Main / History / Chair of Archaeology, Ethnology and Museology / Proceedings (theses, reports) in collections and materials of scientific conferences, symposia, seminars

Chair of Archaeology, Ethnology and Museology

List of publications

Year of publication:

1

Таймагамбетов Ж. К. Халық Қахарманы Бауыржан Момышулы – легендарный герой казахского народа. 2010 - г. 5 - стр.

2

Омаров Г. К. 1. Тарбағатай теріскейінің жаңадан ашылған археологиялық ескерткіштері 2010 - г. 11 - стр.

3

Омаров Г. К. 2. Авариялық жағдайдағы Ойжайлау 1 обасын зерттеудің кейбір қорытындылары 2010 - г. 10 - стр.

4

Омаров Г. К. Майемер мәдениеті археологиялық ескерткіштері 2010 - г. 8 - стр.