Main / Philosophy and Political Science / Department of General and Applied Psychology / Books, monographs

Department of General and Applied Psychology

List of publications

Year of publication:

1

Қасен Г. А. Абдуллаева П.Т. Социально-психологическое консультирование в школе Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 9965-29-746-0 24 - стр.

2

Қасен Г. А. Кудайбергенова А.М. Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 978-601-247-335-3 10 - стр.

3

Қасен Г. А. Теория и методика преподавания психологических дисциплин в вузе Қазақ университетi 2014 - г. ISBN 978-601-247-239-4 12 - стр.

4

Қасен Г. А. Мукашева А.Б. Педагогическая практика в магистратуре Қазақ университетi 2011 - г. 3 - стр.

5

Садвакасова З. М. Педагогический менеджмент. Учебное пособие. 2-е изд.доп. - Алматы, 2012.- 144 с. ИП Волкова Н.А. 2012 - г. ISBN 978-601-247-233 9 - стр.

6

Садвакасова З. М. Садвакасова З.М. Дидактические средства обучения: Методическое пособие.- Алматы, 2012. – 83 с. ИП Волкова Н.А. 2012 - г. ISBN 978-601-247-467 5 - стр.

7

Садвакасова З. М. В.Т. Тихомирова, З.М. Садвакасова. А.Б. Мұқашева, Н.К. Сатыбалдина, Ұ.Б. Төлешова Мектептегі студенттердің педагогикалық практикасы ЖОО студенттеріне арналған оқу-әдістемелік құралы. / Жалпы редакцияны басқарған Ұ.Б. Төлешова – Алматы, 2012.- 108 бет. ИП Волкова Н.А. 2012 - г. ISBN 9965-688-80- x 6 - стр.

8

Мынбаева А. К. Ахметова Г.К., Алгожаева Н.С. Әлемдік педагогикалық ой-сана. 10 томдық. – Алматы, 2011. ХХ ғ.екінші жартысындағы әлемдік ғұламалардың еңбектері мен ой-пікірлері / Жетекшісі – Г.К. Ахметова. - 7 т. – 328 б. 7 т.редакциялық алқасы. 11 – 28 с. Таймас 2011 - г. 20 - стр.

9

Мынбаева А. К. Проектирование образовательных программ. Сравнительное образование: Монография. - – Алматы: Қазақ университеті, 2011. – 123 с. Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 978-601-247-363-6 7 - стр.

10

Садвакасова З. М. Искусство преподавания: концепции, инновационные методы обучения. – Уч.пос. Алматы, 2-е изд, 2012. – 220 с. (в соавторстве с Мынбаевой А.К.) ИП Волкова Н.А. 2012 - г. ISBN 978-601-247-162 14 - стр.

11

Аймаганбетова О. Х. Сборник тестовых методик по нравственно-духовному развитию личности. НН Бобек 2012 - г. 160 - стр.

12

Мынбаева А. К. Алгожаева Н.С., Толешова У.Б., Қасен Г.А. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіндегі педагогика ғылымы: тарих және қазіргі заман: кафедрасына 70 жыл.–Алматы: Қазақ университеті, 2011-64 б. Қазақ университетi 2011 - г. 4 - стр.

13

Қасен Г. А. Алгожаева Н.С., Толешова У.Б., Мынбаева А.К. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіндегі педагогика ғылымы: тарих және қазіргі заман: кафедрасына 70 жыл.–Алматы: Қазақ университеті, 2011-64 б. Қазақ университетi 2011 - г. 4 - стр.

14

Мынбаева А. К. Современные концепции образования: Учебное пособие /Рекомендовано РИСО, УМС РУМС на базе КазНПУ им. Абая. - Алматы: Қазақ университеті, 2012. - 205 с. "Қазақуниверситеті" 2012 - г. 12 - стр.

15

Мынбаева А. К. Алгожаева Н.С., Толешова У.Б. Бәшірова Жамал Рақымқызы: биоблиографиялық көрсеткіш "Қазақуниверситеті" 2012 - г. 2 - стр.

16

Калымбетова Э. К. Әлеуметтік психология "Қазақуниверситеті" 2012 - г. 85 - стр.

17

Токсанбаева Н. К. Джакупов С.М. Психологияны оқыту әдістемесі: оқу құралы Алла Прима 2012 - г. ISBN 978-601-247-462-6 9 - стр.

18

Кабакова М. П. Психология семьи и брака: теория и практика. – Saarbrucken, Deutschland: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, 2012. – 160 с., 10 п.л. LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG 2012 - г. 10 - стр.

19

Бердибаева С. К. С.Қ. Бердібаева «Эксперименттік психология және математикалық – психология»-Оқу құралы.-2012 ж. Әл Фараби атындағы ҚазҰУ «Қазақ университеті» баспасы.- РОӘС -РУМС ұсынды Қазақ университетi 2012 - г. ISBN 3.0 166 - стр.

20

Бердибаева С. К. С.Қ. Бердібаева- Айтыс өнерінің этнопсихологиясы Алматы, 2012-«Алла Прима» баспасы Қазақ университетi 2012 - г. ISBN 978-601-226-015-1 154 - стр.

21

Жубаназарова Н. С. ПЕдагогика, Әлеуметтік педагогика, өзін-өзі тану құралы Алматы: Қазақ университеті 2012 - г. ISBN 978-601-224-039-9 10 - стр.

22

Ахтаева Н. С. «Теория и практика психологической подготовки преподавателя вуза» КазНПУ им. Абая «Ұлағат» 2011 - г. ISBN 978-601-232-586-7 327 - стр.

23

Ахтаева Н. С. «Психологическая служба в школе» "Қазақ университеті" 2011 - г. ISBN 9965-29-678-2 278 - стр.

24

Ахтаева Н. С. «Психологическая служба в школе» "BOOK PLUS" 2012 - г. ISBN 9965-29-678-2 268 - стр.

25

Токсанбаева Н. К. Тұлғаның психологиялық диагностикасы "Дарын" республикалық ғылыми - практикалық орталығы 2012 - г. ISBN 9905-522-08-1 148 - стр.

26

Токсанбаева Н. К. Дарындылықтың психологиялық диагностикасы (әдістемелер жинағы) "Дарын" республикалық ғылыми - практикалық орталығы 2012 - г. ISBN 9965-522-35-9 216 - стр.

27

Ташимова Ф. С. Психологический анализ субъектной детерминации смыслов "Қазақ университеті" баспасы 2011 - г. ISBN 9965-29-730-4 287 - стр.

28

Ташимова Ф. С. Психологические основы процесса смыслообразования "Қазақ университеті" баспасы 2011 - г. ISBN 9965-29-751-7 167 - стр.

29

Жубаназарова Н. С. Дарындылықтың психологиялқы диагностикасы Дарындылықтың психологиялық диагностикасы 2012 - г. ISBN 9965-522-35-9 216 - стр.

30

Ташимова Ф. С. 1. Ташимова Ф.С., Ризулла А.Р. К проблеме смыслообразования субъекта как многоликого мира. Saarbrucken, Deutschland: LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, Germany, 2012. – 385 с. ISBN: 978-3-659-15153-8 lAP LAMBERT Acfdemic Publishing 2012 - г. 24 - стр.

31

Садвакасова З. М. Садвакасова З.М., Касен Г.А., Айтбаева А.Б., Мынбаева А.К. Психолого-педагогические основы диагностики и предупреждения суицидального поведения школьников. – Алматы: Казак университеты, 2012.-284с. Казак университеты 2012 - г. 284 - стр.

32

Ахтаева Н. С. Білім берудегі практикалық психология: оқу құралы. Қазақ университеті 2013 - г. 250 - стр.

33

Ахтаева Н. С. Элекронный учебник «Бақару психологиясы». "Алла Прима" 2016 - г. 230 - стр.

34

Лиясова А. А. Әлеуметтік-психологиялық тренинг негіздері. "Алла Прима" 2011 - г. ISBN 9965-453-59-4 137 - стр.

35

Лиясова А. А. Психологиялық тренинг технологиясына кіріспе "Алла Прима" 2011 - г. ISBN 9965-453-70-5 237 - стр.

36

Ташимова Ф. С. Субъектің мағына құру процессіндегі механизімдері және қайнар көздері» Оқұ-құралы. Алматы 2013. Қазақ университеті 2013 - г. ISBN 978-601-247-868-6 15 - стр.

37

Жубаназарова Н. С. Жас ерекшелік психологиясы "Алла Прима" 2012 - г. ISBN 978-601-80305-0-5 17 - стр.

38

Жубаназарова Н. С. Денсаулық психологиясы "Қазақ университеті" баспасы 2013 - г. 10 - стр.

39

Жубаназарова Н. С. Жас ерекшелік психологиясы "Қазақ университеті" баспасы 2013 - г. 17 - стр.

40

Мынбаева А. К. Тесты по оценке интеллекта и познавательных процессов студентов и магистрантов | Авторы-составители Авторы-составители Мынбаева А.К., Вишневская А.В. - Алматы: Қазақ университеті, 2013. – 120 с. "Қазақ университеті" 2013 - г. 8 - стр.