Main / Oriental Studies / Turksoy / Books, monographs

Turksoy

List of publications

Year of publication:

1

Ахметбекова А. К. Қазақ әдебиетіндегі сопылық поэзия Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 9965-29-758-4 19 - стр.

2

Теменова Г. К. Практикалық түрік тілі Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 9965-29-740-1 185 - стр.

3

Шадкам З. мәдениетаралық қарым қатынас(сөйлеу этикеті) Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 978-601-247-087-1 153 - стр.

4

Шадкам З. «Түрік тілінің ауызша және жазбаша практикалық курсы» (электронды оқу құралы)түрік тілінде. Қазақ университетi 2012 - г. 70 - стр.

5

Назарова А. Ж. Авакова Р.А., Теменова Г.К. Турецко-русский, русско-турецкий словарь лингвистических терминов (Қазақ университеті. Алматы. 2013 ж.) "Қазақ университеті" баспасы 2013 - г. ISBN 978-601-247-889 8 - стр.

6

Теменова Г. К. Авакова Р.А., Назарова А.Ж. Турецко-русский, русско-турецкий словарь лингвистических терминов (Қазақ университеті. Алматы. 2013 ж.) "Қазақ университеті" баспасы 2013 - г. ISBN 978-601-247-889 8 - стр.

7

Теменова Г. К. Қазақша-түрікше, түрікше-қазақша лингвистикалық терминдер сөздігінің (Қазақ университеті. Алматы. 2013 ж.) Қазақ университеті баспасы 2013 - г. ISBN 978-601-247-897 5 - стр.

8

Ахметбекова А. К. Тюркология LLL "Prosper Print" 2013 - г. ISBN 978-601-7340-42-1 41 - стр.

9

Назарова А. Ж. Түрік тілі (А1, А2, В1 деңгейі) " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0465-6 11 - стр.

10

Назарова А. Ж. Түрік тілі (С1, С2 деңгейі) " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0326-0 9 - стр.

11

Назарова А. Ж. Түрік тілі (В2 деңгейі) " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0304-8 7 - стр.

12

Назарова А. Ж. Қазақша-түрікше, түрікше-қазақша лингвистикалық терминдердің анықтамалық сөздігі " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-247-897-6 5 - стр.

13

Назарова А. Ж. Қазақша-түрікше, түрікше-қазақша қысқаша фразеологиялық сөздік " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0481-6 9 - стр.

14

Эгамбердиев М. Ш. Русификаторская политика Российской империи в Казахстане (вторая половина ХІХ - начало ХХ века) " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 1544-2256 9 - стр.

15

Назарова А. Ж. Түрік тілі (Бастапқы және негізгі деңгейі) " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0631-5 22 - стр.

16

Теменова Г. К. БАЗАЛЫҚ ШЫҒЫС ТІЛІ Түрік тілі А1, А2 деңгейі " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0632-2 12 - стр.

17

Ахметбекова А. К. Жанр хикая тюркских народов ИП Сагаутдинова 2014 - г. ISBN 978-9965-12-360-3 26 - стр.

18

Эгамбердиев М. Ш. Ресей империясының Қазақстандағы орыстандыру саясаты (ХІХ ғ. екінші жартысы - ХХ ғ. басы) " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1558-4 195 - стр.

19

Шадкам З. Қазақ-түрік сөз этиекетінің этномәдени аспектісі " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1372 234 - стр.

20

Эгамбердиев М. Ш. Anadolu Sohbet Gelenekleri ve Yaren Çankırı Karatekin Üniversitesi 2016 - г. ISBN 978-605-82910-1-0 18 - стр.

21

Ахметбекова А. К. Египетский диалект " Қазақ университеті " 2018 - г. 5 - стр.

22

Эгамбердиев М. Ш. Түркі халықтарының өзара ынтымақтастығының дамуы: тарихы және тарихнамасы (ХІХ ғасырдың соңы мен бүгінге дейінгі кезең) " Қазақ университеті " 2020 - г. 25 - стр.

23

Онгарова Е. М. ЕВРАЗИЙСКИЙ ОБЗОР 2019: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЕВРАЗИИ EURASIAN OUTLOOK 2020 - г. ISBN 978-601-7805-19-7 324 - стр.

24

Шадкам З. Введение в чагатайский язык " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-4398-3 106 - стр.