Main / History / Books, monographs

History

List of publications.

Year of publication:

201

Козгамбаева Г. Б. Дүниежүзі тарихы. 10 сынықа арналған электронды оқулық. Дүниежүзі тарихы. 10 сынықа арналған электронды оқулық. 2016 - г. 225 - стр.

202

Кокебаева Г. К. Кокебаева Г.К. Новейшая история стран Европы и Америки (1945-2015). Хрестоматия. - Алматы: Қазақ университеті, 2016. –198 с. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2010-6 198 - стр.

203

Кундакбаева Ж. Б. THE HISTORY OF KAZAKHSTAN FROM THE EARLIEST PERIOD TO THE PRESENT TIME VOLUME I FROM THE EARLIEST PERIOD TO 1991. Almaty:Qazaq Universiteti, 2016. -283 p. Qazaq university 2016 - г. ISBN 978-601-2107-3 326 - стр.

204

Тасилова Н. А. Қа­зақ­стан (Қазақ елі) тарихы: 4 кітаптан тұратын оқулық. Қазақстан ХІІІ-ХVІIІ ғасырлардың алғашқы ширегінде 2-кітап " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 63.3(5каз) 19 - стр.

205

Тасилова Н. А. Қа­зақ­стан (Қазақ елі) тарихы: 4 кітаптан тұратын оқулық. Қазақстан отарлық және тоталитарлық жүйелер қыспағында. 3-кітап " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 63,3(5каз) 28 - стр.

206

Тасилова Н. А. Қа­зақ­стан (Қазақ елі) тарихы: 4 кітаптан тұратын оқулық. Тәуелсіз Қазақстан: алғышарттары және қалыптасуы 4-кітап " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 63,3(5каз) 28 - стр.

207

Тасилова Н. А. "Материалы по киргизскому (казахскому) землепользованию..." как источник по истории Казахстана. Учебно-методическое электронное пособие " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2008-3 11 - стр.

208

Картабаева Е. Т. Типовая программа по истории Древнего мира " Қазақ университеті " 2016 - г. 1 - стр.

209

Картабаева Е. Т. Ежелгі дүние тарихы бойынша типтік оқу бағдарламасы " Қазақ университеті " 2016 - г. 1 - стр.

210

Удербаева С. К. Волости и волостные управители ХIX – начало ХХ вв.» " Қазақ университеті " 2016 - г. 16 - стр.

211

Удербаева С. К. Орталық Азия көшпелілері өркениетінің тарихы. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-301-04-1599 1 - стр.

212

Удербаева С. К. Қа­зақ­стан (Қазақ елі) тарихы: 4 кітаптан тұратын оқулық. Қазақстан аумағы б.з.б. мыңжылдықтардан ХІІІ ғасырдың басына дейінгі дәуірлерде. 1-кітап " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1632 20 - стр.

213

Удербаева С. К. Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. Қазақстан отаршылдық және тоталитарлық жүйелер қыспағында. 3 кітап. Оқулық " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1632 30 - стр.

214

Удербаева С. К. Қазақстан (Қазақ елі) тарихы.Практикум " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2460 20 - стр.

215

Кудайбергенова А. И. Қазақстандағы түркі халықтары: этнодемографиялық талдау (ХІХ ғасырдың соңы – ХХІ ғасырдың басы). Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты 2016 - г. 11 - стр.

216

Тулебаев Т. А. Дүниежүзі тарихы. Ежелгі дүние тарихы " Қазақ университеті " 2016 - г. 11 - стр.

217

Тулебаев Т. А. Қазақстан тарихы мен тарихнамасының өзекті мәселелері " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN әож94(574) 16 - стр.

218

Уалтаева А. С. Отан тарихы Алматы: Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты 2016 - г. ISBN 123 10 - стр.

219

Уалтаева А. С. Қазақстандағы түркі халықтары: этнодемографиялық талдау (ХІХ ғасырдың соңы – ХХІ ғасырдың басы) Институт истории и этнологии им.Ч.Ч. Валиханова КН МОН РК 2016 - г. 150 - стр.

220

Кокебаева Г. К. Кокебаева Г.К. Мүрсәлім Бектенұлы: 1916 жылғы көтерілістің бір белесі. – Алматы; Елтаным баспасы, 2016. – 224 б. "Елтаным баспасы" 2016 - г. ISBN 978-601-7849-11-5 224 - стр.