Main / Biology and Biotechnology / Department of Biophysics, Biomedicine and Neuroscience / Books, monographs

Department of Biophysics, Biomedicine and Neuroscience

List of publications

Year of publication:

1

Гумарова Л. Ж. Гумарова Л.Ж. Радиобиология: Оқулық. – Алматы: ЖШС РПБК «Дәуір», 2011 – 176 бет. Дәуір 2011 - г. ISBN 978-601-217-219-5 11 - стр.

2

Гумарова Л. Ж. Гумарова Л.Ж. Физико-химические свойства биологических жидкостей. Учебно-методическое пособие к лабораторным занятиям по биофизике (спецпрактикум). - Алматы, «Полиграфия-сервис К0», 2010 г. – 84 с. Полиграфия-сервис К0 2010 - г. ISBN 9965-14-295-5 5 - стр.

3

Гумарова Л. Ж. Гумарова Л.Ж. Радиобиология негіздері. Оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2007. – 108 б. Қазақ университетi 2007 - г. ISBN 9965-30455-6 6 - стр.

4

Аблайханова Н. Т. Экология – факультативтік курс / ТОО"Принтланд" 2011 - г. ISBN №978-601-247-171-7 70 - стр.

5

Маутенбаев А. А. «Дене шынықтыру және спорт түрлерінің физиологиясы» Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 978-601-247-327-8 6 - стр.

6

Маутенбаев А. А. Физиологические основы физического воспитания и видов спорта Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 9965-29-705-3 8 - стр.

7

Сраилова Г. Т. Руков-ва к лаб-м занятиям по физиологии человека и животных Қазақ университетi 2012 - г. ISBN в печати 92 - стр.

8

Аскарова З. А. Руководство к лабораторным занятиям по физиологии человека и животных Қазақ университетi 2012 - г. 6 - стр.

9

Аблайханова Н. Т. Экология – факультативтік курс ТОО"Принтланд" 2011 - г. ISBN №978-601-247-171-7 60 - стр.

10

Аблайханова Н. Т. Экология – факультативтік курс ТОО"Принтланд" 2011 - г. ISBN №978-601-247-172-4 75 - стр.

11

Аблайханова Н. Т. Экология – факультативтік курс ТОО"Принтланд" 2011 - г. ISBN №978-601-247-173-1 80 - стр.

12

Аблайханова Н. Т. Экология – факультативтік курс ТОО"Принтланд" 2011 - г. ISBN №978-601-247-169-4 60 - стр.

13

Ахметова А. Б. Өсімідктер анатомиясы мен морфологиясының зертханалық практикумы "Қазақуниверситеті" 2011 - г. 11 - стр.

14

Тулеуханов С. Адам физиологиясы "Қазақуниверситеті" 2011 - г. 347 - стр.

15

Тулеуханов С. Физиологические основы физического воспитания и видов спорта "Қазақуниверситеті" 2011 - г. 129 - стр.

16

Тулеуханов С. Биофизика "Қазақуниверситеті" 2011 - г. 310 - стр.

17

Тулеуханов С. Дене шынықтыру мен спорт түрлерінің физиологиялық негіздері "Қазақуниверситеті" 2011 - г. 111 - стр.

18

Бактыбаева Л. К. Иммунология бойынша зертханалық практикум Қазақ университеті 2014 - г. ISBN 978-601-04-0315-4 61 - стр.

19

Ахметова А. Б. Айдосова С.С., Ахтаева Н.З. МОРФО – АНАТОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И АДАПТАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ Қазақ университеті 2013 - г. 11 - стр.

20

Аскарова З. А. руководство к лабораторным занятиям по физиологии человека и животных. қазақ университеті 2015 - г. ISBN 978-601-04-1215-6 13 - стр.

21

Аскарова З. А. Маркеева С.С., Сраилова Г.Т. Руководство к лабораторным занятиям по физиологии человека и животных "Қазак университеті" 2012 - г. ISBN 978-601-247-545-6 5 - стр.

22

Сраилова Г. Т. Аскарова З.А., Маркеева С.С. Руководство к лабораторным занятиям по физиологии человека и животных "Қазак университеті" 2012 - г. ISBN 978-601-247-545-6 5 - стр.

23

Торманов Н. Ағзалардың қызметін реттеу және беімделу механизмдері Қазақ университеті 2013 - г. ISBN 978-601-247-683-5 8 - стр.

24

Швецова Е. В. ОСНОВЫ РАДИАЦИОННОЙ БИОФИЗИКИ И НОРМИРОВАНИЯ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Золотая книга 2013 - г. 5 - стр.

25

Аблайханова Н. Т. Биологияны оқытудың инновациялық әдістері "Қазақ университеті" 2013 - г. 22 - стр.

26

Аблайханова Н. Т. Infrasonic waves and its effects "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. ISBN 978-601-247-885-3 4 - стр.

27

Тулеуханов С. Биофизика "Высшая школа Казахстана" МОН РК 2012 - г. 10 - стр.

28

Тулеуханов С. Ағзалардың қызметін зуееун және бейімделу механизмдері "Қазак университеті" 2013 - г. 11 - стр.

29

Тулеуханов С. «ОСНОВЫ РАДИАЦИОННОЙ БИОФИЗИКИ И НОРМИ-РОВАНИЯ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» "Қазак университеті" 2013 - г. 7 - стр.

30

Ахметова А. Б. Экологическая морфология растений Қазақ университеті 2013 - г. 6 - стр.

31

Швецова Е. В. Тулеуханов С.., Аблайханова Н.Т. Infrasonic waves and its effects "Қазак университеті" 2013 - г. 7 - стр.

32

Тулеуханов С. Швецова Е.В., Аблайханова Н.Т. Infrasonic waves and its effects "Қазак университеті" 2013 - г. 7 - стр.

33

Аблайханова Н. Т. Тулеуханов С.., Швецова Е.В. Infrasonic waves and its effects "Қазак университеті" 2013 - г. 7 - стр.

34

Маутенбаев А. А. Спорт биомеханика практикумы "Қазақ университеті" 2013 - г. ISBN 978-601-04-0204-1 5 - стр.

35

Аблайханова Н. Т. Экология: факультативті курс жалпы білім беретін мектептердің 7- сынып оқушыларына арналған оқұ құралы (научное произведение) Экология: факультативті курс жалпы білім беретін мектептердің 7- сынып оқушылары 2013 - г. 60 - стр.

36

Аблайханова Н. Т. Экология: факультативті курс жалпы білім беретін мектептердің 6- сынып мұғалімдеріне арналған әдістемелік құралы (научное произведение). Экология: факультативті курс жалпы білім беретін мектептердің 6- сынып мұғалімде 2013 - г. 50 - стр.

37

Аблайханова Н. Т. Экология: факультативті курс жалпы білім беретін мектептердің 6-сынып оқушыларына арналған оқу құралы (научное произведение). Экология: факультативті курс жалпы білім беретін мектептердің 6-сынып оқушыларын 2013 - г. 60 - стр.

38

Аблайханова Н. Т. Экология: факультативті курс жалпы білім беретін мектептердің 6-сынып оқушыларына арналған жұмыс дәптері (научное произведение). Экология: факультативті курс жалпы білім беретін мектептердің 6-сынып оқушыларын 2013 - г. 25 - стр.

39

Аблайханова Н. Т. Экология: факультативті курс жалпы білім беретін мектептердің 5- сынып мұғалімдеріне арналған әдістемелік құралы (научное произведение). Экология: факультативті курс жалпы білім беретін мектептердің 5- сынып мұғалімде 2013 - г. 50 - стр.

40

Аблайханова Н. Т. Экология: факультативті курс жалпы білім беретін мектептердің 5-сынып оқушыларына арналған оқу құралы Экология: факультативті курс жалпы білім беретін мектептердің 5-сынып оқушыларын 2013 - г. 25 - стр.