Main / History / Chair of Archaeology, Ethnology and Museology / Proceedings (theses, reports) in collections and materials of scientific conferences, symposia, seminars

Chair of Archaeology, Ethnology and Museology

List of publications

Year of publication:

1

Сойкина Н. Ю. К вопросу о первых проявлениях изобразительного творчества 2014 - г. 4 - стр.

2

Сойкина Н. Ю. К проблеме музеефикации археологических памятников 2014 - г. 4 - стр.

3

Шалгинбаева С. Х. Распространение протестантизма в Казахстане (по материалам этносоциологического исследования Алматы) 2014 - г. 5 - стр.

4

Бейсегулова А. К. Оңтүстік Қазақстан облысына репатрианттардың орналасуының кейбір мәселелері 2014 - г. 4 - стр.

5

Жуматаев Р. С. Some problems of worldview of ancient nomadic Kazakh Altay (By Berel the burial ground materials) 2014 - г. 5 - стр.

6

Бейсегулова А. К. Этнологияның өзекті мәселелерін зерттеудегі А.Б. Қалыштың еңбектері 2014 - г. 4 - стр.

7

Бейсегулова А. К. Тарбағатай өңірі қазақтарының шаруашылығындағы қосалқы кәсіптердің ерекшеліктері 2014 - г. 6 - стр.

8

Бексеитов Г. Т. Батыс Қазақстан облысындағы 2013 жылы ашылған тас ғасыры ескерткіштері 2014 - г. 5 - стр.

9

Бексеитов Г. Т. Батыс Қазақстан облысының ескерткіштерінің зерттелу мәселелері 2014 - г. 5 - стр.