List of publications

1

Мұсалы Л. Ж. 3) А 13 Абай ілімін білу, түсіну және қолдану: ұжымдық монография / Жалпы редакциясын басқарған Ж. Дәдебаев; баспаға дайындағандар Л. Мұсалы, Б. Даутова. – Алматы: Қазақ университеті, 2023. – 277 б. ISBN 978-601-04-6087-4 Ж. Дәдебаев, Д. Ысқақұлы, Қ. Мәдібаева, С. Жусанбаева, Р. Әбдіқұлова, Л. Мұсалы, Б. Даутова

" Қазақ университеті " 2023 - г. ISBN 978-601-04-6087 16 - стр.

2

Есембеков Т. У.
Көркем мәтін теориясы мен поэтикасы

" Қазақ университеті " 2023 - г. ISBN 978-601-04- 0813-5 16 - стр.

3

Есембеков Т. У.
көркем шығарманы талдау әдістемесі

" Қазақ университеті " 2023 - г. ISBN 978-601-04-6466-7 16 - стр.

4

Есембеков Т. У.
аударматанудың заманауи үрдістері

" Қазақ университеті " 2023 - г. ISBN 978-601-04-6397-4 12 - стр.

5

Дадебаев Ж.
2023а Абай ілімін білу, түсіну және қолдану: ұжымдық монография

" Қазақ университеті " 2023 - г. ISBN 978-601-04-6087 17 - стр.

6

Дадебаев Ж.
2023 Абай ілімі. Оқу құралы

" Қазақ университеті " 2023 - г. ISBN 978-601-04-6142 16 - стр.

7

Дадебаев Ж.
2023 Абай ілімі. Дәрістер курсы

" Қазақ университеті " 2023 - г. ISBN 978-601-04-6099 12 - стр.

8

Дадебаев Ж.
Түрік дүниесінің дүлдүл тұлғалары. Оқу басылымы

" Қазақ университеті " 2023 - г. ISBN 978-601-04-6311 22 - стр.

9

Дадебаев Ж.
2023 Абай ілімі. Талдаулар...

"Алгорифм" ЖШС 2023 - г. ISBN 978-601-04-6087 20 - стр.

10

Дадебаев Ж.
2023а Менің университетім

" Қазақ университеті " 2023 - г. ISBN 978-601-04-6271 19 - стр.

11

Дадебаев Ж.
2023а Түрік дүниесінің дүлдүл тұлғалары

" Қазақ университеті " 2023 - г. ISBN 978-601-04-6311 22 - стр.

12

Дадебаев Ж.
2023а Қазақ әдебиетінің тарихы. Екінші бөлім.

" Қазақ университеті " 2023 - г. ISBN 978-601-04-6216 22 - стр.

13

Дадебаев Ж.
2023а Ғибратты ғұмыр

" Қазақ университеті " 2023 - г. ISBN 978-601-04-6536 20 - стр.

14

Дадебаев Ж.
2023 Абай ілімі. Мақалалар жинағы

" Қазақ университеті " 2023 - г. ISBN 978-601-04-6085 12 - стр.