Main / Biology and Biotechnology / Biodiversity and bioresources / Books, monographs

Biodiversity and bioresources

List of publications

Year of publication:

1

Тыныбеков Б. М. Мухитдинов Н.., Есжанов Б.. Қазақстан Биоресурсы. Оқу құралы. " Қазақ университеті " 2016 - г. 81 - стр.

2

Мухитдинов Н. Тыныбеков Б.М., Есжанов Б.. Қазақстан Биоресурсы. Оқу құралы. " Қазақ университеті " 2016 - г. 81 - стр.

3

Есжанов Б. Мухитдинов Н.., Тыныбеков Б.М. Қазақстан Биоресурсы. Оқу құралы. " Қазақ университеті " 2016 - г. 81 - стр.

4

Мухитдинов Н. Қазақстан биоресурстары " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1698-7 322 - стр.

5

Баймурзаев Н. Б. Минсаринова Б.К., Есжанов Б.., Кобегенова С.С., Кожабаева Э.Б., Сапарғалиева Н.С., Кегенова Г.Б., Орманова Г.Ж., Шарахметов С.Е. Методическое пособие для проведения учебной практики по гидробиологии и ихтиологии " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2019-9 6 - стр.

6

Кожабаева Э. Б. Минсаринова Б.К., Есжанов Б.., Кобегенова С.С., Сапарғалиева Н.С., Кегенова Г.Б., Баймурзаев Н.Б., Орманова Г.Ж., Шарахметов С.Е. Методическое пособие для проведения учебной практики по гидробиологии и ихтиологии " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2019-9 6 - стр.

7

Кегенова Г. Б. Минсаринова Б.К., Есжанов Б.., Кобегенова С.С., Кожабаева Э.Б., Сапарғалиева Н.С., Баймурзаев Н.Б., Орманова Г.Ж., Шарахметов С.Е. Методическое пособие для проведения учебной практики по гидробиологии и ихтиологии " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2019-9 6 - стр.

8

Сапарғалиева Н. С. Минсаринова Б.К., Есжанов Б.., Кобегенова С.С., Кожабаева Э.Б., Кегенова Г.Б., Баймурзаев Н.Б., Орманова Г.Ж., Шарахметов С.Е. Методическое пособие для проведения учебной практики по гидробиологии и ихтиологии " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2019-9 6 - стр.

9

Кобегенова С. С. Минсаринова Б.К., Есжанов Б.., Кожабаева Э.Б., Сапарғалиева Н.С., Кегенова Г.Б., Баймурзаев Н.Б., Орманова Г.Ж., Шарахметов С.Е. Методическое пособие для проведения учебной практики по гидробиологии и ихтиологии " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2019-9 6 - стр.

10

Есжанов Б. Минсаринова Б.К., Кобегенова С.С., Кожабаева Э.Б., Сапарғалиева Н.С., Кегенова Г.Б., Баймурзаев Н.Б., Орманова Г.Ж., Шарахметов С.Е. Методическое пособие для проведения учебной практики по гидробиологии и ихтиологии " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2019-9 6 - стр.

11

Шарахметов С. Е. Минсаринова Б.К., Есжанов Б.., Кобегенова С.С., Кожабаева Э.Б., Сапарғалиева Н.С., Кегенова Г.Б., Баймурзаев Н.Б., Орманова Г.Ж. Методическое пособие для проведения учебной практики по гидробиологии и ихтиологии " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2019-9 6 - стр.

12

Шарахметов С. Е. Минсаринова Б.К., Есжанов Б.., Кобегенова С.С., Кожабаева Э.Б., Сапарғалиева Н.С., Кегенова Г.Б., Баймурзаев Н.Б., Орманова Г.Ж. ГИДРОБИОЛОГИЯ ЖӘНЕ ИХТИОЛОГИЯ БОЙЫНША ОҚУ ПРАКТИКАСЫН ЖҮРГІЗУГЕ АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ОҚУ ҚҰРАЛЫ "Қазақ университеті" 2016 - г. ISBN 978-601-04-1986-5 5 - стр.

13

Есжанов Б. Минсаринова Б.К., Кобегенова С.С., Кожабаева Э.Б., Сапарғалиева Н.С., Кегенова Г.Б., Баймурзаев Н.Б., Орманова Г.Ж., Шарахметов С.Е. ГИДРОБИОЛОГИЯ ЖӘНЕ ИХТИОЛОГИЯ БОЙЫНША ОҚУ ПРАКТИКАСЫН ЖҮРГІЗУГЕ АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ОҚУ ҚҰРАЛЫ "Қазақ университеті" 2016 - г. ISBN 978-601-04-1986-5 5 - стр.

14

Сапарғалиева Н. С. Минсаринова Б.К., Есжанов Б.., Кобегенова С.С., Кожабаева Э.Б., Кегенова Г.Б., Баймурзаев Н.Б., Орманова Г.Ж., Шарахметов С.Е. ГИДРОБИОЛОГИЯ ЖӘНЕ ИХТИОЛОГИЯ БОЙЫНША ОҚУ ПРАКТИКАСЫН ЖҮРГІЗУГЕ АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ОҚУ ҚҰРАЛЫ "Қазақ университеті" 2016 - г. ISBN 978-601-04-1986-5 5 - стр.

15

Кобегенова С. С. Минсаринова Б.К., Есжанов Б.., Кожабаева Э.Б., Сапарғалиева Н.С., Кегенова Г.Б., Баймурзаев Н.Б., Орманова Г.Ж., Шарахметов С.Е. ГИДРОБИОЛОГИЯ ЖӘНЕ ИХТИОЛОГИЯ БОЙЫНША ОҚУ ПРАКТИКАСЫН ЖҮРГІЗУГЕ АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ОҚУ ҚҰРАЛЫ "Қазақ университеті" 2016 - г. ISBN 978-601-04-1986-5 5 - стр.

16

Кегенова Г. Б. Минсаринова Б.К., Есжанов Б.., Кобегенова С.С., Кожабаева Э.Б., Сапарғалиева Н.С., Баймурзаев Н.Б., Орманова Г.Ж., Шарахметов С.Е. ГИДРОБИОЛОГИЯ ЖӘНЕ ИХТИОЛОГИЯ БОЙЫНША ОҚУ ПРАКТИКАСЫН ЖҮРГІЗУГЕ АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ОҚУ ҚҰРАЛЫ "Қазақ университеті" 2016 - г. ISBN 978-601-04-1986-5 5 - стр.

17

Кожабаева Э. Б. Минсаринова Б.К., Есжанов Б.., Кобегенова С.С., Сапарғалиева Н.С., Кегенова Г.Б., Баймурзаев Н.Б., Орманова Г.Ж., Шарахметов С.Е. ГИДРОБИОЛОГИЯ ЖӘНЕ ИХТИОЛОГИЯ БОЙЫНША ОҚУ ПРАКТИКАСЫН ЖҮРГІЗУГЕ АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ОҚУ ҚҰРАЛЫ "Қазақ университеті" 2016 - г. ISBN 978-601-04-1986-5 5 - стр.

18

Баймурзаев Н. Б. Минсаринова Б.К., Есжанов Б.., Кобегенова С.С., Кожабаева Э.Б., Сапарғалиева Н.С., Кегенова Г.Б., Орманова Г.Ж., Шарахметов С.Е. ГИДРОБИОЛОГИЯ ЖӘНЕ ИХТИОЛОГИЯ БОЙЫНША ОҚУ ПРАКТИКАСЫН ЖҮРГІЗУГЕ АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ОҚУ ҚҰРАЛЫ "Қазақ университеті" 2016 - г. ISBN 978-601-04-1986-5 5 - стр.

19

Баймурзаев Н. Б. Тыныбеков Б.М., Есжанов Б.. ЭКОЛОГИЯ ФАКУЛЬТАТИВТІК КУРС Жалпы білім беретін мектептің 9 сынып оқушыларына арналған жұмыс дәптері NCOC 2016 - г. ISBN 9786010415287 5 - стр.

20

Тыныбеков Б. М. Есжанов Б.., Баймурзаев Н.Б. ЭКОЛОГИЯ ФАКУЛЬТАТИВТІК КУРС Жалпы білім беретін мектептің 9 сынып оқушыларына арналған жұмыс дәптері NCOC 2016 - г. ISBN 9786010415287 5 - стр.

21

Есжанов Б. Тыныбеков Б.М., Баймурзаев Н.Б. ЭКОЛОГИЯ ФАКУЛЬТАТИВТІК КУРС Жалпы білім беретін мектептің 9 сынып оқушыларына арналған жұмыс дәптері NCOC 2016 - г. ISBN 9786010415287 5 - стр.

22

Канаев А. Т. БАЛЫҚТАРДЫҢ БИОАЛУАНТҮРЛІЛІГІ ЖӘНЕ БИОРЕСУРСТАРЫ " Қазақ университеті " 2016 - г. 26 - стр.

23

Шарахметов С. Е. Есжанов Б.., Сапарғалиева Н.С. Жалпы ихтиология практикум "Қазақ университеті" 2016 - г. ISBN 978-601-04-2052-6 12 - стр.

24

Сапарғалиева Н. С. Есжанов Б.., Шарахметов С.Е. Жалпы ихтиология практикум "Қазақ университеті" 2016 - г. ISBN 978-601-04-2052-6 12 - стр.

25

Есжанов Б. Сапарғалиева Н.С., Шарахметов С.Е. Жалпы ихтиология практикум "Қазақ университеті" 2016 - г. ISBN 978-601-04-2052-6 12 - стр.

26

Мамилов Н. Ш. Мамилов Н.Ш., Беккожаева Д.К., Салимбаева А.С. Ихтиофауна ГНПП «Алтын-Эмель» и прилежащих территорий// Труды ГНПП «Алтын-Эмель» - Алматы: ПРООН Казахстан, 2016. – Вып.2. – С.163-169 ПРООН Казахстан 2016 - г. 7 - стр.

27

Курманбаева М. С. Electrochemistry "Қыздар университеті" баспасы 2016 - г. ISBN 978-601-224-798-5 320 - стр.

28

Манкибаева С. А. Сапаров К.А. КЛЕТКАЛАР МЕН ҰЛПАЛАР БИОЛОГИЯСЫНА АРНАЛҒАН ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ САБАҚТАР " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2319-0 9 - стр.

29

Ахтаева Н. З. Назарбекова С.Т. Өсімдіктер әлемінің биологиялық алуантүрлілігі " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1468-6 18 - стр.

30

Назарбекова С. Т. Ахтаева Н.З. Өсімдіктер әлемінің биологиялық алуантүрлілігі " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1468-6 18 - стр.