Главная / Юридический / Научные статьи

Юридический

Список публикаций.

Год публикации:

481

Даубасова С. Ш. Дактилоскопиялық сараптама тағайындауда материалдарды даярлаудың кейбір сұрақтары Вестник КазНУ серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

482

Даубасова С. Ш. Дактилоскопиялық сараптаманың қортындысын бағалау Вестник КазНУ серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

483

Даубасова С. Ш. Дактилоскопиялық сараптамасының теориялық негіздерінің кейбір аспектілері Вестник КазНУ серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

484

Даубасова С. Ш. Дактилоскопияның түсінігі және оның қылмысты ашу мен тергеудегі маңызы Вестник КазНУ серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

485

Даубасова С. Ш. Папиллярлық өрнeк ерекшеліктері бойынша идeнтификациялық топтастырудың кейбір мәселелері Вестник КазНУ серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

486

Даубасова С. Ш. О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ НАЧАЛА ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Вестник КазНУ серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

487

Тлепбергенов О. Н. Қылмыстан сақтандыру және құқықтық сана сапасы Вестник КазНУ юридическая серия №5 (30.12.2016) 0 - г. 0 - стр.

488

Тлепбергенов О. Н. Қылмыстық саясат, құқықтық қоғам және қылмыстық ахуал Вестник КазНУ юридическая серия №5 (30.12.2016) 0 - г. 0 - стр.

489

Тлепбергенов О. Н. Қылмыстық саясаттың криминогенді жағдайға әсері Вестник КазНУ юридическая серия №5 (30.12.2016) 0 - г. 0 - стр.

490

Байсалов А. Д. Вестник КазНУ серия юридическая "Вестник Казну" (Серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

491

Байсалов А. Д. Вестник КазНУ серия юридическая "Вестник Казну" (Серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

492

Байсалов А. Д. Вестник КазНУ серия юридическая "Вестник Казну" (Серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

493

Байсалов А. Д. Вестник КазНУ серия юридическая "Вестник Казну" (Серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

494

Байсалов А. Д. Қоғамдық жұмысқа тарту түріндегі қылмыстық жазаға жазаны өтеуден шартты түрде мерзімінен бұрын босату институтын қолдану мәселелері ҚазҰУ хабаршысы заң сериясы 0 - г. 0 - стр.

495

Байсалов А. Д. Қоғамдық жұмыстарға тарту түріндегі қылмыстық жазаны кейбір санаттағы тұлғаларға тағайындау мәселелері ҚазҰУ хабаршысы заң сериясы 0 - г. 0 - стр.

496

Жанибеков А. К. Problems in Prevention of Suicidal Behavior of Prisoners //Journal of Advanced Research in law and Economics Quarterly Volume VII Issue 4(18) Summer 2016 ISSN:2068-696X . 0 - г. 0 - стр.

497

Жанибеков А. К. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚЫЛМЫСТЫҚ ПРОЦЕСІ БОЙЫНША БҰЛТАРТПАУ ШАРАЛАРЫНЫҢ ЖІКТЕЛУІ Вестник казну (серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

498

Тлепбергенов О. Н. Қылмыстық саясат және құқықтық дамуды қамтамасыз ету Вестник КазНУ юридическая серия 0 - г. 0 - стр.

499

Алимкулов Е. Т. Проблемы категории совести в оценке доказательств Вестник КазНУ серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

500

Алимкулов Е. Т. Күзетпен ұстауды санкциялау – тергеу судьясының негізгі қызметінің бірі ретінде Вестник КазНУ серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

501

Бисенова М. К. High Treason in Republic of Kazakhstan Actual problems of criminal law, criminal procedure and criminalistics Materials of scientific conference Volume II 0 - г. 0 - стр.

502

Алимкулов Е. Т. К вопросу о депонировании показании следственным судьей Вестник КазНУ серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

503

Алимкулов Е. Т. Основы квалификации косвенных доказательств в уголовном процессе Вестник КАЗНУ Серия Юридическая 0 - г. 0 - стр.

504

Алимкулов Е. Т. Основы квалификации косвенных доказательств в уголовном процессе Вестник КазНУ серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

505

Алимкулов Е. Т. К вопросу о депонировании показании следственным судьей Вестник КазНУ серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

506

Алимкулов Е. Т. Санкционирование содержания под стражей – как один из основных видов деятельности следственного судьи Вестник КазНУ серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

507

Алимкулов Е. Т. Проблемы категории совести в оценке доказательств Вестник КазНУ серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

508

Бисенова М. К. Unlimited moratorium on the execution of the verdict on the death penalty in Kazakhstan Volume II Actual problems of criminal law, criminal procedure and criminalistics Materials of scientific conference Volume II 0 - г. 0 - стр.

509

Бисенова М. К. Corpus delicti Actual problems of criminal law, criminal procedure and criminalistics 0 - г. 0 - стр.

510

Бисенова М. К. The international system of copyright protection in the Republic of Kazakhstan. Actual problems of criminal law, criminal procedure and criminalistics. 0 - г. 0 - стр.

511

Бисенова М. К. Кiнәнiң екi нысанымен жасалатын қылмыстардың субъективтiк мазмұнын Вестник КазНУ (юрид.серия) 0 - г. 0 - стр.

512

Бисенова М. К. Қылмыстың ниеті және қылмысқа қатысу ВЕСТНИК КазНУ Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

513

Мұқалдиева Г. Б. Pension Reform in the Republic of Kazakhstan: Main Directions, Conditions for Implementation and Development Prospects INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL & SCIENCE EDUCATION 2016, VOL. 11, NO. 18, 11611-11619 0 - г. 0 - стр.

514

Мұқалдиева Г. Б. Pension Reform in the Republic of Kazakhstan: Main Directions, Conditions for Implementation and Development Prospects INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL & SCIENCE EDUCATION 2016, VOL. 11, NO. 18, 11611-11619 0 - г. 0 - стр.

515

Сулейменова С. Ж. Неке қатынастарындағы ерлі-зайыптарың жеке меншік құқықтары "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

516

Айгаринова Г. Т. Қазақстан Республикасында ауылшрауашылығын сақтандыру нарығын қалыптастырудың алғы шарттары вестник казНУ 0 - г. 0 - стр.

517

Турсынкулова Д. А. Establishment and Development of Outer Space Legislation: Kazakh and Foreign Experience Journal of Advanced Research in Law and Economics 0 - г. 0 - стр.

518

Ахатов У. А. Establishment and Development of Outer Space Legislation: Kazakh and Foreign Experience Journal of Advanced Research in Law and Economics 0 - г. 0 - стр.

519

Куандыков Б. Ж. Establishment and Development of Outer Space Legislation: Kazakh and Foreign Experience Journal of Advanced Research in Law and Economics 0 - г. 0 - стр.

520

Атаханова С. К. Establishment and Development of Outer Space Legislation: Kazakh and Foreign Experience Journal of Advanced Research in Law and Economics 0 - г. 0 - стр.