Main / Geography and Environmental Sciences / Cartography and geoinformatics / Books, monographs

Cartography and geoinformatics

List of publications

Year of publication:

1

Бексеитова Р. Т. Экологиялық картографиялау " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1515-4 12 - стр.

2

Касымканова Х. М. Устойчивость склонов ТОО "Palitra Press" 2016 - г. ISBN 978-601-228-894-0 20 - стр.

3

Кожахметова У. К. Экологическое картографирование " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1515-4 189 - стр.

4

Пентаев Т. Топографиялық сызу Эверо 2016 - г. 204 - стр.

5

Касымканова Х. М. ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ӨЛШЕУЛЕРДІ МАТЕМАТИКАЛЫҚ ӨҢДЕУ ТЕОРИЯСЫ " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2159-2 8 - стр.

6

Касымканова Х. М. Джангулова Г.К. ПРАКТИКУМ ПО ТЕОРИИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2165-3 8 - стр.

7

Джангулова Г. К. Касымканова Х.М. ПРАКТИКУМ ПО ТЕОРИИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2165-3 8 - стр.

8

Касымканова Х. М. Экологическая и промышленная безопасность освоения недр КазНИТУ им. Сатпаева 2016 - г. ISBN 978-601-228-870-4 19 - стр.

9

Касымканова Х. М. Жер қойнауын игерудің экологиялық және өндірістік қауіпсіздігі Алматы. КазНИТУ имени К.И.Сатпаева 2016 - г. ISBN 978-601-228-870-5 19 - стр.

10

Мадимарова Г. С. Жер қойнауын игерудің экологиялық және өндірістік қауіпсіздігі Алматы. КазНИТУ имени К.И.Сатпаева 2016 - г. ISBN 978-601-228-870-5 25 - стр.

11

Мадимарова Г. С. Экологическая и промышленная безопасность освоения недр Алматы. КазНИТУ имени К.И.Сатпаева 2016 - г. ISBN 978-601-228-870-4 26 - стр.

12

Пентаев Т. Земельный кадастр Эриграф 2016 - г. ISBN 978-601-310-282-5 216 - стр.

13

Асылбекова А. А. UNIX Желілік бағдарламалау. І-том. 1-бөлім: АРІ желілік сокеттері. (В.Ричард Стивенс, Билл Феннер, Эндрью М.Рудофф) Ассоциация вузов РК. Издательский центр. ҚР ЖОО Қауымдастығы. Баспа орталығы. 2016 - г. 33 - стр.