Main / Law / Science articles

Law

List of publications.

Year of publication:

41

Атаханова С. К. Ecological Interstate Systems as an Object of Legal Research Journal of Environmental Accounting and Management 0 - г. 0 - стр.

42

Атаханова С. К. Ecological Interstate Systems as an Object of Legal Research Journal of Environmental Accounting and Management 0 - г. 0 - стр.

43

Урисбаева А. А. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МЕН ДҮНИЕ ЖҮЗІ МЕМЛЕКЕТТЕРІНДЕ АГЕНТТІК ШАРТЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕЛУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 0 - г. 0 - стр.

44

Урисбаева А. А. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МЕН ДҮНИЕ ЖҮЗІ МЕМЛЕКЕТТЕРІНДЕ АГЕНТТІК ШАРТЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕЛУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 0 - г. 0 - стр.

45

Урисбаева А. А. The legal basis for the conciliatory procedure "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 0 - г. 0 - стр.

46

Урисбаева А. А. The legal basis for the conciliatory procedure "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 0 - г. 0 - стр.

47

Даубасова С. Ш. Криминалистическая методика расследования экологических преступлений «Наука и жизнь Казахстана» 0 - г. 0 - стр.

48

Даубасова С. Ш. Криминалистическая методика расследования экологических преступлений «Наука и жизнь Казахстана» 0 - г. 0 - стр.

49

Даубасова С. Ш. Теория и практика проведения осмотра места происшествия «Наука и жизнь Казахстана» 0 - г. 0 - стр.

50

Даубасова С. Ш. Теория и практика проведения осмотра места происшествия «Наука и жизнь Казахстана» 0 - г. 0 - стр.

51

Даубасова С. Ш. Особенности расследования экологических преступлений «Наука и жизнь Казахстана» 0 - г. 0 - стр.

52

Даубасова С. Ш. Особенности расследования экологических преступлений «Наука и жизнь Казахстана» 0 - г. 0 - стр.

53

Даубасова С. Ш. Некоторые особености проведения допроса «Наука и жизнь Казахстана» 0 - г. 0 - стр.

54

Даубасова С. Ш. Некоторые особености проведения допроса «Наука и жизнь Казахстана» 0 - г. 0 - стр.

55

Даубасова С. Ш. Экологиялық қылмыстарды сотқа дейінгі тергеудің ерекшеліктері «Наука и жизнь Казахстана» 0 - г. 0 - стр.

56

Даубасова С. Ш. Экологиялық қылмыстарды сотқа дейінгі тергеудің ерекшеліктері «Наука и жизнь Казахстана» 0 - г. 0 - стр.

57

Даубасова С. Ш. Экологиялық қылмыстық құқықбұзушылықтарды ашу барысында қолданатын сот сараптамаларының кейбір мәселелері «Наука и жизнь Казахстана» 0 - г. 0 - стр.

58

Даубасова С. Ш. Экологиялық қылмыстық құқықбұзушылықтарды ашу барысында қолданатын сот сараптамаларының кейбір мәселелері «Наука и жизнь Казахстана» 0 - г. 0 - стр.

59

Тыныбеков С. Problematic aspects of international standards regulating human rights to health and medical care Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues 0 - г. 0 - стр.

60

Тыныбеков С. Problematic aspects of international standards regulating human rights to health and medical care Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues 0 - г. 0 - стр.

61

Таусогарова А. К. Газетные заголовки как языковой фактор формирования этнических стереотипов 3 3L: Language, Linguistics, Literature - The southeast Asian journal of English studies 0 - г. 0 - стр.

62

Таусогарова А. К. Газетные заголовки как языковой фактор формирования этнических стереотипов 3 3L: Language, Linguistics, Literature - The southeast Asian journal of English studies 0 - г. 0 - стр.

63

Аратұлы Қ. Economic crime is a modern problem. «НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА» 0 - г. 0 - стр.

64

Аратұлы Қ. Economic crime is a modern problem. «НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА» 0 - г. 0 - стр.

65

Аратұлы Қ. Factors contributing to commit economic crimes «НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА» 0 - г. 0 - стр.

66

Аратұлы Қ. Factors contributing to commit economic crimes «НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА» 0 - г. 0 - стр.

67

Аратұлы Қ. Қазақстан Республикасындағы пробация қызметінің кейбір проблемалары «НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА» 0 - г. 0 - стр.

68

Аратұлы Қ. Қазақстан Республикасындағы пробация қызметінің кейбір проблемалары «НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА» 0 - г. 0 - стр.

69

Аратұлы Қ. Қоғамдық жұмыстар түріндегі қылмыстық жазаны қолданудың шетелдік тәжірибесі «НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА» 0 - г. 0 - стр.

70

Аратұлы Қ. Қоғамдық жұмыстар түріндегі қылмыстық жазаны қолданудың шетелдік тәжірибесі «НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА» 0 - г. 0 - стр.

71

Шарипова А. Б. Состязательность как историческая форма уголовного судопроизводства «НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА» 0 - г. 0 - стр.

72

Шарипова А. Б. Роль государственного обвинителя при допросе. «НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА» 0 - г. 0 - стр.

73

Умбетов М. Н. "Қорғаушы мен сотталушының қорғауды жүзеге асыру процесіндегі өзара қатынасы" Қазақстаның ғылымы мен өмірі 0 - г. 0 - стр.

74

Умбетов М. Н. "Қорғаушы мен сотталушының қорғауды жүзеге асыру процесіндегі өзара қатынасы" Қазақстаның ғылымы мен өмірі 0 - г. 0 - стр.

75

Умбетов М. Н. Күдіктінің aдвокaттaн білікті зaң көмегін aлу құқығы Қазақстанның ғылымы мен өмірі 0 - г. 0 - стр.

76

Умбетов М. Н. Күдіктінің aдвокaттaн білікті зaң көмегін aлу құқығы Қазақстанның ғылымы мен өмірі 0 - г. 0 - стр.

77

Абайдельдинов Т. М. Некоторые вопросы трудовой миграции в Республике Казахстан Вестник КазНУ. Серия юридическая. 0 - г. 0 - стр.

78

Абайдельдинов Т. М. Некоторые вопросы трудовой миграции в Республике Казахстан Вестник КазНУ. Серия юридическая. 0 - г. 0 - стр.

79

Баймаханова Д. М. Liability for Violations of Land Legislation Journal Of Legal, Ethical and Regulatory Issues (USA), ISSN 1544-0044, CiteScore 0,26. 0 - г. 0 - стр.

80

Туякбаева Н. С. Liability for Violations of Land Legislation Journal Of Legal, Ethical and Regulatory Issues (USA), ISSN 1544-0044, CiteScore 0,26. 0 - г. 0 - стр.