Main / History / Chair of Archaeology, Ethnology and Museology / Books, monographs

Chair of Archaeology, Ethnology and Museology

List of publications

Year of publication:

1

Елеуов М. Шауғар-Қарашұқ-Қарашық Қазақ университетi 2012 - г. 50 - стр.

2

Омаров Г. К. «Практикалық археология» оқу құралы Қазақ университетi 2012 - г. 138 - стр.

3

Картаева Т. Е. Қазақ халқының этнографиялық категориялар, ұғымдар мен атауларының дәстүрлі жүйесі. DPS 2012 - г. ISBN 978-601-7026-18-9 46 - стр.

4

Елеуов М. Омаров Г.К. Археологический дневник " Қазақ университеті " 2012 - г. 30 - стр.

5

Омаров Г. К. Елеуов М.. Археологический дневник " Қазақ университеті " 2012 - г. 30 - стр.

6

Омаров Г. К. Археологиялық күнделік " Қазақ университеті " 2012 - г. 30 - стр.

7

Егизбаева М. К. Қазақ халқының дәстүрлі материалдық мәдениеті. - Алматы: Қазақ университеті, 2012. - 152. " Қазақ университеті " 2012 - г. ISBN 978-601-247-407-581- 10 - стр.

8

Егизбаева М. К. Музей педагогикасы " Қазақ университеті " 2012 - г. ISBN 978-601-247-585-2 10 - стр.

9

Терекбаева Ж. М. Музейлердегі қор жұмысын жасақтау " Қазақ университеті " 2012 - г. ISBN 978-601-247-510 98 - стр.