Басты бет / Заң / Ғылыми мақалалар

Заң

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

81

Сартаев С. А. Формирование негативного воcприятия коррупции как показатель роста правовой культуры современного казахстанского общества ИЗВЕСТИЯ НАН РК общественные и гуманитарные науки 0 - г. 0 - стр.

82

Ибраева А. С. Құқықтық мемлекет - кәзіргі кездегі түлғаның және қоғамның қаупсіздігінің негізгі кепілі известия НАН РК. Серия гуманитарных и общественных наук. - 2015. - №5. - С. 22-26. 0 - г. 0 - стр.

83

Қожабек Қ. М. Саламатты өмір салтын қалыптастырудағы "өмір сүру деңгейі" мен "өмір сапасы" ұғымдарының маңызы ҚР ҰҒА-ның хабаршысы 0 - г. 0 - стр.

84

Қожабек Қ. М. Әлуметтік жүйедегі денсаулық сақтау саласын мемлекеттік басқарудың түсініні және теориялық мәселелері "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

85

Жарболова А. Ж. The role of an objective basis and subjective factors in the exercise of legislative activity Austrian Journal of Humanities and Social Sciences 0 - г. 0 - стр.

86

Кусаинов Д. О. The role of an objective basis and subjective factors in the exercise of legislative activity Austrian Journal of Humanities and Social Sciences 0 - г. 0 - стр.

87

Жарболова А. Ж. The role of objective factors in the implementation of the legislative activity of the Parliament of the Republic of Kazakhstan Austrian Journal of Humanities and Social Sciences 0 - г. 0 - стр.

88

Худайбердина Г. А. Проблемы правового регулирования договора международной купли продажи «Наука и жизнь Казахстана» №4, май 2015г. Государственный регистрационный №9875-Ж ISSN 2073-333X. 0 - г. 0 - стр.

89

Худайбердина Г. А. Конституционно-правовые основы административной юстиции в Республике Казахстан Вестник КазНУ Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

90

Худайбердина Г. А. Некоторые вопросы ответственности юридического лица по законодательству Республики Казахстан Вестник КазНУ Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

91

Ибраева А. С. Конституционное закрепление прав молодежи на участие в общественно-политической жизни: некоторые аспекты Вестник Академии МВД Кыргызской Республики им. генерал - майора милиции Алиева Э. А. 0 - г. 0 - стр.

92

Ибраева А. С. Актуальные проблемы обеспечения транспарентности в деятельности государственных органов Республики Казахстан Вестник КазНУ Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

93

Жарболова А. Ж. Жарболова А.Ж. Қоғамның саяси және идеологиялық негіздері - заң шығармашылығының ықпалды факторлары ҚазҰУ ХАБАРШЫСЫ. Заң сериясы. №4 0 - г. 0 - стр.

94

Жарболова А. Ж. Жарболова А.Ж. Заң шығару қызметінің қоғамдық жағдайлармен байланыстығы, оларға тәуелділігі ҚазҰУ ХАБАРШЫСЫ. Заң сериясы. 4 0 - г. 0 - стр.

95

Худайбердина Г. А. Административно-правовые способы возмещения причиненного вреда Вестник КазНУ Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

96

Накишева М. К. Принципы охраны окружающей среды в законодательстве Республики Казахстан Вестник КазНУ, серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

97

Забих Ш. А. Формирование и эволюция политико-правовых взглядов Жаханши Досмухамедова Право и государство 0 - г. 0 - стр.

98

Таусогарова А. К. Бүркеншік есімді мәтіндердің авторын анықтаудағы лингвистикалық өлшемдер "Вестник ПГУ" (серия филологическая) 0 - г. 0 - стр.

99

Таусогарова А. К. Фонограмма мәтініндегі дейксистердің функционалды-семантикалық ерекшеліктері Вестник КГУ, серия филологическая 0 - г. 0 - стр.

100

Таусогарова А. К. Этникалық ақпараттар - этностереотиптердің түзілуіне түрткі факторлардың бірі "Вестник КазНУ" (серия филологическая) 0 - г. 0 - стр.

101

Жанибеков А. К. Қылмыстық процесте жанама дәлелдемелерді қолдану ерекшеліктері Вестник КазНУ (серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

102

Арын А. А. Қылмыстық процесте жанама дәлелдемелерді қолдану ерекшеліктері Вестник КазНУ (серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

103

Дүзбаева С. Б. Қылмыстық процесте жанама дәлелдемелерді қолдану ерекшеліктері Вестник КазНУ (серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

104

Жанибеков А. К. Қылмыстық іс бойынша жанама дәлелдемелер жүйесінің негізгі сипаттамалары ҚазҰУ ХАБАРШЫСЫ. Заң сериясы. 0 - г. 0 - стр.

105

Арын А. А. Қылмыстық іс бойынша жанама дәлелдемелер жүйесінің негізгі сипаттамалары ҚазҰУ ХАБАРШЫСЫ. Заң сериясы. 0 - г. 0 - стр.

106

Дүзбаева С. Б. Қылмыстық іс бойынша жанама дәлелдемелер жүйесінің негізгі сипаттамалары ҚазҰУ ХАБАРШЫСЫ. Заң сериясы. 0 - г. 0 - стр.

107

Жанибеков А. К. Субъекты оценки доказательств Вестник КазНУ (серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

108

Дүзбаева С. Б. Субъекты оценки доказательств Вестник КазНУ (серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

109

Арын А. А. Субъекты оценки доказательств Вестник КазНУ (серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

110

Дүзбаева С. Б. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего преступника Вестник КазНУ (серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

111

Жанибеков А. К. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего преступника Вестник КазНУ (серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

112

Акболатова М. Е. Криминологическая характеристика личности несовершеннолетнего преступника Вестник КазНУ (серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

113

Акболатова М. Е. Ұйымдасқан қылмыскерлік ұғымының қылмыстық жағдайы мен алдын алу шаралары Вестник КазНУ (серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

114

Дүзбаева С. Б. Ұйымдасқан қылмыскерлік ұғымының қылмыстық жағдайы мен алдын алу шаралары Вестник КазНУ (серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

115

Дүзбаева С. Б. Кәмелет жасқа толмағандардың қылмыс жасау себептері мен оларды жасауға әсер ететін факторлар Вестник КазНУ (серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

116

Арын А. А. Кәмелет жасқа толмағандардың қылмыс жасау себептері мен оларды жасауға әсер ететін факторлар Вестник КазНУ (серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

117

Жанибеков А. К. Кәмелет жасқа толмағандардың қылмыс жасау себептері мен оларды жасауға әсер ететін факторлар Вестник КазНУ (серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

118

Алдашев С. М. Об особенностях труда военнослужащих в Республике Казахстан Вестник,серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

119

Таусогарова А. К. Этникалық стереотиптердің тілдік рәсімделуі (Егемен Қазақстан, Қазақия газеттері материалдары негізінде) Вестник КазНУ им. аль-Фараби, серия филологическая 0 - г. 0 - стр.

120

Атаханова Г. М. Countermeasures to Bioterrorism Acts BIOSCIENCES BIOTECHNOLOGY RESEARCH ASIA, August 2015. Vol. 12(2), 1849-1856 0 - г. 0 - стр.