List of publications

1

Дадебаев Ж.
2022-2023 оқу жылы. Абай ілімі. Оқу құралы https://abai.kaznu.kz/?p=5442

Абай институты 2022 - г. ISBN 978-601-04-6661-4 185 - стр.

2

Дадебаев Ж.
2022-2023 оқу жылы. Абай ілімін білудің, түсінудің және қолданудың ғылыми негіздері мен теориялық тетіктері. Ұжымдық екінші жинақ. https://abai.kaznu.kz/?p=5399

Абай институты 2022 - г. ISBN 978-601-04-6042-3 15 - стр.

3

Дадебаев Ж.
2022-2023 оқу жылы. Абайдың таксономиясы Білу, түсіну және қолдану. Ұжымдық монография https://abai.kaznu.kz/?p=5381

Абай институты 2022 - г. ISBN 978-601-04-6043 16 - стр.