List of publications

1

Оразақынқызы Ф. THEORY AND PRACTICE OF FOREIGN LANGUAGE SPECIALISTS COMPETENCE FORMATION

Premier 2019 - г. ISBN 978-3-903197-54-1 226 - стр.

2

Оразақынқызы Ф. THEORY AND PRACTICE OF PEDAGOGICAL MASTERING

THEORY AND PRACTICE OF PEDAGOGICAL MASTERING 2019 - г. ISBN 978-3-903197-53-4 263 - стр.

3

Абдуракын Н. Қазақ және әлем тілдері мақал-мәтелдері

" Dala Print" ЖШС 2019 - г. ISBN 978-601-7809-03-4 670 - стр.

4

Алдабек Н. Ә. Всемирная история 8-9 класс 1 часть

- Алматы, Мектеп 2019 - г. ISBN 978-601-07-1086-3 217 - стр.

5

Алдабек Н. Ә. Всемирная история 8-9 класс 1 часть

- Алматы, Мектеп 2019 - г. ISBN 978-601-07-1086-3 217 - стр.

6

Алдабек Н. Ә. Всемирная история 8-9 класс 2 часть

- Алматы, Мектеп 2019 - г. ISBN 978-601-07-1087-0 217 - стр.

7

Алдабек Н. Ә. Всемирная история 8-9 класс 2 часть

- Алматы, Мектеп 2019 - г. ISBN 978-601-07-1087-0 217 - стр.

8

Алдабек Н. Ә. Дүниежузі тарихы 8-9 сынып 1 бөлімі

- Алматы, Мектеп 2019 - г. ISBN 978-601-07-1084-9 217 - стр.

9

Алдабек Н. Ә. Дүниежузі тарихы 8-9 сынып 1 бөлімі

- Алматы, Мектеп 2019 - г. ISBN 978-601-07-1084-9 217 - стр.

10

Алдабек Н. Ә. Дүниежузі тарихы 8-9 сынып 2 бөлімі

- Алматы, Мектеп 2019 - г. ISBN 978-601-07-1085-6 217 - стр.

11

Алдабек Н. Ә. Дүниежузі тарихы 8-9 сынып 2 бөлімі

- Алматы, Мектеп 2019 - г. ISBN 978-601-07-1085-6 217 - стр.