Main / Philosophy and Political Science / Деканат факультета философии и политологии / Proceedings (theses, reports) in collections and materials of scientific conferences, symposia, seminars

Деканат факультета философии и политологии

List of publications

Year of publication:

1

Омирбекова А. О. Ата заңның сақталу негізі – ұлттық өзіндік сана 2011 - г. 5 - стр.

2

Омирбекова А. О. Ұлттық өзіндік сана қазіргі Қазақстандық даму негізі 2011 - г. 5 - стр.

3

Омирбекова А. О. Қазақстан имиджінің қалыптасуындағы ұлттық өзіндік сананың мәні 2011 - г. 5 - стр.

4

Омирбекова А. О. Өмірбекова А.Ө., Аликбаева М.Б. ҚАЗАҚ ЕЛІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ САНАННЫҢ РӨЛІ ҚАЗАҚ ЕЛІ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ПАТРИОТИЗМ, АЗАМАТТЫҚ САНАНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ЖОЛДАРЫ // «Бар қазақ - бір қазақ: діни-мәдени аспектілері» және «Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар және олардың қазақ қоғамын әлеуметтік-мәдени модернизациялаудағы р 2011 - г. 5 - стр.

5

Омирбекова А. О. 2 Өмірбекова Ә.Ө. ҚҰҚЫҚТЫҚ ТӘРБИЕДЕГІ ӨЗІНДІК САНАНЫҢ РӨЛІ // ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ КОНСТИТУЦИЯСЫ – ЖАЛПЫҒА ОРТАҚ ЕҢБЕК ҚОҒАМЫНЫҢ ҚҰРЫЛУЫНЫҢ САЯСИ-ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗІ «Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар және олардың қазақ қоғамын әлеуметтік-мәдени модернизациялаудағы рөлі» және «Бар қазақ - бір қазақ: діни-мәдени аспект 2011 - г. 5 - стр.

6

Омирбекова А. О. Әл-фараби шығармаларындағы «музыкалық ой» мәселесі // Шығыс пен батыстың әлеуметтік-мәдени өлшеміндегі әл-Фараби шығармашылығы: «әл-Фараби журналының онжылдығына». Халықаралық дөңгелек үстел материалдары. (соавторлықта Өмірбекова А.Ө. Жаназарова Д.) 2011 - г. 5 - стр.

7

Омирбекова А. О. Өркениетті қоғам құрудағы ұлттық өзіндік сананың рөлі // Материалы международной научно-практической конференции на тему «Роль медиакультуры в повышении интеллектуального потенциала Казахстана», посвященной 20-летию государственных символов Республики Казахстан Алматы, 9 ноября 2012 года 2011 - г. 5 - стр.