Main / Faculty for Pre-College Education / pre-University Training / Proceedings (theses, reports) in collections and materials of scientific conferences, symposia, seminars

pre-University Training

List of publications

Year of publication:

1

Нусупбаева С. А. Азнабакиева М.А. 1.«Қожалар шежіресі ҮІІ-ХІІ ғғ Қазақстан тарихының дерегі» «Өзге тілді аудиторияда оқытудың инновациялық бағыттары», атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары 2012 - г. 3 - стр.

2

Нусупбаева С. А. 2. «Императорлық орыс географиялық қоғамының қазақ өлкесін зерттеудегі қосқан үлесі» //«Өзге тілді аудиторияда оқытудың инновациялық бағыттары», атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары 2012 - г. 5 - стр.

3

Буланова Т. М. Қазақ диаспорасы өкілдеріне білім алу үрдісіндегі белсенділігін арттыру. 2012 - г. 4 - стр.

4

Нусупбаева С. А. Мажиқызы Н.. «Сарайшық қаласының тарихы» 2012 - г. 10 - стр.

5

Мажиқызы Н. Нусупбаева С.А. «Сарайшық қаласының тарихы» 2012 - г. 10 - стр.

6

Наралиева Р. Т. ) Қазақ тілін шет тілі ретінде оқытудың инновациялық әдістемесі 2012 - г. 3 - стр.

7

Наралиева Р. Т. «ХХІ ғасырдағы қазақ тілін оқыту әдістемесі – жаңа уақыттағы жаңа мазмұнды инновациялық жүйе» 2012 - г. 3 - стр.

8

Наралиева Р. Т. «Методика казахского языка как второго» 2012 - г. 3 - стр.

9

Наралиева Р. Т. "Қазақ тілін шет тілі ретінде оқытуда дидактикалық ойындар - тиімді әдіс" 2012 - г. 3 - стр.

10

Наралиева Р. Т. "Қаратпа сөздердің жай сөйлемдердегі прагмастилистикалық қызметі" 2012 - г. 4 - стр.

11

Тастемирова Г. А. Оқытуда жаңа әдістерді қолдану 2012 - г. 3 - стр.

12

Тастемирова Г. А. Қазақ тілін шет тілі ретінде оқытудың инновациялық технологиясы 2012 - г. 2 - стр.

13

Тастемирова Г. А. Аударма—тіл мәдениетінің жарқын көрінісінің айғағы. 2012 - г. 3 - стр.

14

Тастемирова Г. А. Тіл үйренуде диологтың маңызы 2012 - г. 2 - стр.

15

Тастемирова Г. А. Жастардың ұлттық келбетін қалыптастырудың инновациялық жолдары 2012 - г. 3 - стр.

16

Тастемирова Г. А. Қазақ тілін шет тілі ретінде оқытудың инновациялық әдістемесі 2012 - г. 4 - стр.

17

Абдибекова К. Д. ОРАЛМАН-ТЫҢДАУШЫЛАРДЫҢ ТАНЫМДЫҚ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚТАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ОЛАРДЫ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ӘРЕКЕТКЕ БЕЙІМДЕУДІҢ ТӘСІЛІ РЕТІНДЕ 2012 - г. 2 - стр.

18

Абдибекова К. Д. Мәселе есептер тақырыбын проблемаға бағытталған әдісті қолдану арқылы оқытудың кейбір ерекшеліктері 2012 - г. 3 - стр.

19

Тойганбекова М. Ш. 1) БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН ШЫҒАРМАЛАРДЫҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ, ТАНЫМДЫҚ ӨРІСІ. Өзге тілді аудиторияда оқытудың иновациялық қызметінің бағыттары.Халақаралық ғылыми-теориялық конференция.10 .04.12 ж.167-170 бет 2012 - г. 7 - стр.

20

Тойганбекова М. Ш. 2)Этнотәрбие негізін қазақ тілімен қазақ әдебиеті сабағында қолдану. Білім беру қызметіндегі иновациялар және щқытудың сапасын арттыру мәселелері.42 халықаралық ғылыми әдістемелік конференцияның материалдары. 3 кітап.2012 ж қаңтар.157-159 бет. 2012 - г. 3 - стр.

21

Тойганбекова М. Ш. ҚР тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай ұйымдастырылған "Тілдерді үйретудің инновациясы мен жолдары" 2012 - г. 2 - стр.

22

Тойганбекова М. Ш. "Қазақстан - татулық пен достықтың мекені" 2012 - г. 2 - стр.

23

Адилханова Ж. С. "Қазақ тілді мамандыққа негіздеп оқытудың жаңа әдістері" 2012 - г. 3 - стр.

24

Адилханова Ж. С. "ШЕТЕЛДІК АЗАМАТТАРҒА ҚАЗАҚ ТІЛІ ГРАММАТИКАСЫН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ" 2012 - г. 5 - стр.

25

Мажиқызы Н. Нығымет Мыңжанидың өскен ортасы және оның қоғамдық-саяси көзқарасының қалыптасуы 2012 - г. 5 - стр.

26

Буланова Т. М. Қазақ диаспорасы жастарын физика сабағында сатылай дамыта оқыту технологиясын үйретудің негізгі әдістемелік ерекшеліктері 2012 - г. 4 - стр.

27

Нуртилеуова С. Р. «Шетелдіктерге мақал-мәтелдерді оқытудың әдістері» 2012 - г. 7 - стр.

28

Дауытова Ж. К. «Оралман дәрісханасында «Шар.Конус.Цилиндр»тақырыбын оқыту әдістемесі» 2012 - г. 3 - стр.

29

Дауытова Ж. К. «Білім берудің компьютерлік технологиясының негізгі компонеттері» 2012 - г. 3 - стр.

30

Ибраимова Ж. Т. АИР азаматтарына қазақ тілін оқытудағы кейбір ерекшеліктер 2012 - г. 5 - стр.

31

Ибраимова Ж. Т. Қазақ тілі сабақтарында шетелдік тыңдаушылардың құзыреттілігін қалыптастыру 2012 - г. 5 - стр.

32

Ибраимова Ж. Т. Тіл біліміндегі коммуникативтік семантка мәселесі 2012 - г. 5 - стр.

33

Мажиқызы Н. Нығмет Мыңжанидың қазақ фольклоры туралы зерттеулері 2012 - г. 5 - стр.

34

Сандыкбаева У. Д. Германиядағы діни реформаның астарын оқытудың тиімді жолдары 2012 - г. 3 - стр.

35

Сапаева Г. Е. Казахский язык – интегратор в профессиональном развитии ученых Казахстана 2012 - г. 2 - стр.

36

Сапаева Г. Е. Қазақ тілін оқытудағы кейбір мәселелер 2012 - г. 4 - стр.

37

Тилеужанова Г. Т. Студенттердің ауызекі сөйлеу тілін дамыту. 2012 - г. 4 - стр.

38

Сандыкбаева У. Д. ЖАСТАР БЕЛСЕНДІЛІГІ ЖӘНЕ ОНЫҢ МӘДЕНИ ҚҰНДЫЛЫҚТАҒЫ ОРНЫ 2012 - г. 5 - стр.

39

Тилеужанова Г. Т. Тіл-адамдар арасындағы қарым-қатынастың аса маңызды құралы. 2011 - г. 4 - стр.

40

Тилеужанова Г. Т. ҚАЗАҚ ТІЛІ САБАҒЫНДА ОЙЫН ӘДІСІН ҚОЛДАНУ. 2012 - г. 4 - стр.