Main / Chemistry and Chemical Technology / Analytical, colloidal chemistry and technology of rare elements / Books, monographs

Analytical, colloidal chemistry and technology of rare elements

List of publications

Year of publication:

1

Есимова О. А. Мусабеков К.., Керимкулова М.Ж. Нанобөлшектердің коллоидтық-химиялық қасиеттері " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1614-7 121 - стр.

2

Керимкулова М. Ж. Мусабеков К.., Есимова О.А. Нанобөлшектердің коллоидтық-химиялық қасиеттері " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1614-7 121 - стр.

3

Тажибаева С. М. Мусабеков К.., Тюсюпова Б.Б. Лабораторные работы по физико-химии ПАВ "Қазақ университеті" КазНУ имени аль-Фараби 2015 - г. ISBN 978-601-04-1305-4 3 - стр.

4

Тюсюпова Б. Б. Мусабеков К.., Тажибаева С.М. Лабораторные работы по физико-химии ПАВ "Қазақ университеті" КазНУ имени аль-Фараби 2015 - г. ISBN 978-601-04-1305-4 3 - стр.

5

Кудреева Л. К. Кудреева Л.К. Электрохимиялық өндірістер технологиясы» бойынша практикалық жұмыстарды орындауға нұсқаулар оқу - әдістемелік құралы " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1295-8 52 - стр.

6

Тажибаева С. М. Кумаргалиева С.Ш., Тюсюпова Б.Б. Ученые - коллоидники казахстана "Copyland" баспа орталығы 2015 - г. ISBN 978-601-247-083 15 - стр.

7

Кумаргалиева С. Ш. Тажибаева С.М., Тюсюпова Б.Б. Ученые - коллоидники казахстана "Copyland" баспа орталығы 2015 - г. ISBN 978-601-247-083 15 - стр.

8

Тюсюпова Б. Б. Тажибаева С.М., Кумаргалиева С.Ш. Ученые - коллоидники казахстана "Copyland" баспа орталығы 2015 - г. ISBN 978-601-247-083 15 - стр.

9

Камысбаев Д. Х. Понятийный аппарат физической химии " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1344-3 85 - стр.

10

Бадавамова Г. Л. Алимжанова М.Б. Түсті металдар технологиясы және оның өнімдеріне аналитикалық бақылау жүргізу. Алматы, Қазақ университеті, 2015 ж. 140 бет. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1583-6 140 - стр.

11

Керимкулова М. Ж. Тажибаева С.М., Адильбекова А.О. Мусабеков Қуанышбек Битуович Қазақстан ғалымдарының биобиблиографиясы " Қазақ университеті " 2015 - г. 254 - стр.

12

Тажибаева С. М. Адильбекова А.О., Керимкулова М.Ж. Мусабеков Қуанышбек Битуович Қазақстан ғалымдарының биобиблиографиясы " Қазақ университеті " 2015 - г. 254 - стр.

13

Адильбекова А. О. Тажибаева С.М., Керимкулова М.Ж. Мусабеков Қуанышбек Битуович Қазақстан ғалымдарының биобиблиографиясы " Қазақ университеті " 2015 - г. 254 - стр.