Main / Biology and Biotechnology / Books, monographs

Biology and Biotechnology

List of publications.

Year of publication:

1

Есжанов Б. Балықтар алуантүрлілігі және ихтиология негіздері «Қазақ университеті», Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Алмат 2009 - г. ISBN 9965-30-884-5 307 - стр.

2

Назарбекова С. Т. Систематика низших растений Полиграф.ценр Казахстанско-Российского университета. 2009 - г. 11 - стр.

3

Турашева С. К. Тұрашева С.Қ. Клеткалық биотехнология негіздері: оқу құралы. Алматы: Қазақ университеті. 2009. -125 бет "Қазақ университеті" 2009 - г. ISBN 9965-29-445-3 7 - стр.

4

Мухитдинов Н. Қазақстан биоресурстары Қазақ университеті 2009 - г. ISBN е0я7 296 - стр.

5

Тыныбеков Б. М. Дәрілік өсімдіктер " Қазақ университеті " 2009 - г. 157 - стр.