Main / Oriental Studies / Science articles

Oriental Studies

List of publications.

Year of publication:

161

Мустафаева А. А. Theological, cultural and linguistic aspects of the great scholar of the Turkic world Husam al-din al-Syghnaqi Antropologist 0 - г. 0 - стр.

162

Кокеева Д. М. Theological, cultural and linguistic aspects of the great scholar of the Turkic world Husam al-din al-Syghnaqi Antropologist 0 - г. 0 - стр.

163

Кокеева Д. М. Holy places in Kazakhstan Antropologist 0 - г. 0 - стр.

164

Мустафаева А. А. Holy places in Kazakhstan Antropologist 0 - г. 0 - стр.

165

Кокеева Д. М. Опыт арабских стран в сфере противодействия терроризму Вестник КазНУ (серия философия) 0 - г. 0 - стр.

166

Кокеева Д. М. Хинди тілінің оқытылуы және мәселелері " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

167

Кокеева Д. М. Рабиндратант Тагордың «Гитанджали» шығармасындағы руханилық " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

168

Пернекулова М. М. Рабиндратант Тагордың «Гитанджали» шығармасындағы руханилық " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

169

Кокеева Д. М. Рамакришна ілімінің діни- философиялық мән-маңызы " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

170

Кокеева Д. М. Хинди ареалды өңір топонимимясының қалыптасуындағы тарихи, этномәдени факторлар " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

171

Кокеева Д. М. Хинди тіліндегі терминологиялық жүйенің қалыптасу мәселелері " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

172

Искакова З. Е. Эпикалық ілім «Бхагавадгитаның» тарихи шығу алғышарттары мен теориялық негіздері Вестник КазНУ (серия философия) 0 - г. 0 - стр.

173

Кокеева Д. М. Эпикалық ілім «Бхагавадгитаның» тарихи шығу алғышарттары мен теориялық негіздері Вестник КазНУ (серия философия) 0 - г. 0 - стр.

174

Тен Ю. П. Коммуникативные особенности интонации в современном корейском языке. "Вестник КазНУ" (серия "Филологические науки") 0 - г. 0 - стр.

175

Анипина А. К. Қытай тілін шетелдерге тарату жолдары " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

176

Анипина А. К. Каллиграфия техникасы " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

177

Надирова Г. Е. Social and Economic Aspects of the Exodus of Syrian Refugees to Jordan and Lebanon "Eurasian Journal of Social Science and Humanities" 0 - г. 0 - стр.

178

Надирова Г. Е. Modern Trends in Religious Studies Education "Eurasian Journal of Social Science and Humanities" 0 - г. 0 - стр.

179

Калиолла А. Қытай тілін шетелге тарату жолдары " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

180

Абдуракын Н. Қытай-қазақ тіліндегі бастауыш-баяндауыштық сөйлемнің ұқсастығы " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

181

Абдуракын Н. Қытай-қазақ тіліндегі бастауыш-баяндауыштық сөйлемнің айырмашылығы " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

182

Арзыкулов А. А. Становление военного сотрудничества между Казахстаном И КНР " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

183

Жумажанова Ф. Т. Діни шығармалардағы көркемдік сабақтастық " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

184

Кокеева Д. М. The Scale Activities Between Kazakhstan and India in the Field of Science and Education eurasian journal of Social Sciences and Humanitites 0 - г. 0 - стр.

185

Искакова З. Е. The Scale Activities Between Kazakhstan and India in the Field of Science and Education eurasian journal of Social Sciences and Humanitites 0 - г. 0 - стр.

186

Досымбекова Р. О. ҚЫТАЙ ТІЛІ САНДАР ЖҮЙЕСІНДЕГІ «БЕС» САНЫНЫҢ ГЕНЕЗИСІ " Хабаршы" КазНПУ им Абая 0 - г. 0 - стр.

187

Шарыпқазы Н. Комплетенттік әдіс-қәзіргі шеттілдік білім берудегі педагогикалық теория " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

188

Шарыпқазы Н. Қытай-Қазақ тіліндегі бастауыш баяндауштық сөйлемнің айырмашылығы " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

189

Шарыпқазы Н. Калииграфия технкасы " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

190

Эгамбердиев М. Ш. Әлемдік және дәстүрлі діндердің қазақстандық моделі "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

191

Калиева Ш. С. Трактат Абу Наср Мухаммад аль-Фараби "Мин ал-асилати- ламиати уа -л-ажуибати-жамиати ": рукопись, структура, тематика" Л.Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршы 0 - г. 0 - стр.

192

Маулит Б. ҚЫТАИ-ҚАЗАҚ ТІАІНДЕГІ БАСТАҮЫШ-БАЯНДАУЫШТЫҚ СӨЙАЕМНІҢ ҰҚСАСТЫҒЫ " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

193

Сериккалиева А. Е. The OBOR under the perspective of China-Kazakhstan relationships China and the World 0 - г. 0 - стр.

194

Надирова Г. Е. THE INSTITUTIONALIZATION OF RELIGIOUS EDUCATION IN KAZAKHSTAN 3rd International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts SGEM 2016 0 - г. 0 - стр.

195

Калиолла А. Қазақ ұлтындағы тиым сөздер туралы 哈萨克语言文学研究 0 - г. 0 - стр.

196

Абаған А. Б. Киноперевод: виды и особенности " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

197

Абаған А. Б. Киноперевод: виды и особенности " Вестник Казну" (серия востоковедения) 0 - г. 0 - стр.

198

Досымбекова Р. О. Linguocultural Aspects of Numerology in the Kazakh and Chinese Languages Social and Behavioral Sciences 0 - г. 0 - стр.

199

Досымбекова Р. О. Linguocultural Aspects of Numerology in the Kazakh and Chinese Languages Social and Behavioral Sciences 0 - г. 0 - стр.

200

Абаған А. Б. История исследования фразеологизмов корейского языка Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттің университетінің хабаршысы 0 - г. 0 - стр.