Main / Biology and Biotechnology / Books, monographs

Biology and Biotechnology

List of publications.

Year of publication:

1

Гумарова Л. Ж. Гумарова Л.Ж. Радиобиология негіздері. Оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2007. – 108 б. Қазақ университетi 2007 - г. ISBN 9965-30455-6 6 - стр.

2

Есжанов Б. Жануарлар әлемінің биоалуантүрлілігі (Сүтқоректілер). 4-бөлім «Қазақ университеті», Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Алмат 2007 - г. ISBN 9965-30-411-4 272 - стр.

3

Есжанов Б. Омыртқалылар зоологиясы. 1-бөлім «Қазақ университеті», Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Алмат 2007 - г. ISBN 9965-9515-4-3 400 - стр.

4

Есжанов Б. Омыртқалылар зоологиясы. 2-бөлім «Қазақ университеті», Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Алмат 2007 - г. ISBN 9965-9515-5-1 368 - стр.

5

Есжанов Б. Животный мир (Млекопитающие) Дельта реки Урал и прилегающие побережье Каспийского моря: Глобально-значимые во 2007 - г. 60 - стр.

6

Есжанов Б. Практическое руководство по выполнению дипломных работ по специальности 050803-Охотоведение и звероводство КахНАУ 2007 - г. 3 - стр.

7

Есжанов Б. 05080-Аңшылықтану және аң шаруашылығы мамандығы бойынша дипломдық жұмыстарды орындауға практикалық нұсқау КазНАУ 2007 - г. 2 - стр.

8

Есжанов Б. Ұлар Қазақстан ұлттық энциклопедиясы 2007 - г. 0 - стр.

9

Есжанов Б. Хайуанаттар бағы Қазақстан ұлттық энциклопедиясы 2007 - г. 0 - стр.

10

Есжанов Б. Шақылдақ Қазақстан ұлттық энциклопедиясы 2007 - г. 0 - стр.

11

Есжанов Б. Шимпанзе Қазақстан ұлттық энциклопедиясы 2007 - г. 0 - стр.

12

Есжанов Б. Штегман Б.К. Қазақстан ұлттық энциклопедиясы 2007 - г. 0 - стр.

13

Есжанов Б. Іле Алатауы ұлттық табиғи саябағы Қазақстан ұлттық энциклопедиясы 2007 - г. 0 - стр.

14

Есжанов Б. Эму Қазақстан ұлттық энциклопедиясы 2007 - г. 0 - стр.

15

Бактыбаева Л. К. Биологиялық белсенді қосылыстар. " Қазақ университеті " 2007 - г. ISBN 9965-30-454-8 104 - стр.

16

Есжанов Б. Шиншиллалар Қазақ энциклопедиясы 2007 - г. 1 - стр.

17

Бигалиев А. Б. Основы общей экологии " Қазақ университеті " 2007 - г. ISBN 9965-30-430-0 152 - стр.

18

Асрандина С. Ш. Асрандина С., Жайлыбай К.Н. “Өсімдіктер физиологиясы” оқу-әдістемелік кешен Алматы, -ТОО “Полиграфия-сервис и К0”. - 2007 ж., - 130 б. ТОО “Полиграфия-сервис и К0 2007 - г. 130 - стр.