List of publications

1

Жаугашева С. А.
Ядролық физика және элементтар бөлшектер физикасы: Кіріспе.1-бөлім Оқулық/ауд.

"Дәуір" ЖШС РПИК баспа үйі 2013 - г. ISBN 978-601-217-427-4 333 - стр.

2

Жаугашева С. А. Сайдуллаева Г.Г.
Ядролық реакциялар теориясы

Издательство КазНУ им. аль-Фараби "Казак университетi" 2013 - г. 64 - стр.

3

Сайдуллаева Г. Г. Жаугашева С.А.
Ядролық реакциялар теориясы

Издательство КазНУ им. аль-Фараби "Казак университетi" 2013 - г. 64 - стр.