Main / Mechanics and Mathematics / Books, monographs

Mechanics and Mathematics

List of publications.

Year of publication:

1

Тапеева С. К. Ықтималдықтар теориясының шектік теоремалары " Қазақ университеті " 2010 - г. ISBN 9965-29-512-3 295 - стр.

2

Сулейменова З. И. ықтималдықтар теориясының шектік теоремалары " Қазақ университеті " 2010 - г. ISBN 9965-29-512-3 296 - стр.

3

Кушербаева У. Р. Несобственные интегралы " Қазақ университеті " 2010 - г. ISBN 9965-29-511-5 6 - стр.

4

Бектемесов М. А. Фракталдар. Орнықтылық және жинақтылық Алматы, КазНПУ им. Абая 2010 - г. 106 - стр.

5

Бектемесов М. А. Кері және қисынды емес есептерді шешу әдістері Алматы, КазНПУ им. Абая 2010 - г. 106 - стр.

6

Жилисбаева К. С. Елгондина М.., Ракишева З.Б. Тесты по теоретической механике " Қазақ университеті " 2010 - г. ISBN 9965-30-986-8 93 - стр.

7

Ракишева З. Б. Елгондина М.., Жилисбаева К.С. Тесты по теоретической механике " Қазақ университеті " 2010 - г. ISBN 9965-30-986-8 93 - стр.