Main / High School of Economics and Business / Management / Унербаева Раушан Усибалиевна

Унербаева Раушан Усибалиевна

Position Ст.пpеподаватель
Кафедра менеджмента и маркетинга
      
First higher education
Educational institution Квалификация Expiration date
КазНУ им. аль-Фараби Магистратура 2010
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 2008

1

Унербаева Раушан Усибалиевна Қазіргі Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық қауіпсіздіктің жағдайы " Қазақ университеті " 2014 - г. 3 - стр.

2

Унербаева Раушан Усибалиевна )ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ВЕНЧУРЛІК БИЗНЕСТІҢ ДАМУЫ " Қазақ университеті " 2014 - г. 3 - стр.

3

Унербаева Раушан Усибалиевна Купешова С.Т. Менджмент ЭжБ ЖМ оку лабораториясы 2017 - г. 60 - стр.

4

Унербаева Раушан Усибалиевна Купешова С.Т. Стратегиялық менеджмент ЭжБ ЖМ оқу лабораториясы 2017 - г. 60 - стр.

5

Унербаева Раушан Усибалиевна Купешова С.Т. Менеджмент Лаборотория ВШЭБ КазНУ имени аль-Фараби 2017 - г. 2 - стр.

6

Унербаева Раушан Усибалиевна Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық даму мақсаттары және оларды жүзеге асыру бағыттары allianc print 2016 - г. 4 - стр.

1

Унербаева Раушан Усибалиевна Государственная поддержка инновационного развития 2014 - г. 5 - стр. 0

2

Унербаева Раушан Усибалиевна Қазақстан Республикасында кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау 2016 - г. 5 - стр. 0

3

Унербаева Раушан Усибалиевна Қазақстанның индустриялық-инновациялық дамуына ену барысындағы ғылыми-зерттеу қызметі саласына қатысты бірқатар мәселелері 2017 - г. 5 - стр. 0

1

Унербаева Раушан Усибалиевна Қазақстан Республикасындағы жобалық менеджменттің дамуының өзгешеліктері мемлекеттік деңгейде: мәселенің және перспективаның талдануы 2013 - г. 5 - стр.
Author Documents

0

Citations

0 по 0
documents

h-index

0