Басты бет / Заң / Ғылыми мақалалар

Заң

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

481

Даубасова С. Ш. Дактилоскопиялық сараптамасының теориялық негіздерінің кейбір аспектілері Вестник КазНУ серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

482

Даубасова С. Ш. Дактилоскопияның түсінігі және оның қылмысты ашу мен тергеудегі маңызы Вестник КазНУ серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

483

Даубасова С. Ш. Папиллярлық өрнeк ерекшеліктері бойынша идeнтификациялық топтастырудың кейбір мәселелері Вестник КазНУ серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

484

Даубасова С. Ш. О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ НАЧАЛА ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Вестник КазНУ серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

485

Тлепбергенов О. Н. Қылмыстан сақтандыру және құқықтық сана сапасы Вестник КазНУ юридическая серия №5 (30.12.2016) 0 - г. 0 - стр.

486

Тлепбергенов О. Н. Қылмыстық саясат, құқықтық қоғам және қылмыстық ахуал Вестник КазНУ юридическая серия №5 (30.12.2016) 0 - г. 0 - стр.

487

Тлепбергенов О. Н. Қылмыстық саясаттың криминогенді жағдайға әсері Вестник КазНУ юридическая серия №5 (30.12.2016) 0 - г. 0 - стр.

488

Байсалов А. Д. Вестник КазНУ серия юридическая "Вестник Казну" (Серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

489

Байсалов А. Д. Вестник КазНУ серия юридическая "Вестник Казну" (Серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

490

Байсалов А. Д. Вестник КазНУ серия юридическая "Вестник Казну" (Серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

491

Байсалов А. Д. Вестник КазНУ серия юридическая "Вестник Казну" (Серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

492

Байсалов А. Д. Қоғамдық жұмысқа тарту түріндегі қылмыстық жазаға жазаны өтеуден шартты түрде мерзімінен бұрын босату институтын қолдану мәселелері ҚазҰУ хабаршысы заң сериясы 0 - г. 0 - стр.

493

Байсалов А. Д. Қоғамдық жұмыстарға тарту түріндегі қылмыстық жазаны кейбір санаттағы тұлғаларға тағайындау мәселелері ҚазҰУ хабаршысы заң сериясы 0 - г. 0 - стр.

494

Жанибеков А. К. Problems in Prevention of Suicidal Behavior of Prisoners //Journal of Advanced Research in law and Economics Quarterly Volume VII Issue 4(18) Summer 2016 ISSN:2068-696X . 0 - г. 0 - стр.

495

Жанибеков А. К. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСІ БОЙЫНША БҰЛТАРТПАУ ШАРАЛАРЫНЫҢ ЖІКТЕЛУІ Вестник казну (серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

496

Тлепбергенов О. Н. Қылмыстық саясат және құқықтық дамуды қамтамасыз ету Вестник КазНУ юридическая серия 0 - г. 0 - стр.

497

Алимкулов Е. Т. Проблемы категории совести в оценке доказательств Вестник КазНУ серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

498

Алимкулов Е. Т. Күзетпен ұстауды санкциялау – тергеу судьясының негізгі қызметінің бірі ретінде Вестник КазНУ серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

499

Бисенова М. К. High Treason in Republic of Kazakhstan Actual problems of criminal law, criminal procedure and criminalistics Materials of scientific conference Volume II 0 - г. 0 - стр.

500

Алимкулов Е. Т. К вопросу о депонировании показании следственным судьей Вестник КазНУ серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

501

Алимкулов Е. Т. Основы квалификации косвенных доказательств в уголовном процессе Вестник КАЗНУ Серия Юридическая 0 - г. 0 - стр.

502

Алимкулов Е. Т. Основы квалификации косвенных доказательств в уголовном процессе Вестник КазНУ серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

503

Алимкулов Е. Т. К вопросу о депонировании показании следственным судьей Вестник КазНУ серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

504

Алимкулов Е. Т. Санкционирование содержания под стражей – как один из основных видов деятельности следственного судьи Вестник КазНУ серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

505

Алимкулов Е. Т. Проблемы категории совести в оценке доказательств Вестник КазНУ серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

506

Бисенова М. К. Unlimited moratorium on the execution of the verdict on the death penalty in Kazakhstan Volume II Actual problems of criminal law, criminal procedure and criminalistics Materials of scientific conference Volume II 0 - г. 0 - стр.

507

Бисенова М. К. Corpus delicti Actual problems of criminal law, criminal procedure and criminalistics 0 - г. 0 - стр.

508

Бисенова М. К. The international system of copyright protection in the Republic of Kazakhstan. Actual problems of criminal law, criminal procedure and criminalistics. 0 - г. 0 - стр.

509

Бисенова М. К. Кiнәнiң екi нысанымен жасалатын қылмыстардың субъективтiк мазмұнын Вестник КазНУ (юрид.серия) 0 - г. 0 - стр.

510

Бисенова М. К. Қылмыстың ниеті және қылмысқа қатысу ВЕСТНИК КазНУ Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

511

Мұқалдиева Г. Б. Pension Reform in the Republic of Kazakhstan: Main Directions, Conditions for Implementation and Development Prospects INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL & SCIENCE EDUCATION 2016, VOL. 11, NO. 18, 11611-11619 0 - г. 0 - стр.

512

Мұқалдиева Г. Б. Pension Reform in the Republic of Kazakhstan: Main Directions, Conditions for Implementation and Development Prospects INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL & SCIENCE EDUCATION 2016, VOL. 11, NO. 18, 11611-11619 0 - г. 0 - стр.

513

Сулейменова С. Ж. Неке қатынастарындағы ерлі-зайыптарың жеке меншік құқықтары "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

514

Айгаринова Г. Т. Қазақстан Республикасында ауылшрауашылығын сақтандыру нарығын қалыптастырудың алғы шарттары вестник казНУ 0 - г. 0 - стр.

515

Турсынкулова Д. А. Establishment and Development of Outer Space Legislation: Kazakh and Foreign Experience Journal of Advanced Research in Law and Economics 0 - г. 0 - стр.

516

Ахатов У. А. Establishment and Development of Outer Space Legislation: Kazakh and Foreign Experience Journal of Advanced Research in Law and Economics 0 - г. 0 - стр.

517

Куандыков Б. Ж. Establishment and Development of Outer Space Legislation: Kazakh and Foreign Experience Journal of Advanced Research in Law and Economics 0 - г. 0 - стр.

518

Атаханова С. К. Establishment and Development of Outer Space Legislation: Kazakh and Foreign Experience Journal of Advanced Research in Law and Economics 0 - г. 0 - стр.

519

Исабеков А. К. Establishment and Development of Outer Space Legislation: Kazakh and Foreign Experience Journal of Advanced Research in Law and Economics 0 - г. 0 - стр.

520

Есекеева А. А. Land registration and land registration -“Nauka I studia” 0 - г. 0 - стр.