Басты бет / Заң / Кітаптар, монографиялар

Заң

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

201

Баймаханова Д. М. «Special features of modern legal systems: cases and collisions» East West” Associations for Advanced Studies and Higher Education GmbH ,Am Gesta 2015 - г. ISBN east west” associati 8 - стр. АВСТРИЯ

202

Берсугурова Л. Ш. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан (Часть Общая): Учебное пособие: изд. 2-ое доп. и перераб. / Под общ. ред. Р.Е. Джансараевой, Л.Ш. Берсугуровой. – Алматы: Қазақ университеті, 2015. – 19,81 п.л. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1572 19 - стр. ҚАЗАҚСТАН

203

Қожабек Қ. М. Қазақстан Республикасының валюталық құқығы " Қазақ университеті " 2015 - г. 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

204

Омарова А. Б. Гражданское право частная типография 2015 - г. 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

205

Сулейменова С. Ж. Аскарова А.О. ҚР азаматтарын әулеметтік-еңбекпен оңалтудын құқықытық реттеу " Қазақ университеті " 2015 - г. 14 - стр. ҚАЗАҚСТАН

206

Ибраева А. С. Человек Государство. Право: Пробный учебник для 12-го класса общественно-гуманитарного направления 12-летней школы ТОО Издательский дом "Эксклюзив" 2014 - г. ISBN 978-601-7228-33-0 14 - стр. ҚАЗАҚСТАН

207

Ибраева А. С. Адам. Мемлекет. Құқық: 12 жылдық мектептің қоғамдық-гуманитарлық бығытындағы 12-сыныбына арналған байқау оқулығы ЖШС "Эксклюзив" Баспа үйі 2014 - г. ISBN 978-601-7228-32-3 13 - стр. ҚАЗАҚСТАН

208

Ибраева А. С. Человек. Государство. Право. Методическое руководство: пробное пособие для учителей 12-го класса общественно-гуманитарного направления 12-ти летней школы ТОО "Издательский дом "Экслюзив" 2014 - г. ISBN 978-601-7228-67-5 3 - стр. ҚАЗАҚСТАН

209

Ибраева А. С. Адам. Мемлекет. Құқық. Әдістемелік нұсқау 12 жылдық мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағтындағы 12-сынып мұғалімдеріне арналған байқау ЖШС "Эксклюзив" Баспа үйі 2014 - г. ISBN 978-601-7228-66-8 3 - стр. ҚАЗАҚСТАН

210

Ибраева А. С. Құқықтық мәдениет: оқу құралы " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-247-879-2 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

211

Баймаханова Д. М. Конституционный контроль в Казахстане: доктрина и практика утверждения конституционализма. Раздел 2.2 В соавторстве с Белоруковым Н.В. "Раритет " Алматы 2015 - г. ISBN 978-601-250-268-8 384 - стр. ҚАЗАҚСТАН

212

Баймаханова Д. М. Практикум по конституционному контролю в Республике Казахстан. (Под ред. В.А.Малиновского, Ш.Ш. Ормановой) - экспертное заключение Баймахановой Д.М. ТОО "Мастер ПО" 2015 - г. ISBN 978-601-301-479-1 805 - стр. ҚАЗАҚСТАН

213

Ибраева А. С. Адам. Қоғам. Құқық. Жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 10-сыныбына арналған оқулык Мектеп 2014 - г. 14 - стр. ҚАЗАҚСТАН

214

Ибраева А. С. Человек. Общество. Право: Учебник для 11 классов естественно-математического направления общеобразовательных школ. Мектеп 2015 - г. ISBN 978-601-07-0402-2 15 - стр. ҚАЗАҚСТАН

215

Ибраева А. С. Адам. Қоғам. Құқық: Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналғаноқулық Мектеп 2015 - г. ISBN 978-601-07-0537-1 14 - стр. ҚАЗАҚСТАН

216

Ибраева А. С. Человек. Общество. Право: Учебник для 11 классов общественно-гуманитарного направления общеобразовательных школ Мектеп 2015 - г. ISBN 978-601-07-0524-1 14 - стр. ҚАЗАҚСТАН

217

Ибраева А. С. Адам. Қоғам. Құқық: Жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-гуманитарлықбағытындағы 11-сыныбына арналғаноқулык Мектеп 2015 - г. ISBN 978-601-07-0536-4 14 - стр. ҚАЗАҚСТАН

218

Ибраева А. С. Адәм. Жәмийәт. hоқуқ: Умумий билим беридиған мәктәпләрниң тәбиий-математикиликй өнилишидики 11-синиплири үчүндәрислик (учебник для школ обучающих на уйгурском языке) Мектеп 2015 - г. ISBN 978-601-07-0620-0 14 - стр. ҚАЗАҚСТАН

219

Ибраева А. С. Адәм. Жәмийәт. hоқуқ: Умумий билим беридиған мәктәпләр ниңижтимаий-гуманитарлиқ йөнилишидики 11-синиплири үчүндәрислик (учебник для школ обучающих на уйгурском языке) Мектеп 2015 - г. ISBN 978-601-07-0619-4 15 - стр. ҚАЗАҚСТАН

220

Ибраева А. С. Адам. Қоғам. Құқық: Хрестоматия. Жалпы білім беретін мектептің жаратылыстану-математика бағытындағы 11-сыныбына арналған оқу құралы Мектеп 2015 - г. ISBN 978-601-07-0539-5 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

221

Ибраева А. С. Адам. Қоғам. Құқық: Хрестоматия. Жалпы білім беретін мектептің қоғамдық-гуманитарлық бағытындағы 11-сыныбына арналған оқу құралы Мектеп 2015 - г. ISBN 978-601-07-0535-7 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

222

Ибраева А. С. Человек. Общество. Право: Учебник для 10 классов общественно-гуманитарного направления общеобразовательных школ Мектеп 2014 - г. 14 - стр. ҚАЗАҚСТАН

223

Ибраева А. С. Адам. Қоғам. Хуқуқ: Умумтаълим мактабларининг ижтимоий-гуманитарй уналишдаги 10-синфи учундарслик Мектеп 2014 - г. 14 - стр. ҚАЗАҚСТАН

224

Ибраева А. С. Мемлекет және құқық теориясы: техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарына ұсынылған оқулық. Астана: Фолиант 2014 - г. 360 - стр. ҚАЗАҚСТАН

225

Ибраева А. С. Человек. Общество. Право: Хрестоматия. Учебное пособие для 11 классов естественно-математического направления общеобразовательных школ Мектеп 2015 - г. ISBN 978-601-07-06-27-9 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

226

Ибраева А. С. Человек. Общество. Право: Хрестоматия. Учебное пособие для 11 классов общественно-гуманитарного направления общеобразовательных школ Мектеп 2015 - г. ISBN 978-601-07-0626-2 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

227

Ибраева А. С. Special feathers of modern legal systems: cases and collisions. Monograph. Volume 6. Vienna. 2015. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH 2015 - г. ISBN 978-3-903063-32-7 107 - стр. АВСТРИЯ

228

Сартаев С. А. Қазіргі даму үдерісіндегі кәмелетке толмағандпрдың құқықтық санасы мен құқықтық мәдениетінің қалыптасу ерекшеліктері: теориялық құқықтық талдау " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0773-2 14 - стр. ҚАЗАҚСТАН

229

Шопабаев Б. А. Технико-криминалистическая экспертиза денежных знаков " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0872-2 0 - стр. ҚАЗАҚСТАН

230

Шопабаев Б. А. Криминалистическая техника " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1007-7 0 - стр. ҚАЗАҚСТАН

231

Шопабаев Б. А. Научные основы криминалистического исследования материалов, веществ и изделий " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-0872-2 0 - стр. ҚАЗАҚСТАН

232

Ибраева А. С. Глава 4. Национального доклада "Молодежь Казахстана - 2015" " Қазақ университеті " 2015 - г. 21 - стр. ҚАЗАҚСТАН

233

Ибраева А. С. Глава 7. Национального доклада "Молодежь Казахстана - 2015" " Қазақ университеті " 2015 - г. 21 - стр. ҚАЗАҚСТАН

234

Сартаев С. А. Мемлекет және құқық теориясының хрестоматиясы ТООKazBookTrade 2015 - г. ISBN 978-601-80565-0 46 - стр. ҚАЗАҚСТАН

235

Ибраева А. С. Мемлекет және құқық теориясының хрестоматиясы: хрестоматия ТООKazBookTrade 2015 - г. ISBN 978-60180565-0-5 46 - стр. ҚАЗАҚСТАН

236

Шуланбекова Г. К. Жерге мемлекеттік меншік құқық негіздері ЖК "Роза" Баспалық-полиграфиялық қызмет көрсету орталығы 2016 - г. ISBN 978-601-04-0279-8 112 - стр. ҚАЗАҚСТАН

237

Шуланбекова Г. К. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖЕР РЕФОРМАЛАРЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТАРЫ ЖК "Роза" Баспалық-полиграфиялық қызмет көрсету орталығы 2016 - г. ISBN 978-601-04-0281-1 112 - стр. ҚАЗАҚСТАН

238

Избасова А. Б. Берсугурова Л.Ш., Шарипова А.Б., Алимкулов Е.Т., Джансараева Р.Е., Нұрмағанбет Е.Т., Баяндина М.О., Мухамадиева Г.Н. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан (Часть Общая). Кн. 1: учебное пособие /под общей ред. Джансараевой Р.Е., Берсугуровой Л.Ш. - изд. 2, перераб. и доп. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1572-0 317 - стр. ҚАЗАҚСТАН

239

Мухамадиева Г. Н. Берсугурова Л.Ш., Шарипова А.Б., Алимкулов Е.Т., Джансараева Р.Е., Нұрмағанбет Е.Т., Баяндина М.О., Избасова А.Б. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан (Часть Общая). Кн. 1: учебное пособие /под общей ред. Джансараевой Р.Е., Берсугуровой Л.Ш. - изд. 2, перераб. и доп. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1572-0 317 - стр. ҚАЗАҚСТАН

240

Алимкулов Е. Т. Берсугурова Л.Ш., Шарипова А.Б., Джансараева Р.Е., Нұрмағанбет Е.Т., Баяндина М.О., Избасова А.Б., Мухамадиева Г.Н. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан (Часть Общая). Кн. 1: учебное пособие /под общей ред. Джансараевой Р.Е., Берсугуровой Л.Ш. - изд. 2, перераб. и доп. " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1572-0 317 - стр. ҚАЗАҚСТАН