
Кафедра печати и электронных СМИ
File name Headline Description
Mass Media and the National Idea of Kazakhstan
Inheritance of the Alasha Press
АЛАШ БАСПАСӨЗІНІҢ МҰРАЛАРЫ
Mass Media and the National Idea of Kazakhstan
Mass Media and the National Idea of Kazakhstan
Periodical Press: Alash-beginning of National Journalism
Mass Media and the National Idea of Kazakhstan
Mass Media and the National Idea of Kazakhstan
Mass Media and the National Idea of Kazakhstan
Periodical Press: Alash-beginning of National Journalism
History of Kazakh Journalism
History of Kazakh Journalism
History of Kazakh Journalism
Periodical Press: Alash-beginning of National Journalism
History of Kazakh Journalism
History of Kazakh Journalism
Periodical Press: Alash-beginning of National Journalism
Mass Media and the National Idea of Kazakhstan
Periodical Press: Alash-beginning of National Journalism
History of Kazakh Journalism
Periodical Press: Alash-beginning of National Journalism
History of Kazakh Journalism
History of Kazakh Journalism
History of Kazakh Journalism
History of Kazakh Journalism
History of Kazakh Journalism
History of Kazakh Journalism
Periodical Press: Alash-beginning of National Journalism
Periodical Press: Alash-beginning of National Journalism
Mass Media and the National Idea of Kazakhstan

1

Мектеп Амангос Култанулы Қазақ телевизиясы энциклопедия. – Алматы, 2011. 40 баспа табақ. – 670 бет. Шығармашылық топ мүшесі және редакторының бірі "Асыл кітап" 2011 - г. 40 - стр.

2

Мектеп Амангос Култанулы Қазақ телевизиясы энциклопедия. – Алматы, 2011. 40 баспа табақ. – 670 бет. Шығармашылық топ мүшесі және редакторының бірі "Асыл кітап" 2011 - г. 40 - стр.

3

Мектеп Амангос Култанулы Көсемсөздің көсемі " Қазақ университеті " 2015 - г. 400 - стр.

4

Мектеп Амангос Култанулы Көсемсөздің көсемі " Қазақ университеті " 2015 - г. 400 - стр.

5

Мектеп Амангос Култанулы Жеті көсем " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 6010433746, 97860104 502 - стр.

6

Мектеп Амангос Култанулы Жеті көсем " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 6010433746, 97860104 502 - стр.

1

Мектеп Амангос Култанулы 1. Европейская легенда о происхождении казахов. Аманкос Мектеп-теги, Тайжан Досанов. – Мысль, 2011. – №3; 2011 - г. 10 - стр. 0

2

Мектеп Амангос Култанулы 1. Европейская легенда о происхождении казахов. Аманкос Мектеп-теги, Тайжан Досанов. – Мысль, 2011. – №3; 2011 - г. 10 - стр. 0

3

Мектеп Амангос Култанулы Қазақ ғылымы: ескі мен жаңаның тартысы. – Заң. – 2011. №174(1990). – 25 қараша; 2011 - г. 2 - стр. 0

4

Мектеп Амангос Култанулы Қазақ ғылымы: ескі мен жаңаның тартысы. – Заң. – 2011. №174(1990). – 25 қараша; 2011 - г. 2 - стр. 0

5

Мектеп Амангос Култанулы Қазақ ғылымы: ескі мен жаңаның тартысы. – Заң. – 2011. №174(1990). – 25 қараша; 2011 - г. 2 - стр. 0

6

Мектеп Амангос Култанулы Қазақ ғылымы: ескі мен жаңаның тартысы. – Заң. – 2011. №174(1990). – 25 қараша; 2011 - г. 2 - стр. 0

7

Мектеп Амангос Култанулы Тамғалы – дала галереясы. – Ана тілі, 2011. – №50-51(1098-1099), – 15 – 21 желтоқсан; 2011 - г. 1 - стр. 0

8

Мектеп Амангос Култанулы Тамғалы – дала галереясы. – Ана тілі, 2011. – №50-51(1098-1099), – 15 – 21 желтоқсан; 2011 - г. 1 - стр. 0

9

Мектеп Амангос Култанулы Cұлтанбек Қожанұлының редакторлық қызметі мен шығармашылығы 2017 - г. 4 - стр. 1

10

Мектеп Амангос Култанулы Cұлтанбек Қожанұлының редакторлық қызметі мен шығармашылығы 2017 - г. 4 - стр. 1

11

Мектеп Амангос Култанулы Неге бірізділік жоқ 2017 - г. 1 - стр. 1

12

Мектеп Амангос Култанулы Неге бірізділік жоқ 2017 - г. 1 - стр. 1

13

Мектеп Амангос Култанулы Шонанұлы- әмбебап ғалым 2017 - г. 1 - стр. 1

14

Мектеп Амангос Култанулы Шонанұлы- әмбебап ғалым 2017 - г. 1 - стр. 1

15

Мектеп Амангос Култанулы Халекең -бүкіл өмірін халқына арнған тұлға 2017 - г. 1 - стр. 10

16

Мектеп Амангос Култанулы Халекең -бүкіл өмірін халқына арнған тұлға 2017 - г. 1 - стр. 10

17

Мектеп Амангос Култанулы Қазақ баспасөзінің даму жолдары 2017 - г. 5 - стр. 1

18

Мектеп Амангос Култанулы Қазақ баспасөзінің даму жолдары 2017 - г. 5 - стр. 1

19

Мектеп Амангос Култанулы Ақсұңқар құстың соиы еді 2017 - г. 3 - стр. 11

20

Мектеп Амангос Култанулы Ақсұңқар құстың соиы еді 2017 - г. 3 - стр. 11

21

Мектеп Амангос Култанулы Ұлтының ардақты ұлы еді 2017 - г. 6 - стр. 2

22

Мектеп Амангос Култанулы Ұлтының ардақты ұлы еді 2017 - г. 6 - стр. 2

23

Мектеп Амангос Култанулы Телжан Шонанұлы -әмбебап ғалым 2017 - г. 11 - стр. 1

24

Мектеп Амангос Култанулы Телжан Шонанұлы -әмбебап ғалым 2017 - г. 11 - стр. 1

25

Мектеп Амангос Култанулы Елдос Омарұлы 2017 - г. 8 - стр. 3

26

Мектеп Амангос Култанулы Елдос Омарұлы 2017 - г. 8 - стр. 3

27

Мектеп Амангос Култанулы «Даналық- өшпес жарық, кетпес байлық» 2018 - г. 2 - стр. 0

28

Мектеп Амангос Култанулы «Даналық- өшпес жарық, кетпес байлық» 2018 - г. 2 - стр. 0

29

Мектеп Амангос Култанулы Сөз сыры 2018 - г. 3 - стр. 0

30

Мектеп Амангос Култанулы Сөз сыры 2018 - г. 3 - стр. 0

31

Мектеп Амангос Култанулы Сөз сыры 2018 - г. 2 - стр. 0

32

Мектеп Амангос Култанулы Сөз сыры 2018 - г. 2 - стр. 0

33

Мектеп Амангос Култанулы "Байғанин мен үшін - Скифия, мен - Еврипидпін" 2018 - г. 3 - стр. 0

34

Мектеп Амангос Култанулы "Байғанин мен үшін - Скифия, мен - Еврипидпін" 2018 - г. 3 - стр. 0

35

Мектеп Амангос Култанулы «БАЙҒАНИН МЕН ҮШІН СКИФИЯ, МЕН – ЕВРИПИДПІН» 2018 - г. 3 - стр. 0

36

Мектеп Амангос Култанулы «БАЙҒАНИН МЕН ҮШІН СКИФИЯ, МЕН – ЕВРИПИДПІН» 2018 - г. 3 - стр. 0

37

Мектеп Амангос Култанулы Қазақ фотошежірешілері 2018 - г. 6 - стр. 1

38

Мектеп Амангос Култанулы Қазақ фотошежірешілері 2018 - г. 6 - стр. 1

1

Мектеп Амангос Култанулы Ұлттық ақпараттың тегі мен түрлері / 4 маусым 2012 жыл. Тауман Салықпайұлы Амандосовтың 90 жылдық мерейтойына арналған “Тәуелсіз Қазақстанның журналистикасы мен баспа ісінің өзекті мәселелері және оларды шешу жолдары” атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының жинағы. – Қазақ университеті, 2012. 2012 - г. 10 - стр. алматы

2

Мектеп Амангос Култанулы Ұлттық ақпараттың тегі мен түрлері / 4 маусым 2012 жыл. Тауман Салықпайұлы Амандосовтың 90 жылдық мерейтойына арналған “Тәуелсіз Қазақстанның журналистикасы мен баспа ісінің өзекті мәселелері және оларды шешу жолдары” атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының жинағы. – Қазақ университеті, 2012. 2012 - г. 10 - стр. алматы

3

Мектеп Амангос Култанулы Абай әдістемесі 2015 - г. 5 - стр. Шымкент

4

Мектеп Амангос Култанулы Абай әдістемесі 2015 - г. 5 - стр. Шымкент

5

Мектеп Амангос Култанулы Мәңгілік ел және Алаш идеясы 2015 - г. 6 - стр. Алматы

6

Мектеп Амангос Култанулы Мәңгілік ел және Алаш идеясы 2015 - г. 6 - стр. Алматы

7

Мектеп Амангос Култанулы Көсем ойдың көрігі 2019 - г. 5 - стр.

8

Мектеп Амангос Култанулы Көсем ойдың көрігі 2019 - г. 5 - стр.

9

Мектеп Амангос Култанулы Халел Досмұхамедов - ұлы мұрат жолында 2019 - г. 5 - стр.

10

Мектеп Амангос Култанулы Халел Досмұхамедов - ұлы мұрат жолында 2019 - г. 5 - стр.
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0