Main / Oriental Studies / Dean`s Office of the Faculty of Oriental Studies / Books, monographs

Dean`s Office of the Faculty of Oriental Studies

List of publications

Year of publication:

1

Амирбекова У. А. Minna no Nihongo I, II      みんなの     日本語   初級I翻訳・文法解説カザフ語版   Аударма және грамматикалық түсіндірме Қазақ университеті 2013 - г. 434 - стр.

2

Амирбекова У. А. Ежелден ХХ ғасырға дейінгі корей әдебиеті " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2823 228 - стр.