Main / Biology and Biotechnology / Books, monographs

Biology and Biotechnology

List of publications.

Year of publication:

1

Бактыбаева Л. К. Иммунология бойынша зертханалық практикум Қазақ университеті 2014 - г. ISBN 978-601-04-0315-4 61 - стр.

2

Турашева С. К. Book "Mutagenesis: exploring genetic diversity of crops". Kenzhebaeva S., Turasheva S., Doktyrbay G., Buerstmayr H., Atabaeva S., Alybaeva R. Chapter 12: "Screening of mutant wheat lines to resistance for Fusarium head blight and using SSR markers for detecting DNA polymorphisms". Edited by: N.B.Tomlekova, M.I.Kozgar, Wagenin gen Academic Publishers. 2014 - г. ISBN 10.3920/978-90-8686- 12 - стр.

3

Заядан Б. К. Экологиялық биотехнология " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0316-1 316 - стр.

4

Турашева С. К. Тұрашева С.К., Оразова С.Б., Уәлиханова Г.Ж. "Биотехнология негіздері: өсімдіктер биотехнологиясы" пәні бойынша студенттердің өзіндік жұмыстарына арналған оқу-әдістемелік құрал. - Алматы: Қазақ университеті, 2014. - 190 бет (11,87 б.т.) ISBN 978-601-04-0676-6 " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0676-6 11 - стр.

5

Турашева С. К. Турашева С.К., Оразова С.Б., Валиханова Г.Ж. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы студентов по дисциплине "Основы биотехнологии: биотехнология растений". -Алматы: Қазақ университеті, 2014. - 258 с. (16,12 п.л.) ISBN 978-601-04-0692-6 " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0692-6 16 - стр.

6

Есжанов Б. Зоология.Омыртқалылар зоологиясы 2 бөлім " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0517-2 29 - стр.

7

Есжанов Б. Экология NCPOC 2014 - г. ISBN 978-601-05-3026-0 7 - стр.

8

Есжанов Б. Экология NCPOC 2014 - г. ISBN 978-601-06-3028-4 7 - стр.

9

Есжанов Б. Экология NCPOC 2014 - г. ISBN 978-601-06-3027-7 5 - стр.

10

Шалгимбаева С. М. Омыртқасыздар зоологиясы " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN әож 59(075,8) кбж 2 17 - стр.

11

Мухитдинов Н. Состояние ценопопуляций редкого и эндемичного вида Berberis iliensis LAP LAMBERT Academic publishing 2014 - г. ISBN 978-3-659-53733-2 25 - стр.

12

Омирбекова Н. Ж. Жалпы Генетика бойынша кіші практикум " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0854-8 4 - стр.

13

Сапарғалиева Н. С. Зоология: екі бөлімді оқулық. Омыртқалылар зоологиясы. 2 - бөлім. " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0517-2 29 - стр.

14

Айташева З. Г. Guidebook to signal interactions in plants " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0659-9 12 - стр.

15

Аблайханова Н. Т. Экология 8 сынып оқушыларына арналған жұмыс дәптері NCPOC 2014 - г. ISBN 978-601-06-3027-7 76 - стр.

16

Аблайханова Н. Т. Экология 8 сынып оқушыларына арналған оқ NCPOC 2014 - г. ISBN 978-601-06-3027-7 76 - стр.

17

Торманов Н. Атанбаева Г.К. Адам және жануарлар физиологиясы " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0564-6 158 - стр.

18

Атанбаева Г. К. Торманов Н.. Адам және жануарлар физиологиясы " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0564-6 158 - стр.

19

Уршеева Б. И. "Биологияны оқытудың әдісемесінен оқу-әдістемелік кешеннің нұсқауы" " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0906-4 186 - стр.

20

Уршеева Б. И. Торманов Н.. Биологияны оқытудың инновациялық әдістемесінен оқу-әдістемелік кешенінің нұсқауы " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0906-4 186 - стр.

21

Торманов Н. Уршеева Б.И. Биологияны оқытудың инновациялық әдістемесінен оқу-әдістемелік кешенінің нұсқауы " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0906-4 186 - стр.

22

Баймурзаев Н. Б. Омыртқасыздар зоологиясы " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 7548 146 - стр.

23

Баймурзаев Н. Б. Сатыбалдиева Г.К., Орманова Г.Ж. ОМЫРТҚАСЫЗДАР ЗООЛОГИЯСЫ (практикум) " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0904-0 148 - стр.

24

Есжанов Б. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік .Биология "КАЗақпарат" 2014 - г. 33 - стр.

25

Нурмаханова А. С. Бөлме өсімдіктері Г. Қ. Сатыбалдиева, С.С. Айдосова, А.С.Нурмаханова, А.Б. Бегенов, Б.М. Тыныбеков, М.А. Нұртаева " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0893-7 153 - стр.

26

Абидкулова К. Т. Эфирные масла жимолости TST Company 2014 - г. ISBN 978-601-7343-03-3 29 - стр.

27

Есжанов Б. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. Экология "ҚАЗақпарат" 2014 - г. ISBN 978-601-03-0318-8; 9 32 - стр.

28

Ережепов А. 1. Mary K.Campbell, Shawn O.Farrell. Biochemistry. Brooks/Cole, Cengage Learning, 2012. Биохимия, т. 2 (оқулық, ағылшын тілінен қазақ тіліне аударғандар: Ережепов А.Е., Ережепов Д.А.), ҚР БҒМ, ҚР ЖОО қауымдастығы, Алматы, 2014, 558 б. ҚР ЖОО қауымдастығы. Полиграф ЖШС баспасы 2014 - г. ISBN 978-601-7427-60-3; 33 - стр.

29

Тыныбеков Б. М. Жалпы білім беретін мектептің 8 сынып оқушыларын оқытатын мұғалімдерге арналған оқу құралы. NCOC 2014 - г. 104 - стр.

30

Тыныбеков Б. М. Жалпы білім беретін мектептің 8 сынып оқушыларына арналған оқу құралы. NCOC 2014 - г. 108 - стр.

31

Тыныбеков Б. М. Жалпы білім беретін мектептің 8 сынып оқушыларына арналған жұмыс дәптері NCOC 2014 - г. 76 - стр.

32

Тыныбеков Б. М. Бөлме өсімдіктері " Қазақ университеті " 2014 - г. 157 - стр.

33

Кирбаева Д. К. Тыныбеков Б.М., Есжанов Б.., Аблайханова Н.Т., Баймурзаев Н.Б. Жалпы білім беретін мектептердің 8-сынып оқушыларына арналған оқу құралы» Экология: факультативті курс. Жалпы білім беретін мектептердің 8-сынып оқушылары 2014 - г. 200 - стр.

34

Баймурзаев Н. Б. Тыныбеков Б.М., Есжанов Б.., Аблайханова Н.Т., Кирбаева Д.К. Жалпы білім беретін мектептердің 8-сынып оқушыларына арналған оқу құралы» Экология: факультативті курс. Жалпы білім беретін мектептердің 8-сынып оқушылары 2014 - г. 200 - стр.

35

Тыныбеков Б. М. Есжанов Б.., Аблайханова Н.Т., Баймурзаев Н.Б., Кирбаева Д.К. Жалпы білім беретін мектептердің 8-сынып оқушыларына арналған оқу құралы» Экология: факультативті курс. Жалпы білім беретін мектептердің 8-сынып оқушылары 2014 - г. 200 - стр.

36

Есжанов Б. Тыныбеков Б.М., Аблайханова Н.Т., Баймурзаев Н.Б., Кирбаева Д.К. Жалпы білім беретін мектептердің 8-сынып оқушыларына арналған оқу құралы» Экология: факультативті курс. Жалпы білім беретін мектептердің 8-сынып оқушылары 2014 - г. 200 - стр.

37

Аблайханова Н. Т. Тыныбеков Б.М., Есжанов Б.., Баймурзаев Н.Б., Кирбаева Д.К. Жалпы білім беретін мектептердің 8-сынып оқушыларына арналған оқу құралы» Экология: факультативті курс. Жалпы білім беретін мектептердің 8-сынып оқушылары 2014 - г. 200 - стр.

38

Аблайханова Н. Т. Тыныбеков Б.М., Есжанов Б.., Баймурзаев Н.Б. Жалпы білім беретін мектептердің 8-сынып оқушыларын оқытатын мұғалімдерге арналған әдістемелік құралы Экология: факультативті курс. Жалпы білім беретін мектептердің 8-сынып оқушылары 2014 - г. 200 - стр.

39

Есжанов Б. Тыныбеков Б.М., Аблайханова Н.Т., Баймурзаев Н.Б. Жалпы білім беретін мектептердің 8-сынып оқушыларын оқытатын мұғалімдерге арналған әдістемелік құралы Экология: факультативті курс. Жалпы білім беретін мектептердің 8-сынып оқушылары 2014 - г. 200 - стр.

40

Тыныбеков Б. М. Есжанов Б.., Аблайханова Н.Т., Баймурзаев Н.Б. Жалпы білім беретін мектептердің 8-сынып оқушыларын оқытатын мұғалімдерге арналған әдістемелік құралы Экология: факультативті курс. Жалпы білім беретін мектептердің 8-сынып оқушылары 2014 - г. 200 - стр.