Main / Oriental Studies / Science articles

Oriental Studies

List of publications.

Year of publication:

1

Ақын Б. Қ. Жапонияда неолибералды идея тұжырымдамасының қалыптасуындағы кейбір қырлар ҚазҰУ Хабаршысы Шығыстану сериясы 0 - г. 0 - стр.