Басты бет / Заң / Ғылыми мақалалар

Заң

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

2281

Смагулова Д. С. Environmental information problems and prospects STŘEDOEVROPSKÝ VĔSTNĺK PRO VĔDU AVÝZKUM 0 - г. 0 - стр.

2282

Смагулова Д. С. Budget law of Kazakhstan as the main instituye of financial law STŘEDOEVROPSKÝ VĔSTNĺK PRO VĔDU AVÝZKUM 0 - г. 0 - стр.

2283

Смагулова Д. С. Protection of property rights STŘEDOEVROPSKÝ VĔSTNĺK PRO VĔDU AVÝZKUM 0 - г. 0 - стр.

2284

Смагулова Д. С. Criminal procedure STŘEDOEVROPSKÝ VĔSTNĺK PRO VĔDU AVÝZKUM 0 - г. 0 - стр.

2285

Тлепбергенов О. Н. Қылмыстық саясат, құқықтық даму: жағдайы мен болашағы Вестник КазНУ 0 - г. 0 - стр.

2286

Тлепбергенов О. Н. Қылмыстық саясат, құқықтық даму: жағдайы мен болашағы Вестник КазНУ 0 - г. 0 - стр.

2287

Карагусов Ф. С. Развитие правового института ценных бумаг в нормах гражданского кодекса Республики Казахстан. Гражданский кодекс Республики Молдова: 10 лет действия, резервы и перспективы развития 0 - г. 0 - стр.

2288

Карагусов Ф. С. Развитие правового института ценных бумаг в нормах гражданского кодекса Республики Казахстан. Гражданский кодекс Республики Молдова: 10 лет действия, резервы и перспективы развития 0 - г. 0 - стр.

2289

Тлепбергенов О. Н. Қылмыстық саясаттың ұлттық сапаны көтерудегі маңызы Вестник КазНУ 0 - г. 0 - стр.

2290

Тлепбергенов О. Н. Қылмыстық саясаттың ұлттық сапаны көтерудегі маңызы Вестник КазНУ 0 - г. 0 - стр.

2291

Джангабулова А. К. Problems of legal regulation of environmental protection of Aral’s region STUDIA PRAWNICZE KUL 2 (66) 2016 0 - г. 0 - стр.

2292

Джангабулова А. К. Problems of legal regulation of environmental protection of Aral’s region STUDIA PRAWNICZE KUL 2 (66) 2016 0 - г. 0 - стр.

2293

Смагулова Д. С. Legal issues of ecologial safety of Kazakhstan STŘEDOEVROPSKÝ VĔSTNĺK PRO VĔDU AVÝZKUM 0 - г. 0 - стр.

2294

Туякбаева Н. С. Some aspects of legal regulation of the budgetary systems of the Republic of Kazakhstan Вестник КазНУ (серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

2295

Туякбаева Н. С. Some aspects of legal regulation of the budgetary systems of the Republic of Kazakhstan Вестник КазНУ (серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

2296

Бисенова М. К. Revisiting the identity of the convict Indian Journal of Science and Technology 0 - г. 0 - стр.

2297

Бисенова М. К. Revisiting the identity of the convict Indian Journal of Science and Technology 0 - г. 0 - стр.

2298

Сагинаев М. Е. "Проблемные вопросы теории и практики осуществления международного наблюдения в избирательном процессе" Научные труды "Әділет" 0 - г. 0 - стр.

2299

Сагинаев М. Е. "Проблемные вопросы теории и практики осуществления международного наблюдения в избирательном процессе" Научные труды "Әділет" 0 - г. 0 - стр.

2300

Туякбаева Н. С. Государственная политика в области управления здравоохранением Вестник КазНУ (серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

2301

Туякбаева Н. С. Государственная политика в области управления здравоохранением Вестник КазНУ (серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

2302

Туякбаева Н. С. State policy in the field of health administration STUDIA PRAWNICZE KUL 0 - г. 0 - стр.

2303

Туякбаева Н. С. State policy in the field of health administration STUDIA PRAWNICZE KUL 0 - г. 0 - стр.

2304

Сагинаев М. Е. "TO THE THEORY OF CIVIL SOCIETY" Ketab-e-Sina. A Scientific Research Quarterly. 0 - г. 0 - стр.

2305

Сагинаев М. Е. "TO THE THEORY OF CIVIL SOCIETY" Ketab-e-Sina. A Scientific Research Quarterly. 0 - г. 0 - стр.

2306

Кабанбаева Г. Б. Әлемдік аспектіде кедендік логистиканың даму бағыттары Вестник КазНУ Серия юридическая Спец выпуск 0 - г. 0 - стр.

2307

Жарболова А. Ж. Role of historical-social and natural-geographical conditions in legislative process Вестник КазНУ Серия международные отношения и международное право №2 (74). Алматы «Қазақ университеті» 2016 0 - г. 0 - стр.

2308

Жарболова А. Ж. Role of historical-social and natural-geographical conditions in legislative process Вестник КазНУ Серия международные отношения и международное право №2 (74). Алматы «Қазақ университеті» 2016 0 - г. 0 - стр.

2309

Кусаинов Д. О. Role of historical-social and natural-geographical conditions in legislative process Вестник КазНУ Серия международные отношения и международное право №2 (74). Алматы «Қазақ университеті» 2016 0 - г. 0 - стр.

2310

Ергали А. М. Қажетті қорғану - іс әрекеттің қылмыстылығын жоятын мән-жай ретінде заң республикалық құқықтық ғылыми практикалық журнал 0 - г. 0 - стр.

2311

Ергали А. М. Қажетті қорғану - іс әрекеттің қылмыстылығын жоятын мән-жай ретінде заң республикалық құқықтық ғылыми практикалық журнал 0 - г. 0 - стр.

2312

Ергали А. М. Қажетті қорғану - іс әрекеттің қылмыстылығын жоятын мән-жай ретінде заң республикалық құқықтық ғылыми практикалық журнал 0 - г. 0 - стр.

2313

Жарболова А. Ж. 1995-2007 жылдарда қабылданған конституциялық-құқықтық заңнаманың өзгешелігі ҚазҰУ ХАБАРШЫСЫ. Заң сериясы. №2 (74). 2015 - 170-175 бб. 0 - г. 0 - стр.

2314

Жарболова А. Ж. 1995-2007 жылдарда қабылданған конституциялық-құқықтық заңнаманың өзгешелігі ҚазҰУ ХАБАРШЫСЫ. Заң сериясы. №2 (74). 2015 - 170-175 бб. 0 - г. 0 - стр.

2315

Жарболова А. Ж. Қазақстан Республикасында заң шығару өкілеттігін беру институтының реттелу жағдайы: салыстырмалы талдау ҚазҰУ ХАБАРШЫСЫ. Заң сериясы. №2 (74). 2015 - 176-181 бб. 0 - г. 0 - стр.

2316

Жарболова А. Ж. Қазақстан Республикасында заң шығару өкілеттігін беру институтының реттелу жағдайы: салыстырмалы талдау ҚазҰУ ХАБАРШЫСЫ. Заң сериясы. №2 (74). 2015 - 176-181 бб. 0 - г. 0 - стр.

2317

Ергали А. М. The prioriti directions of criminal and executive policy of the republic of Kazakhstan in modern conditions Materialy XII mezinarodni vedecko - prakticka konference "Veda a technologie: krok do budocnosti-2016" 0 - г. 0 - стр.

2318

Ергали А. М. The prioriti directions of criminal and executive policy of the republic of Kazakhstan in modern conditions Materialy XII mezinarodni vedecko - prakticka konference "Veda a technologie: krok do budocnosti-2016" 0 - г. 0 - стр.

2319

Ергали А. М. The prioriti directions of criminal and executive policy of the republic of Kazakhstan in modern conditions Materialy XII mezinarodni vedecko - prakticka konference "Veda a technologie: krok do budocnosti-2016" 0 - г. 0 - стр.

2320

Жарболова А. Ж. ҚР Президентінің заңға қол қою немесе оған қарсылық білдіру құқығын жүзеге асыруының және оның Парламентте қаралуының кейбір мәселелері Известия НАН РК серия общественных и гуманитарных наук 0 - г. 0 - стр.