Main / Philosophy and Political Science / Pedagogy and Educational Management / Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна

Position Зав.кафедрой, И.о. профессора
Кафедра педагогики и образовательного менеджмента
Scopus author ID: 55902763700
Is hidden
8(727) 377-33-31 вн:1749
      
State Prizes
Prize Name Date of award
Знак "Ы.Алтынсарин"


File name Headline Description
Technology of criterial estimation
Religion and Education
Managing the Social and Pedagogical System
Pedagogy
Religion and Education
Cultural-Historial and Activity Approaches in Psychology and Education
Pedagogics and Psychology of Higher Education

1

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Ахметова Г.К., Мынбаева А.К. Әлемдік педагогикалық ой-сана. 10 томдық. – Алматы, 2011. ХХ ғ.екінші жартысындағы әлемдік ғұламалардың еңбектері мен ой-пікірлері / Жетекшісі – Г.К. Ахметова. - 7 т. – 328 б. 7 т.редакциялық алқасы. 11 – 28 с. Таймас 2011 - г. 20 - стр.

2

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Толешова У.Б., Мынбаева А.К., Қасен Г.А. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіндегі педагогика ғылымы: тарих және қазіргі заман: кафедрасына 70 жыл.–Алматы: Қазақ университеті, 2011-64 б. Қазақ университетi 2011 - г. 4 - стр.

3

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна «Қазіргі кездегі білім беру парадигмалары контекстінде тұлғаның рухани дүниесін қалыптастырудың ғылыми-педагогикалық негіздері» "Қазақуниверситеті" 2012 - г. ISBN 978-601-247-384-1 11 - стр.

4

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Әлеуметтік педагогика "Қазақуниверситеті" 2011 - г. ISBN 978-601-247-316-2 8 - стр.

5

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Тұлғааралық қарым-қатынас педагогикасы "Қазақуниверситеті" 2011 - г. ISBN 978-601-248-261-5 11 - стр.

6

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Қазақ ертегілері арқылы бастауыш сынып оқушыларын имандылыққа тірбиелеу ЖШС"Алла прима" 2011 - г. 8 - стр.

7

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Толешова У.Б., Мынбаева А.К. Бәшірова Жамал Рақымқызы: биоблиографиялық көрсеткіш "Қазақуниверситеті" 2012 - г. 2 - стр.

8

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Алматы: Қазақ университеті,2012 Издательство "Қазақ университеті" 2012 - г. 28 - стр.

9

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Толешова У.Б., Мынбаева А.К., Қасен Г.А. Педагогическая наука в Казахском национальном университете имени аль-Фараби: история и современность Қазақ университі 2011 - г. 4 - стр.

10

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Әлеуметтік педагогика "Қазақ университеті" 2011 - г. 8 - стр.

11

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Девиантты мінез- құлықты балалармен жұмыс жүйесі: оқу-әдістемелік кешен " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0250-8 4 - стр.

12

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Педагогика. Оқу құралы " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-0998-9 12 - стр.

13

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Жоғары мектеп педагогикасы. Оқу құралы " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1350-4 10 - стр.

14

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Толешова У.Б. Отбасылық тәрбие бойынша әдістемелік құрал (1-6 жас аралығында) Астана SAMGAU EXPO 2015 - г. ISBN 978-601-7841-01-0 3 - стр.

15

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Толешова У.Б. Отбасылық тәрбие бойынша әдістемелік құрал (7-12 жас аралығында) Астана SAMGAU EXPO 2015 - г. ISBN 978-601-7841-00-3 3 - стр.

16

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Толешова У.Б. Білім берудегі педагогикалық технологиялар Қазақ университеті 2016 - г. ISBN 978-601-04-2028-1 122 - стр.

17

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Білім берудегі педагогикалық технологиялар " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2028-1 10 - стр.

18

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Педагогикалық менеджмент " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3251-2 132 - стр.

19

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Педагогикалық менеджмент "Қазақ университеті" 2018 - г. ISBN 9786010432512 132 - стр.

20

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Жумабекова К.Б. Педагогикалық менеджмент " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3251-2 132 - стр.

1

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Қазіргі қоғамдағы құндылықтардың ұлттық тәрбиеде орын алуы //Хабаршы «Педагогика ғылымдары» сериясы, № 2 (26), Алматы:Абай атындағы ҚазҰПУ,2011-5-9 бб. (Шакирова А.) 2011 - г. 5 - стр. 0

2

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Сабақтастығы жарасқан орта 2011 - г. 3 - стр. 0

3

Алгожаева Нурсулу СеиткеримовнаАлпысбаева Б.Е. Кәсібиліктің ХХІ ғасырдағы мәні мен маңыздылығы 2011 - г. 4 - стр. 0

4

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Қазіргі кездегі гендерлік білім мәселесі 2011 - г. 5 - стр. 0

5

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Студент жастарға рухани тәрбие беру мәселелері 2011 - г. 4 - стр. 0

6

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Жасөспірімдерде девиантты мінез-құлықтың пайда болуының әлеуметтік-педагогогикалық себептері 2012 - г. 5 - стр. 0

7

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Зерттеу университеті жағдайында білім беру парадигмаларының қолданысы 2012 - г. 6 - стр. 0

8

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Девиантты мінез-құлықты балалармен әлеуметтік-педагогикалық жұмыс бағыттары 2012 - г. 7 - стр. 0

9

Алгожаева Нурсулу СеиткеримовнаАбдуллаева П.Т., Толешова У.Б., Жумабекова К.Б. Мектептегі тәрбие үдерісінің сипаты 2013 - г. 8 - стр. 0

10

Алгожаева Нурсулу СеиткеримовнаЖумабекова К.Б. Мектептің тәрбие үдерісіне оқушылардың көзқарасы 2012 - г. 6 - стр. 0

11

Алгожаева Нурсулу СеиткеримовнаТолешова У.Б., Қасен Г.А. Дети «Индиго» - реальность или вымысел: результаты диагностики специфики одаренности 2013 - г. 5 - стр. 52

12

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Жоғары мектептердің білім беру парадигмасына сай тарихи талдау 2014 - г. 10 - стр. 0

13

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Teachers professional preparation in the United States: Instructional experience for Kazakhstan 2014 - г. 5 - стр. 0

14

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Педагогикалық жобалау инновациялық технологиялар негізі ретінде 2015 - г. 5 - стр. 1

15

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Integrating into world educational system 2015 - г. 4 - стр. 1

16

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна ҚазҰУ ХАБАРШЫСЫ «Педагогикалық ғылымдар» сериясы 2015 - г. 10 - стр. 44

17

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Вестник КазНУ 2015 - г. 6 - стр. 53

18

Алгожаева Нурсулу СеиткеримовнаКогабаева А.М. 2015 - г. 5 - стр. 0

19

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Педагогикалық құзыреттілікті жобалау оқытушы даярлаудың құраушы компоненті ретінде 2015 - г. 10 - стр. 0

20

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Жоғары мектептердің ұйымдастырушылық мәдениеті мәселесі 2015 - г. 10 - стр. 0

21

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Педагог психологтарды пенитенциарлық мекемелерде жұмысқа дайындау мәселесі 2016 - г. 6 - стр. 0

22

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна 2016 - г. 9 - стр. 11

23

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Білім беру парадигмаларындағы әл-Фараби ілімінің көрінісі 2016 - г. 6 - стр. 0

24

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Қазақстан мен Оңтүстік Корея мемлекеттерінің орта білім беру жүйесі: салыстырмалы талдау 2016 - г. 8 - стр. 0

25

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна ЖАСТАРДЫ РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК ҚҰНДЫЛЫҚҚА ТӘРБИЕЛЕУ МӘСЕЛЕСІ. 2017 - г. 5 - стр. 0

26

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна ФОРМИРОВАНИЕ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ. 2017 - г. 5 - стр. 0

27

Алгожаева Нурсулу СеиткеримовнаАлкожаева А.С. ЖАСТАРДЫ РУХАНИ-АДАМГЕРШІЛІК ҚҰНДЫЛЫҚҚА ТӘРБИЕЛЕУ МӘСЕЛЕСІ 2017 - г. 5 - стр. 0

28

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна БОЛАШАҚ ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГТАРДА КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ 2017 - г. 4 - стр. 0

29

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна БАЛАЛАР ҮЙІ ТӘРБИЕЛЕНУШІЛЕРІНІҢ ӨМІРЛІК ДАҒДЫЛАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 2017 - г. 5 - стр. 0

30

Алгожаева Нурсулу СеиткеримовнаАлкожаева А.С. Білім беру парадигмасындағы әл-Фараби ілімінің көрінісі 2016 - г. 6 - стр. 48

31

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна 2017 - г. 10 - стр. 128

32

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Әлеуметтік педагогтің оқушылармен этноәлеуметтік жұмысы 2017 - г. 8 - стр. 0

33

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Болашақ білім менеджерлерінің басқарушылық іс-әрекеттерін қалыптастыру 2019 - г. 4 - стр. 78

34

Алгожаева Нурсулу СеиткеримовнаЖумабекова К.Б. Болашақ білім менеджерлерінің басқарушылық іс-әрекеттерін қалыптастыру 2019 - г. 4 - стр. 78

35

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна 1.Aутизм cиндpoмды бaлaлapмeн пeдaгoгикaлық жұмыcтың тарихы. 2019 - г. 7 - стр. 0

36

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Жoғapы oқу opындapының бiлiм бepу сaпaсынa сapaптaмaлық тaлдaу 2019 - г. 11 - стр. 0

37

Алгожаева Нурсулу СеиткеримовнаЖумабекова К.Б. Білім менеджерлерінің басқару құзыреттіліктерін қалыптастыру жолдары 2020 - г. 5 - стр. 1

38

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Мектеп саясаты-білім сапасын жетілдірудің бір жолы ретінде 2020 - г. 6 - стр. 0

39

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Қaзaқ көpкeм фильмдepi нeгiзiндe жaстapды pухaни-aдaмгepшiлiкке тәрбиелеу 2020 - г. 5 - стр. 0

40

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Қазақстандағы зайырлы білім беру мен ағарту жүйесінін дамуы 2021 - г. 7 - стр. 0

41

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Algozhaeva N.S., Zhumabekova K.B. Technologies of Formation of Teachers ‘ Readiness for Innovative Activity. Al-Farabi Kazakh National University, journal of Educational Sciences. «Қазақ университеті» № 2 (67) 2021. 2021 - г. 7 - стр. 0

42

Алгожаева Нурсулу СеиткеримовнаЖумабекова К.Б. Technologies of Formation of Teachers ‘ Readiness for Innovative Activity 2021 - г. 7 - стр. 67

1

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Қасен Г.А. 2012 - г. 5 - стр. Прага

2

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Қасен Г.А. 2012 - г. 5 - стр. г. Суми

3

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Алпысбаева Б.Е. Значимость и смысл профессионализма в ХХІ веке 2011 - г. 7 - стр. 22-23 сентября 2011г.Москва,МПГУ, Москва-Ярославль 2011часть ІІ, 544-стр, 461-стр

4

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Парадигмалар мен педагогикадағы өзгерістерге көзқарас 2011 - г. 5 - стр. Джезказганский ПИ

5

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Толешова У.Б. Парадигмы образования: изменение и развитие 2011 - г. 7 - стр. София

6

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Педагогикалық қарым-қатынас үдерісінде тұлға қалыптастыру мүмкіндіктері // Қазақстанның әлеуметтік-мәдени дамуының перспективалық бағыттары 2011 - г. 7 - стр.

7

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Оқыту және тәрбиелеудің басым бағыттары 2012 - г. 6 - стр. алматы

8

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Ел патриотын тәрбиелеудің мәні 2011 - г. 5 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

9

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Жастардың құқықтық тәрбиесіндегі жазба мұралардың маңызы 2011 - г. 4 - стр. Кызылорда

10

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Жастардың құқықтық тәрбиесіндегі кейбір мәселелер 2011 - г. 3 - стр. Кызылорда

11

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Орта ғасыр ойшылдарының гендерлік мәселе туралы көзқарастары 2012 - г. 5 - стр. КазГосЖенПУ

12

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Мукашева А.Б., Қасен Г.А. History and Trends of Higher education in Republic of Kazakhstan 2013 - г. 3 - стр. Пекин

13

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна // Инновации в образовательной деятельности и вопросы повышения качества обучения: материалы 42-й Международной научно-методической конференции. Книга 1.-Алматы:Қазақ университеті,2012.-456 б. 2012 - г. 5 - стр. алматы

14

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна History and trends of higher education in the republic of Kazakhstan 2012 - г. 5 - стр.

15

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Жасөспірімдердің девиантты мінез-құлқын алдын алу 2012 - г. 7 - стр.

16

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Жумабекова К.Б. Педагогикалық пәндердің тұлға қалыптастырудағы рөлі 2013 - г. 4 - стр.

17

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Қасен Г.А., Мукашева А.Б. Social constraints in university educational environment 2013 - г. 7 - стр. Анкара

18

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Ертарғынқызы Д.. Құзыреттілік тұғыр негізінде әлеуметтік педагогтарды даярлау мазмұны// П.ғ.д., профессор Н.Д. Хмельдің 85 жылдығына арналған "Тұтас педагогикалық процесс теориясы - болашақ мұғалімді кәсіби дайындаудың негізі" (90-92 бб.) 28-29 наурыз, 2014ж. 2014 - г. 3 - стр. Алматы

19

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Студенттердің оқу ортасына бейімделу мәселесі 2014 - г. 5 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

20

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Педагогикалық қарым-қатынас пен коммуникацияның мәні және атқаратын қызметі 2014 - г. 5 - стр. Прага

21

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Құзыреттік тұғыр негізінде әлеуметтік педагогтарды даярлау мазмұны 2014 - г. 3 - стр. КазНПУ им. Абая

22

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Білім берудің әлеуметтік мәніндегі рухани мәселелер. 2012 - г. 4 - стр.

23

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Integrating into world educational system 2014 - г. 7 - стр.

24

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Педагогикалық қарым-қатынас пен коммуникацияның мәні және атқаратын қызметі 2014 - г. 5 - стр. Прага

25

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Студенттердің оқу ортасына бейімделу мәселесі 2014 - г. 5 - стр. КазНу им. аль-Фараби

26

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Педагогикалық жобалау инновациялық технологиялар негізі ретінде 2014 - г. 3 - стр. КазНУ

27

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Арнайы мектеп интернаттарындағы жеткіншектермен тәрбие жұмысын ұйымдастыру 2014 - г. 6 - стр.

28

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Білім беру жүйесіндегі менторлық қызмет 2015 - г. 6 - стр. КазНУ им.аль-Фараби, ФФиП

29

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Рухани-құндылық дүниесін білім беру парадигмалары негізінде қалыптастыру 2016 - г. 3 - стр. ЖенПУ

30

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Оқу-тәрбие үдерісінде студенттердің рухани-адамгершілік құндылықтарын дамыту мәселесі 2016 - г. 3 - стр. ЖенПУ

31

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Əлеуметтік ауытқуларбілім саласындағы өзекті мəселелердің бірі. 2016 - г. 5 - стр. Каскелен

32

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 2016 - г. 5 - стр. Санкт-Петербург

33

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Инновациялық оқыту технологиялары негізінде мамандарды дайындауға психологиялық зерттеу әдістерін жүйелеудің ерекшеліктері 2017 - г. 4 - стр.

34

Алгожаева Нурсулу Сеиткеримовна Қазіргі кездегі ересектерді оқыту мен тәрбиелеудің ерекшеліктері 2018 - г. 5 - стр. Астана, ЕНУ им. Гумилева
Author Documents

6

Citations

3 по 3
documents

h-index

1

Scientific Basis of Improving the Quality of Secondary Education: on the Example of Kazakhstan

Atem, M.N., Kussainov, A.K., Sametova, F.T., Algozhaeva, N.S.

2022

European Journal of Contemporary Education
11, с. 161-170

0

Цитирований
2019

Journal of Entrepreneurship Education
22, с.

2

Цитирований
Shifts in governance of universities in Kazakhstan: The case study

Askarkyzy, S., Želvys, R., Algozhaeva, N., Toibayev, A.

2017

Pedagogika
128, с. 258-267

0

Цитирований
Result-oriented management: The experience of Kazakhstani universities

Askarkyzy, S., Toibayev, A., Algozhaeva, N., Rimantas, Z., Iskakova, G., Arynova, A.

2016

International Journal of Environmental and Science Education
11, с. 11699-11708

0

Цитирований
2013

Life Science Journal
10, с. 776-789

1

Цитирований
Teachers professional preparation in the United States: Instructional experience for Kazakhstan

Absatova, M., Jandildinov, M., Abitayeva, R., Akhmetkarimova, K., Algozhaeva, N., Tussubekova, K., Moshkalov, A.

2013

Life Science Journal
10, с. 2382-2391

0

Цитирований