Main / Journalism / Print and electronic media / Books, monographs

Print and electronic media

List of publications

Year of publication:

1

Мусинова А. А. «Арт-журналистика Казахстана» " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3335 10 - стр.

2

Жаксылыкбаева Р. С. Жақсылықбаева Р.С. "Журналистің мәтін жазу машығы" " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3610-7 22 - стр.

3

Жаксылыкбаева Р. С. Жақсылықбаева Р.С. "Журналистің мәтін жазу машығы" " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3610-7 22 - стр.

4

Әбдіжәділқызы Ж. Тележурналистика " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN і8влт 978.601-04-361 10 - стр.

5

Әбдіжәділқызы Ж. Тележурналистика " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN і8влт 978.601-04-361 10 - стр.

6

Барлыбаева С. Х. Цифровая журналистика " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3448-6 10 - стр.

7

Барлыбаева С. Х. Цифровая журналистика " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3448-6 10 - стр.

8

Барлыбаева С. Х. The technology of preparing TV programms: Texbook. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3639-7 8 - стр.

9

Барлыбаева С. Х. The technology of preparing TV programms: Texbook. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3639-7 8 - стр.

10

Мектеп А. К. Жеті көсем " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 6010433746, 97860104 502 - стр.

11

Мектеп А. К. Жеті көсем " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 6010433746, 97860104 502 - стр.

12

Есхуатова Н. Б. Блоговая журналистика " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3525-4 11 - стр.

13

Есхуатова Н. Б. Блоговая журналистика " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3525-4 11 - стр.

14

Медеубек С. М. Журналистік шеберлік: таным мен талғам// 1-том " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 9786010436954 516 - стр.

15

Медеубек С. М. Журналистік шеберлік: таным мен талғам// 1-том " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 9786010436954 516 - стр.

16

Медеубек С. М. Журналистік шеберлік: таным мен талғам // 2-том " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978601043707 500 - стр.

17

Медеубек С. М. Журналистік шеберлік: таным мен талғам // 2-том " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978601043707 500 - стр.

18

Медеубек С. М. Басылымды редакторлық әзірлеу ерекшеліктері " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 9786010435094 204 - стр.

19

Медеубек С. М. Басылымды редакторлық әзірлеу ерекшеліктері " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 9786010435094 204 - стр.

20

Медеубек С. М. Замансөз: генезис және итипология " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 9786010436374 314 - стр.

21

Медеубек С. М. Замансөз: генезис және итипология " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 9786010436374 314 - стр.

22

Медеубек С. М. Кемел Тоқаев, "Өнегелі өмір" сериясы " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 9786010433625 401 - стр.

23

Медеубек С. М. Кемел Тоқаев, "Өнегелі өмір" сериясы " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 9786010433625 401 - стр.

24

Медеубек С. М. Алатауым менің " Қазақ университеті " 2018 - г. 210 - стр.

25

Медеубек С. М. Алатауым менің " Қазақ университеті " 2018 - г. 210 - стр.

26

Кабылгазина К. учебник " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN әож 654.19 (075.8) қ 17 - стр.

27

Кабылгазина К. учебник " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN әож 654.19 (075.8) қ 17 - стр.

28

Кабылгазина К. учебное пособие " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN әож 070 қбж 76.032 қ 13 - стр.

29

Кабылгазина К. учебное пособие " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN әож 070 қбж 76.032 қ 13 - стр.

30

Султанбаева Г. С. INTELLECTUAL CAPITAL AS THE BASIS OF KNOWLEDGE SOCIETY DEVELOPMENT " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3453-0 11 - стр.

31

Султанбаева Г. С. INTELLECTUAL CAPITAL AS THE BASIS OF KNOWLEDGE SOCIETY DEVELOPMENT " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3453-0 11 - стр.