Main / Philosophy and Political Science / Pedagogy and Educational Management / Жумабекова Кырмызы Бакыткалиевна

Жумабекова Кырмызы Бакыткалиевна

Position Ст.пpеподаватель
Pedagogy and Educational Management
Is hidden
File name Headline Description
Deviantology
Psycho-pedagogical Correction
Social-Pedagogical Correction
Training in Education
Pedagogical Skills of Social Pedagog
4
Psycho-pedagogical Correction
Pedagogy and Psychology of Interpersonal Communication
Social-Pedagogical Correction
Pedagogy of gifted children
Social-Pedagogical Correction
Deviantology
Training in Education
Pedagogical Skills of Social Pedagog
General Pedagogics
Social Pedagogics
Socio-Pedagogical Work With the Family
Theory of Interpersonal Communication
General Pedagogics
Psycho-pedagogical Correction
Deviantology
Social-Pedagogical Correction
Social-Pedagogical Correction
Pedagogical techniques and skills
Training in Education
Social-Pedagogical Correction
Psycho-pedagogical Correction
Pedagogy of Professional Education
General Pedagogics
Deviantology
Pedagogical Skills of Social Pedagog
Pedagogy and Psychology of Interpersonal Communication
Training in Education
Deviantology
Social-Pedagogical Correction
Social-Pedagogical Correction
Social-Pedagogical Correction
Social-Pedagogical Correction
Social-Pedagogical Correction
Training in Education
Pedagogy and Psychology of Interpersonal Communication
Deviantology
Social-Pedagogical Correction
Pedagogy of Professional Education
Training in Education
Deviantology
Fundamentals of Psychological and Pedagogical Conflict
Social-Pedagogical Correction
Social-Pedagogical Correction
Training in Education
Theory of Interpersonal Communication
Socio-Pedagogical Work With the Family
Socio-Pedagogical Work With the Family
емтихан сұрақтарв Қырмызы Бақытқалиевнаdoc
Socio-Pedagogical Work With the Family

1

Жумабекова Кырмызы Бакыткалиевна Алгожаева Н.С. Педагогикалық менеджмент " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3251-2 132 - стр.

2

Жумабекова Кырмызы Бакыткалиевна Мукашева А.Б. Дарынды балалар педагогикасы " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3918-4 130 - стр.

1

Жумабекова Кырмызы Бакыткалиевна 2012 - г. 4 - стр. 0

2

Жумабекова Кырмызы Бакыткалиевна 2012 - г. 5 - стр. 0

3

Жумабекова Кырмызы Бакыткалиевна 2011 - г. 4 - стр. 0

4

Жумабекова Кырмызы БакыткалиевнаАбдуллаева П.Т., Толешова У.Б., Алгожаева Н.С. Мектептегі тәрбие үдерісінің сипаты 2013 - г. 8 - стр. 0

5

Жумабекова Кырмызы БакыткалиевнаАлгожаева Н.С. Мектептің тәрбие үдерісіне оқушылардың көзқарасы 2012 - г. 6 - стр. 0

6

Жумабекова Кырмызы Бакыткалиевна Қазіргі бала тәрбиесінің әлеуметтік-педагогикалық мәселелері 2016 - г. 4 - стр. 42

7

Жумабекова Кырмызы Бакыткалиевна Болашақ педагог-психологтарды кәсіби даярлауда диагностикалық құзыреттіліктердің орны мен рөлі 2016 - г. 4 - стр. 42

8

Жумабекова Кырмызы Бакыткалиевна Болашақ педагог-психологтарды кәсіби даярлауда диагностикалық құзыреттіліктердің орны мен рөлі 2016 - г. 5 - стр. 29

9

Жумабекова Кырмызы БакыткалиевнаАлгожаева Н.С. Болашақ білім менеджерлерінің басқарушылық іс-әрекеттерін қалыптастыру 2019 - г. 4 - стр. 78

10

Жумабекова Кырмызы БакыткалиевнаАлгожаева Н.С. Білім менеджерлерінің басқару құзыреттіліктерін қалыптастыру жолдары 2020 - г. 5 - стр. 1

1

Жумабекова Кырмызы Бакыткалиевна 2012 - г. 3 - стр. София

2

Жумабекова Кырмызы Бакыткалиевна Қасен Г.А. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В АСПЕКТЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ ПАРАДИГМЫ ОБРАЗОВАНИЯ: РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 2013 - г. 6 - стр. г. Прага

3

Жумабекова Кырмызы Бакыткалиевна Алгожаева Н.С. Педагогикалық пәндердің тұлға қалыптастырудағы рөлі 2013 - г. 4 - стр.

4

Жумабекова Кырмызы Бакыткалиевна "Мәңгілік ел" ұлттық идеясы негізінде оқушылардың ел бірлігі құндылықтарын қалыптастыру 2017 - г. 3 - стр.

5

Жумабекова Кырмызы Бакыткалиевна Отбасымен жұмыс болашақ педагог мамандарды кәсіби даярлаудың жаңа бағыты ретінде 2016 - г. 3 - стр.

6

Жумабекова Кырмызы Бакыткалиевна Әлеуметтік педагогтың оқушылар бойында толеранттылық пен көпмәдениеттілікті қалыптастыру жұмысы 2017 - г. 6 - стр.

7

Жумабекова Кырмызы Бакыткалиевна Қамқорлыққа алынған балалармен жұмыс жүргізудің әлеуметтік-педагогикалық ерекшеліктері 2017 - г. 3 - стр.

8

Жумабекова Кырмызы Бакыткалиевна Білім менеджерлерінің инновациялық басқару әрекеттері 2019 - г. 5 - стр.

9

Жумабекова Кырмызы Бакыткалиевна Ш.А. Амонашвилидің гуманистік идеяларының қолданылу мазмұны 2019 - г. 4 - стр.

10

Жумабекова Кырмызы Бакыткалиевна әл-Фарабидің басқару әрекеттері туралы ойлары 2020 - г. 5 - стр.

11

Жумабекова Кырмызы Бакыткалиевна Абайдың басқарушылық бейнесі 2020 - г. 4 - стр.
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0