Main / Journalism / Publishing, editing and design art / Books, monographs

Publishing, editing and design art

List of publications

Year of publication:

1

Ибраева Г. Ж. Политика и телевидение Қазақ университетi 1996 - г. ISBN ббк 76.32 и15 7 - стр.