Main / Law / Customs, Financial and Environmental Law / Books, monographs

Customs, Financial and Environmental Law

List of publications

Year of publication:

1

Жатканбаева А. Е. Айдарханова К.Н., Байдельдинов Д.Л., Алибеков С.Т. Правовое обеспечение таможенной логистики и околотаможенной инфраструктуры в условиях Таможенного Союза ЕАЭС " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3213-0 312 - стр.

2

Айдарханова К. Н. Жатканбаева А.Е., Байдельдинов Д.Л., Алибеков С.Т. Правовое обеспечение таможенной логистики и околотаможенной инфраструктуры в условиях Таможенного Союза ЕАЭС " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3213-0 312 - стр.

3

Байдельдинов Д. Л. Жатканбаева А.Е., Айдарханова К.Н., Алибеков С.Т. Правовое обеспечение таможенной логистики и околотаможенной инфраструктуры в условиях Таможенного Союза ЕАЭС " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3213-0 312 - стр.

4

Туякбаева Н. С. Организация Североатлантического договора в контексте международно-правового обеспечения безопасности. - Алматы: Қазақ университеті, 2018. - 163 с. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04 10 - стр.

5

Туякбаева Н. С. Айгаринова Г.Т., Кабанбаева Г.Б., Жатканбаева А.Е., Айдарханова К.Н., Байдельдинов Д.Л. Правовое обеспечение таможенной логистики и околотаможенной инфраструктуры в условиях таможенного союза ЕАЭС. Коллективная монография. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3213-0 19 - стр.

6

Айгаринова Г. Т. Кабанбаева Г.Б., Туякбаева Н.С., Жатканбаева А.Е., Айдарханова К.Н., Байдельдинов Д.Л. Правовое обеспечение таможенной логистики и околотаможенной инфраструктуры в условиях таможенного союза ЕАЭС. Коллективная монография. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3213-0 19 - стр.

7

Айдарханова К. Н. Айгаринова Г.Т., Кабанбаева Г.Б., Туякбаева Н.С., Жатканбаева А.Е., Байдельдинов Д.Л. Правовое обеспечение таможенной логистики и околотаможенной инфраструктуры в условиях таможенного союза ЕАЭС. Коллективная монография. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3213-0 19 - стр.

8

Жатканбаева А. Е. Айгаринова Г.Т., Кабанбаева Г.Б., Туякбаева Н.С., Айдарханова К.Н., Байдельдинов Д.Л. Правовое обеспечение таможенной логистики и околотаможенной инфраструктуры в условиях таможенного союза ЕАЭС. Коллективная монография. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3213-0 19 - стр.

9

Байдельдинов Д. Л. Айгаринова Г.Т., Кабанбаева Г.Б., Туякбаева Н.С., Жатканбаева А.Е., Айдарханова К.Н. Правовое обеспечение таможенной логистики и околотаможенной инфраструктуры в условиях таможенного союза ЕАЭС. Коллективная монография. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3213-0 19 - стр.

10

Джангабулова А. К. Ережепқызы Р.., Туякбаева Н.С. Қазақстан Республикасының жасыл экономикаға көшуі жөніндегі тұжырымдамасын жүзеге асыру аясында баламалы және жаңартылған энергетиканы пайдалануды құқықтық реттеу " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3064-8 8 - стр.

11

Ережепқызы Р. Джангабулова А.К., Туякбаева Н.С. Қазақстан Республикасының жасыл экономикаға көшуі жөніндегі тұжырымдамасын жүзеге асыру аясында баламалы және жаңартылған энергетиканы пайдалануды құқықтық реттеу " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3064-8 8 - стр.

12

Туякбаева Н. С. Джангабулова А.К., Ережепқызы Р.. Қазақстан Республикасының жасыл экономикаға көшуі жөніндегі тұжырымдамасын жүзеге асыру аясында баламалы және жаңартылған энергетиканы пайдалануды құқықтық реттеу " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3064-8 8 - стр.

13

Куаналиева Г. А. Мемлекеттің бюджет жүйесін құқықтық реттеу мәселелері: Монография / Г. А. Қуаналиева.- Алматы, 2018. - 136 бет. "Роза" баспалық-полиграфиялық қызмет көрсету орталығы 2018 - г. ISBN 978-601-7450201-9 8 - стр.