Main / Oriental Studies / Деканат факультета востоковедения / Proceedings (theses, reports) in collections and materials of scientific conferences, symposia, seminars

Деканат факультета востоковедения

List of publications

Year of publication:

1

Амирбекова У. А. "Қазақ және парсы антропонимдерінің әлеуметтік уәжділігі" 2013 - г. 7 - стр.

2

Амирбекова У. А. Қазақ және парсы есімдерін қоюдағы негізгі уәжділік. 2013 - г. 8 - стр.

3

Амирбекова У. А. Қазақ және корей мифтеріндегі ұқсастықтар мен айырмашылықтар 2014 - г. 9 - стр.

4

Амирбекова У. А. Қазақ және парсы кісі есімдерін салғастырудағы лингвомәдени ерекшеліктер 2014 - г. 6 - стр.

5

Амирбекова У. А. Қазіргі корей әдебиетіндегі әйел жазушылар: Пак Вансо шығармашылығы 2013 - г. 7 - стр.

6

Амирбекова У. А. Бакалавриат сатысында қазақ тілін оқытудың модульді-құзіреттілік жолдары 2013 - г. 6 - стр.

7

Амирбекова У. А. Өнегелі ғұмыр иесі 2012 - г. 4 - стр.

8

Амирбекова У. А. ДӘРІС САБАҒЫНЫҢ МАҢЫЗДЫ БӨЛІГІ РЕТІНДЕГІ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 2018 - г. 7 - стр.

9

Белялова А. Е. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ПЕРЕВОДА КОРЕЙСКИХ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК НА КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК ПО ТЕМЕ «ОБУЧЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ» 2020 - г. 4 - стр.

10

Белялова А. Е. КОРЕЙ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫ АРАСЫНДАҒЫ «СУИЦИД» МӘСЕЛЕСІ МЕН ОНЫН СЕБЕПТЕРІ 2020 - г. 4 - стр.

11

Белялова А. Е. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЫ КОРЕИ 2014 - г. 4 - стр.